Wat is „Bare Minimum Monday“? Betekenis, uitleg, definitie


Het concept „Bare Minimum Monday“ staat in duidelijk contrast met de huidige tijdgeest. Hier neemt het individu bewust een dag uit de werkroutine en doet alleen het absolute minimum. In plaats van productief of overijverig te zijn, wordt slechts een minimale hoeveelheid werk verricht of prestatie geleverd.

De „bare minimum Monday“ sluit dus aan bij een veelheid van ontspanningsconcepten en benaderingen die kenmerkend zijn voor de moderne samenleving (en vooral voor het terrein van kenniswerk). In het volgende artikel wordt het begrip „Bare Minimum Monday“ nader toegelicht. Daarnaast wordt gewezen op een praktische referentie en kritiek op de achterliggende concepten.

Wat is „Bare Minimum Monday“? Betekenis, uitleg, definitie

De precieze oorsprong van de term „Bare Minimum Monday“ is niet bekend. Vermoedelijk gaat dit relatief nieuwe concept terug op online gemeenschappen die het gaandeweg hebben bedacht. In wezen beschrijft „Bare Minimum Monday“ een gemoedstoestand waarin het individu bewust een ontspannen en onambitieuze maandag hanteert en bijgevolg weinig bereidheid toont om te werken en te presteren.

Het is een concept dat haaks staat op de huidige prestatiegerichte maatschappij en de eigen ontspanning dient. Tegelijkertijd is er een zekere protesthouding inherent aan de term. Maandag is de eerste werkdag na het weekend, die op zich al dient ter ontspanning. Het individu heeft dus al in het weekend zijn ontspanning gekregen, maar zet die toch indirect door naar maandag.

Het principe van de „Bare Minimum Monday“ kort uitgelegd

Het principe van de „Bare Minimum Monday“ is nog relatief nieuw en beschrijft een mentaliteit, of beter gezegd een concept van werken. Het is in zekere zin gebaseerd op de „weg van de minste weerstand“, die door het individu wordt bewandeld. De „Bare Minimum Monday“ wordt uitsluitend gebruikt op maandagen – vooral op de werkplek, in opleidingen of in een school- of universiteitsomgeving.

In de volgende subsecties worden de beginselen achter de „Minimum Maandag“ en de praktische relevantie ervan toegelicht.

Regels en beginselen

Het principe achter „Bare Minimum Monday“ is om op maandag bewust minder te doen, of zich te beperken tot het absolute minimum. Hectische, eindeloze takenlijsten, stress en een hoge werkdruk zijn op deze dag taboe. In plaats daarvan beperkt men zich tot het hoognodige. Hij of zij bepaalt ook zelf welke specifieke activiteiten op deze dag worden gedaan.

„Bare Minimum Monday“ in de praktijk

Met „Bare Minimum Monday“, bijvoorbeeld, beperkt het individu bewust zijn of haar werktijd (bij voorkeur op maandag) en neemt alleen tijd voor de belangrijkste taken. Tegelijkertijd worden individuele verplichtingen, communicatie en andere afleidingen tot het absolute minimum beperkt. In plaats daarvan wordt op veel plaatsen meer tijd ingepland voor ontspanning, meer mijmeren en meer beweging. Deze laatste activiteiten worden geacht het stressniveau te verlagen en zo het welzijn te verhogen.

Een „luie maandag“ is vooral populair bij werkenden (bedienden, arbeiders of deeltijdwerkers) en bij stagiairs, scholieren en studenten. Het concept van de „Bare Minimum Monday“ wordt vooral gebruikt door jongere generaties – meestal zonder overleg met de betreffende leidinggevende.

Waarom wordt de „Minimum Maandag“ door velen gebruikt?

Veel mensen gebruiken de „kale maandag“ om in het weekend een extra ontspanningsdag te creëren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als het weekend werd gebruikt voor recreatie, maar dit soms vermoeiend en stressvol was. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een festival of een korte reis naar een andere stad of een ander land zijn.

Tegelijkertijd is „Bare Minimum Monday“ voor veel gebruikers een populaire manier om een gemakkelijke en aangename start van de met verplichtingen gevulde werkweek te creëren. Dus in plaats van de maandag direct onder volle concentratie en inspanning te beginnen, wordt hier de voorkeur gegeven aan een zachte start.

Verschillen met andere „luie concepten“

In tegenstelling tot andere „luie concepten“ beperkt de „Bare Minimum Monday“ (zoals de naam al doet vermoeden) zich voornamelijk tot de doordeweekse maandag. Voor veel scholieren, studenten, stagiairs en werknemers is dit de eerste dag na het weekend en het begin van een nieuwe werkweek.

Andere „luie concepten“ specificeren de dag van de week niet. Zij zijn ook minder toegewijd aan de aanpak, zoals de „Bare Minimum Monday“. Bij deze laatste wordt de werkdruk bewust verminderd en worden alleen absoluut noodzakelijke activiteiten uitgevoerd – bij andere „luie concepten“ worden soms niet eens de minimumvereisten uitgevoerd.

Kritiek op de „Bare Minimum Monday

Het concept van de „Bare Minimum Monday“ heeft ook critici die vrezen dat belangrijke taken en verplichtingen zo snel verwaarloosd kunnen worden. Bovendien vrezen zij een vermindering van de algemene productiviteit, omdat mensen door een „Minimum Maandag“ tijdens de werkweek per saldo minder zullen presteren.

Weer anderen bekritiseren het feit dat het concept van een „Minimum Maandag“ überhaupt tegenwind ondervindt en noemen de kritiek het zoveelste voorbeeld van de overdreven focus van deze maatschappij op productiviteit en prestaties. In plaats daarvan, zo stellen zij, zouden individuen meer tijd moeten krijgen voor (zelfopgelegde) zelfzorg en ontspanning.

Conclusie over Bare Minimum Monday

Samengevat is Bare Minimum Monday een relatief nieuw concept waarbij individuen bewust tijd nemen voor zichzelf en ontspanning door de werkdruk op maandag te verminderen. „Bare Minimum Mondays“ zijn vaak zelf geïnstrueerd en hebben op veel plaatsen – vooral in de prestatiegerichte werkwereld – kritiek.

De termen „Self-Care Sunday“ en „Digital Detox“ zijn verwant aan de term „Bare Minimum Monday“. Terwijl „Self-Care Sunday“ op zondag plaatsvindt en vooral gericht is op het vergroten van het eigen welzijn, is „Digital Detox“ een tijdsonafhankelijk concept dat voorziet in het bewust afzien van (digitale) mediaconsumptie.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert