Wat is „mogging“? Betekenis, uitleg, definitie


In de afgelopen jaren is de term ‚mogging‘ opgedoken als een zorgwekkende trend op sociale media. In de zogenaamde „incel“-cultuur verwijst „mogging“ naar agressief gedrag dat vooral gericht is op mensen met onzekerheden en een laag zelfbeeld. Via platforms als TikTok, Twitter en Facebook neemt het aantal mensen dat zich bezighoudt met mogging of het vernederen van anderen vanwege genetische, blessuregerelateerde of abnormale lichaamsgrootte gestaag toe. Als gevolg hiervan worstelen veel patiënten, ook wel ‚moggees‘ genoemd, met het overwinnen van de angst, schaamte en verlegenheid die gepaard gaan met hun vaak oncontroleerbare eigenschap.

Stigma rond lichaamsomvang is diep geworteld in onze samenleving. Veel mensen, vooral „moggers“, zijn zich er vaak niet van bewust hoe bevoorrecht ze zijn om bovengemiddeld groot te zijn. Maar wat betekent „mogging“ eigenlijk en waar komt deze nieuwe term vandaan? Het volgende artikel is bedoeld om de lezer te voorzien van alle achtergrondinformatie over het onderwerp „mogging“ en, niet in de laatste plaats, om er kritisch naar te kijken.

Definitie van de term „mogging“

De term „mogging“ is afgeleid van de term „AMOG“. „AMOG“ betekent „Alfa mannetje andere man“ of „Alfa mannetje van de groep“. „AMOG“ betekent: anderen domineren of zichzelf laten gelden. In het werkwoord „mogging“ wordt de „a“ weggelaten en de „g“ verdubbeld. Samen met het achtervoegsel „-ing“ ontstaat zo het werkwoord „mogging“. „Moggen“ betekent „domineren“ en „klein maken“.

Dit betekent dat mensen opzettelijk worden vernederd of belachelijk gemaakt vanwege hun lengte. Het doel hiervan is om indirect dominantie uit te oefenen over deze mensen. „Moggers“ gaan er vaak van uit dat lengte een genetische gave is en tonen weinig empathie voor mensen van gemiddelde of kleinere lengte. In veel gevallen nemen ze zelfs hun toevlucht tot giftig gedrag, zoals „mogging“. Kinderen en adolescenten zijn niet de enigen die er last van hebben. Veel volwassenen leven met angsten en onzekerheden over hun lichaamslengte.

„Mogging“ is een sociaal fenomeen dat de laatste jaren steeds meer voorkomt. Het gaat echter veel verder dan het daadwerkelijk in diskrediet brengen van de lichaamsomvang (en gebruikt dit alleen als excuus). „Mogging“ kan daarom worden geclassificeerd als misantropisch en narcistisch.

Oorsprong van het woord en oorsprong van „mogging“

De chronologische oorsprong van de term „mogging“ is terug te voeren tot de afgelopen jaren. De term is opgedoken op online fora en vooral op platforms zoals TikTok, Twitter en Facebook, waar hij is ontstaan als onderdeel van de incel-cultuur. De exacte datering van de term kan niet precies worden vastgesteld.

De term „mogging“ werd voor het eerst gebruikt op online forums zoals Reddit. Daarna verspreidde het zich naar sociale mediaplatforms, waar het een thematisch onderdeel werd van korte video’s. Het gebruik van de term „mogging“ in video- en beeldbeschrijvingen en in de vorm van hashtags maakte het vervolgens steeds populairder.

Hoe werkt mogging?

„Mogging“ verwijst naar een vorm van agressief gedrag waarbij een persoon een dominante positie probeert in te nemen door anderen te vernederen of lastig te vallen op basis van kenmerken die als ongewenst worden beschouwd, voornamelijk een kleine lichaamsomvang. Deze vijandige handelingen kunnen variëren van subtiele verbale aanvallen tot openlijke fysieke confrontaties. De tactieken die gebruikt worden bij „mogging“ zijn vaak niet voor de hand liggend en kunnen subtiel zijn.

Het doel is om het doelwit minder belangrijk te laten lijken door kleinerende opmerkingen, respectloos gedrag of zelfs fysieke intimidatie. Deze vorm van druk kan aanzienlijke psychologische stress veroorzaken en een negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde van de betrokkenen. De meest voorkomende tactieken zijn

 • Beledigingen en denigrerende opmerkingen over de lichaamsgrootte
 • De persoon in kwestie aanstaren of demonstratief negeren
 • Subtiele denigrerende gebaren of gezichtsuitdrukkingen
 • Geruchten of denigrerende opmerkingen verspreiden op sociale media
 • De betrokken persoon opzettelijk isoleren in sociale situaties
 • Deelnemen aan vernederende grappen of spot
 • Video’s of foto’s opnemen die bedoeld zijn om de persoon te vernederen
 • Fysieke intimidatie door fysieke nabijheid of bedreigingen
 • De groepsdynamiek manipuleren om de persoon uit te sluiten
 • Uitbuiten van de onzekerheden of persoonlijke zwakheden van het doelwit

Waar wordt „mogging“ overal gebruikt?

„Mogging“ wordt op verschillende gebieden gebruikt, maar er kunnen drie belangrijke contexten worden onderscheiden:

 • sociale netwerken
 • professionele omgeving
 • persoonlijke relaties

In de volgende subsecties worden de bovengenoemde toepassingsgebieden van „mogging“ meer in detail besproken.

Sociale netwerken

In de uitgestrektheid van sociale netwerken zoals TikTok, Twitter en Facebook verspreidt „mogging“ zich in een alarmerend tempo. Door mensen met een klein postuur publiekelijk aan de kaak te stellen en te pesten, wordt de negatieve praktijk versterkt. Kleinerende opmerkingen en vernederende inhoud vinden een platform om anderen te vernederen.

Professionele omgeving

„Mogging“ kan ook voorkomen op het werk, waar mensen het doelwit zijn van denigrerende opmerkingen of sociale uitsluiting vanwege hun lichaamslengte. Deze vorm van discriminatie kan de werkomgeving onder druk zetten en de getroffenen psychologisch beïnvloeden, wat weer een negatieve invloed heeft op de werkprestaties.

Persoonlijke relaties

In persoonlijke relaties, met vrienden of in andere sociale omgevingen, uit mogging zich in subtiele vernederingen en denigrerende opmerkingen. Getroffenen kunnen zich sociaal geïsoleerd voelen, wat kan leiden tot psychologische stress en een laag zelfbeeld.

Sociale classificatie van „mogging“

De sociale classificatie van „mogging“ weerspiegelt een zorgwekkende trend. Het vernederen van mensen vanwege hun lichaamsgrootte is in strijd met de basisprincipes van respect en empathie. „Mogging gedijt vaak in omgevingen waar oppervlakkigheid en sociale hiërarchieën worden benadrukt. Het draagt bij aan de versterking van schoonheidsnormen en vooroordelen, wat resulteert in psychologisch leed voor de betrokkenen. Sociale categorisatie varieert, waarbij sommigen het zien als een serieus probleem dat aandacht en tegenmaatregelen vereist, terwijl anderen het zien als een simpele provocatie.

Recensies over het onderwerp „mogging“

Kritieken op „mogging“ benadrukken de negatieve effecten op de geestelijke gezondheid en het gevoel van eigenwaarde van de betrokkenen. Tegenstanders beweren dat deze vorm van intimidatie de sociale normen ondermijnt en bijdraagt aan een intolerante sfeer. Sommigen zien „mogging“ als een product van oppervlakkige sociale media die de druk verhogen om zich te conformeren aan onrealistische schoonheidsidealen. Kritiek richt zich ook op het feit dat „mogging“ een giftige cultuur bevordert waarin empathie en respect worden verwaarloosd. De discussie rond „mogging“ weerspiegelt daarom ook bredere kwesties van sociale verantwoordelijkheid en omgaan met diversiteit.

Conclusie over het onderwerp „mogging“ en het gebruik van vergelijkbare termen

Samenvattend kan „mogging“ gezien worden als een zorgwekkende trend waarbij mensen beledigd, misbruikt en gediscrimineerd worden vanwege hun kleine gestalte. Vaak dient dit echter alleen als voorwendsel en is het te wijten aan narcistische persoonlijkheidstrekken of pure kwaadaardigheid of afgunst.

Naast „mogging“ zijn er ook de termen „body shaming“ en „sizeism“. „Body shaming‘ verwijst naar de praktijk waarin mensen worden bekritiseerd, gepest of gediscrimineerd vanwege hun lichaam of uiterlijke verschijning. Sizeism daarentegen verwijst naar de discriminatie van mensen op basis van hun lichaamsgrootte.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert