Übersicht aller Beiträge in der Kategorie: Nederlands.

Wat is „ego lifting“? Betekenis, uitleg, definitie


„Ego lifting“ verwijst naar een onjuiste benadering van krachttraining waarbij de focus niet ligt op een correcte uitvoering en technische precisie, maar eerder op het tillen van indrukwekkende hoeveelheden gewicht. Dit dient het doel om het eigen ego te bevredigen. In de fitnesswereld wordt „ego tillen“ als riskant beschouwd omdat het kan leiden tot blessures. Sporters verwaarlozen vaak de juiste vorm en gebruiken momentum, stuwkracht of ongecontroleerde bewegingen om zwaardere lasten te verplaatsen, waardoor de belasting op gewrichten en spieren toeneemt.

De negatieve combinatie van een te hoog gewicht en een gebrek aan controle kan op lange termijn schade veroorzaken. Effectieve en veilige training daarentegen legt de nadruk op gecontroleerde uitvoering, progressie en de ontwikkeling van kracht op basis van een gedegen techniek om blessures te voorkomen en vooruitgang op lange termijn te boeken. Het volgende artikel geeft daarom een uitgebreide definitie en een kritische evaluatie van de term „ego-liften“.

Definitie van de term „ego lifting“

De term „ego lifting“ komt uit het Engels en is samengesteld uit de woorden „ego“ (wat „het ego“ betekent) en „lifting“ (wat „tillen“ of „gewichten heffen“ betekent). Gecombineerd kan „ego lifting“ daarom ruwweg vertaald worden als „gewichten heffen alleen voor het ego“.

Dit verwijst naar het feit dat „egolifters“ niet trainen voor het eigenlijke trainingseffect, maar om indruk te maken op anderen (met zo zwaar mogelijke gewichten). Dit gaat echter vaak ten koste van de kwaliteit van de uitvoering van de oefening (en dus van de training). „Ego-lifters“ kiezen belastingen die veel te hoog zijn voor hun training en technisch niet zuiver te verplaatsen zijn. Bovendien worden er vaak onzinnige oefeningen gebruikt.

Ego-liften“ is een wijdverbreid fenomeen, vooral in fitnesscentra, dat altijd kan worden waargenomen wanneer vooral beginners „aan hun lot worden overgelaten“. Ze kiezen dan de verkeerde oefeningen en ongeschikte belastingen – vaak vooral om „respect te winnen in de sportschool“ en om bewonderd te worden door anderen vanwege hun zogenaamd snelle trainingsvoortgang (die niet echt vooruitgang is!).

Waar komt de term „ego lifting“ vandaan?

De term „ego lifting“ vindt zijn oorsprong in de fitness- en krachttrainingswereld en is nauw verbonden met de ontwikkeling van sociale media en de fitnesscultuur. In de afgelopen jaren, vooral met de opkomst van platforms als Instagram en YouTube, is het afbeelden van indrukwekkende fysieke prestaties steeds populairder geworden. Dit heeft geleid tot een toegenomen focus op indrukwekkende hoeveelheden gewicht en spectaculaire oefeningen.

De term ‚ego lifting‘ werd bedacht om de praktijk te beschrijven waarbij fitnessenthousiastelingen vaak afzien van de juiste techniek en veiligheid om indrukwekkende video’s of beelden voor sociale media te produceren. Het is echter niet mogelijk om een exacte datum van oorsprong aan te wijzen voor de term „ego lifting“. De term zelf benadrukt dat het eigen ego en de drang naar bewondering boven het verstand en de gezondheidsaspecten van de training worden geplaatst.

Hoe werkt „ego lifting“?

„Ego lifting“ verwijst naar het fenomeen waarbij krachtsporters zwaardere gewichten tillen dan hun werkelijke capaciteit toelaat om indruk te maken op anderen. Dit gaat vaak ten koste van het correct uitvoeren van de oefeningen en brengt ernstige blessurerisico’s met zich mee. De drang om indrukwekkende prestaties te laten zien op sociale media leidt ertoe dat spectaculaire momenten belangrijker worden gevonden dan een duurzame en veilige trainingsaanpak. Ego-liften kan leiden tot verrekte spieren, pees- en gewrichtsblessures en kan de gezondheid op lange termijn in gevaar brengen. Het is raadzaam om te zorgen voor de juiste vorm en de juiste gewichtsbelasting tijdens krachttraining om blessures te voorkomen.

In welke contexten wordt „ego lifting“ overal gebruikt?

Gevaarlijk en onhoudbaar „ego-heffen“ komt vandaag de dag vooral voor in de volgende contexten:

 • in krachtsporten, bodybuilding en gewichtheffen
 • op sociale mediaplatforms
 • in alledaagse spreektaal

De volgende subparagrafen gaan nu dieper in op de bovengenoemde gebieden waarin de term „ego lifting“ vaak wordt genoemd of tegenkomt.

Krachtsporten, bodybuilding en gewichtheffen

In de context van krachtsporten, bodybuilding en gewichtheffen verwijst „ego tillen“ naar de neiging om buitensporige gewichten te tillen om indrukwekkend te presteren. Atleten kunnen de neiging hebben om hun grenzen te verleggen om op te vallen in competitie of training. Dit kan leiden tot blessures en staat in contrast met een gezondheidsgerichte benadering van krachttraining.

Sociale mediaplatforms

Ego lifting komt vooral voor in de fitnessgemeenschap op sociale media. Door indrukwekkende maar potentieel gevaarlijke tilprestaties te delen, proberen atleten zichzelf en hun fitnesscapaciteiten in de kijker te zetten. Deze druk om te presteren kan leiden tot onveilig gedrag en blessures, omdat sociale media vaak onrealistische normen stellen.

Alledaags taalgebruik

In de omgangstaal wordt „ego lifting“ vaak gebruikt om overdreven opschepperij te beschrijven die niet gebaseerd is op echte vaardigheden. De term „ego tillen“ wordt gebruikt wanneer iemand een overdreven indruk van zichzelf probeert te geven in verschillende situaties, niet alleen in de sport.

Sociale categorisering van „ego lifting“

„Ego lifting“ kan sociaal gecategoriseerd worden in de bredere context van de moderne fitnesscultus, die vaak gekenmerkt wordt door een streven naar perfectie en zelfpresentatie. In een maatschappij die zich vaak richt op uiterlijke verschijningen en prestaties, kunnen bepaalde karaktereigenschappen, zoals een sterke behoefte aan erkenning of de wens om op te vallen voor anderen, het risico op ego lifting sterk vergroten. De fixatie op zichtbare resultaten en sociale bevestiging kan ertoe leiden dat mensen hun grenzen overschrijden om een indrukwekkend beeld van zichzelf te geven.

Kritische kijk op „ego lifting“

Ego lifting brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en wordt vaak kritisch bekeken. Het overschrijden van persoonlijke grenzen om te schitteren voor anderen verhoogt het risico op letsel aanzienlijk. Het streven naar externe erkenning kan leiden tot een gebrek aan zelfbewustzijn, wat op de lange termijn ten koste kan gaan van de trainingsvoortgang. Er is ook een risico op overmatige druk en stress om je eigen succes te behouden. Een gezondere, duurzame trainingsfilosofie gebaseerd op persoonlijke groei en welzijn wordt door experts vaak beschouwd als effectiever en bevredigender op de lange termijn.

Conclusie over het onderwerp „ego lifting“ en soortgelijke termen

Het komt erop neer dat „ego lifting“ kan worden omschreven als een zorgwekkende fitnesstrend waarbij krachtsporters indruk willen maken op andere mensen door extreme belastingen te verplaatsen. Deze belastingen worden echter vaak technisch verkeerd verplaatst of er worden onzinnige oefeningen gebruikt die een hoog risico op blessures met zich meebrengen en geen blijvend trainingseffect bieden.

Naast de term „ego lifting“ zijn er in deze context ook de termen „form-over-function“ en „bro-science“. Bij „form-over-function“ ligt de nadruk op uiterlijk en esthetische training, terwijl functionele fitheid wordt verwaarloosd. „Bro-science“ verwijst naar niet-wetenschappelijke trainingsmethoden die vaak gebaseerd zijn op mondelinge tradities of mythes.

Wat is Looksmaxxing? Betekenis, uitleg, definitie


„Looksmaxxing‘ is een term die de afgelopen jaren in verschillende online gemeenschappen steeds belangrijker is geworden, met name in relatie tot het nastreven van uiterlijke aantrekkelijkheid. De term „Looksmaxxing“ beschrijft een proces waarin individuen specifiek aan hun uiterlijk werken om aantrekkelijker gevonden te worden. Dit omvat niet alleen uiterlijke veranderingen, maar ook de optimalisatie van kleding, haarstijl, fitness en zelfzorg.

„Looksmaxxing“ weerspiegelt de trend dat steeds meer mensen digitale platforms gebruiken om schoonheidsnormen te bespreken en persoonlijke manieren te vinden om hun uiterlijk te verbeteren. Maar wat betekent „Looksmaxxing“ eigenlijk? Waar komt de term vandaan? En hoe werkt „Looksmaxxing“? Dit artikel onderzoekt de betekenis, kenmerken en achtergrond van „Looksmaxxing“ om de lezer een volledig begrip van dit fenomeen te geven.

Definitie van de term „Looksmaxxing“

De term „Looksmaxxing“ komt uit het Engels en is samengesteld uit de twee woorden „look“ en „maxing“. In combinatie zou „Looksmaxxing“ dus vertaald kunnen worden als „de look optimaliseren“ of „de look maximaliseren“.

Dit verwijst naar een doelgericht proces waarbij bewust wordt geprobeerd om het uiterlijk te verbeteren. Dit omvat niet alleen fysieke veranderingen, zoals fitness en huidverzorging, maar ook de keuze van kleding, haarstijl en accessoires om de persoonlijke schoonheidsstandaard te verhogen.

„Looksmaxxing“ wordt gezien als een nieuwe sociale mediatrend die tot doel heeft mogelijkheden te bieden om de eigen schoonheid te verbeteren zonder toevlucht te nemen tot chirurgie. Daarom lijkt „Looksmaxxing“ ook veel wenselijker en gezonder (en niet in de laatste plaats waarom het zo interessant is voor veel mensen).

Oorsprong en betekenis van „Looksmaxxing“

De exacte oorsprong van „Looksmaxxing“ is niet bekend, maar de term zelf is waarschijnlijk begin 2023 ontstaan op verschillende sociale mediaplatforms, zoals TikTok of Instagram. De betekenis van de term verwijst naar de verschillende mogelijkheden voor individuele schoonheidsoptimalisatie. Het is gebaseerd op het idee dat iedereen zijn individuele schoonheidspotentieel kan maximaliseren door middel van gerichte maatregelen.

Op deze manier geeft „Looksmaxxing“ de gebruiker een zekere mate van zelfcontrole en het geloof dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Looksmaxxing wordt daarom steeds meer dan alleen een social media trend. Er zijn nu een groot aantal volgers die tips en trucs met elkaar delen om de beste schoonheidsresultaten voor zichzelf en de gemeenschap te vinden.

Hoe „Looksmaxxing“ werkt

Looksmaxxing volgt een specifiek schema:

 • fysieke optimalisatie (individuen gebruiken intensieve fitnessregimes om hun lichaamsbouw vorm te geven, stellen huidverzorgingsroutines in voor een gezonde, stralende huid en overwegen mogelijke cosmetische procedures om gelaatstrekken te corrigeren als onderdeel van „Looksmaxxing“)
 • Stijl en mode (lookmaxxing omvat het kiezen van kleding die de nadruk legt op individuele pluspunten, experimenteren met verschillende kapsels en haarstijlen en het gebruik van accessoires om de persoonlijke stijl te versterken)
 • Optimalisering van voeding (voeding aanpassen voor een betere huid, haar en lichaamssamenstelling)
 • Zelfzorg en gezondheid (voldoende slaap, uitgebreide lichaamsverzorging en ontspanningstechnieken voor een frisse en gezonde look)

Gebruik van „Looksmaxxing“ in verschillende contexten

De term „Looksmaxxing“ is nu stevig verankerd in het dagelijks taalgebruik. Het woord „Looksmaxxing“ wordt echter vooral in de volgende gebieden gebruikt

 • als straattaal
 • op het gebied van zelfoptimalisatie
 • op sociale media

In de volgende subsecties worden de belangrijkste toepassingen van „Looksmaxxing“ in meer detail uitgelegd.

Slanguitdrukking

De term „Looksmaxxing“ is een integraal onderdeel van straattaal geworden. Het wordt vaak gebruikt in informele gesprekken om het proces van uiterlijke verbetering te beschrijven, vooral in de context van schoonheidsidealen en persoonlijke esthetiek.

Zelfoptimalisatie

Binnen zelfoptimalisatiegemeenschappen wordt ‚looksmaxxing‘ gezien als een sleutelbegrip. Mensen gebruiken deze term om hun inspanningen te beschrijven om bewust aan hun uiterlijk te werken, door middel van fitness, huidverzorging of stijlverbeteringen.

Sociale media

Looksmaxxing‘ wordt ook veel gebruikt op platforms zoals Instagram en TikTok. Gebruikers delen hun transformaties en schoonheidsrituelen en creëren zo een gemeenschap die ervaringen uitwisselt en trends zet op het gebied van uiterlijke optimalisatie. Hiertoe wordt „Looksmaxxing“ gebruikt in beeld- en videobeschrijvingen en als hashtag, waardoor de term zich viraal verspreidt.

Sociale categorisatie van „Looksmaxxing“

De sociale categorisering van „Looksmaxxing“ weerspiegelt een toenemende nadruk op uiterlijk in het digitale tijdperk. Terwijl sommigen het zien als een positieve uiting van individuele vrijheid en zelfliefde, waarbij mensen bewust aan hun zelfbeeld werken, zien critici het als een toegenomen fixatie op oppervlakkige schoonheidsnormen. Looksmaxxing zelf wordt vooral beoefend door leden van jongere generaties, zoals Generatie Y, Millennials, Z en Alpha. Al deze leeftijdsgroepen zijn jonger dan 35 jaar.

Vooral in sociale media kan „Looksmaxxing“ mensen onder druk zetten om zich te conformeren aan onrealistische schoonheidsidealen. Tegelijkertijd dient het als platform voor zelfexpressie en gemeenschapsvorming omdat mensen hun transformaties delen en steun vinden. „Looksmaxxing“ wordt daarom beschouwd als een zeer polariserende term.

Kritische kijk op „Looksmaxxing“

De kritische kijk op „Looksmaxxing“ roept vragen op over sociale prioriteiten en psychologische effecten. Critici beweren dat de focus op externe optimalisatie de acceptatie van diversiteit en authenticiteit kan ondermijnen. Deze trend zou kunnen bijdragen tot het bestendigen van onrealistische schoonheidsidealen en het koppelen van individuele eigenwaarde aan externe normen. De fixatie op uiterlijke veranderingen kan ook psychologische stress veroorzaken en de druk verhogen om aan bepaalde idealen te voldoen. Sociale media, waar „Looksmaxxing“ vaak wordt gevierd, kan een vergelijkingsval worden en het zelfvertrouwen aantasten.

Dit is een van de redenen waarom „Looksmaxxing“ sterk wordt bekritiseerd en wordt verdacht van het uitlokken van zelfverlating, depressie en waanideeën. Een kritisch perspectief onderzoekt daarom in hoeverre dit streven naar uiterlijke perfectie in harmonie is met een gezond zelfbeeld en sociale diversiteit.

Conclusie over het onderwerp „Looksmaxxing“ en soortgelijke termen

Het komt erop neer dat „Looksmaxxing“ kan worden omschreven als een nieuwe trend op sociale media waarbij individuen hun individuele uiterlijk willen verbeteren door middel van gerichte maatregelen (zonder gebruik te maken van cosmetische chirurgie). Het kan gaan om diëten, lichaamsbeweging, speciale huidverzorgingsproducten en ontspanningstechnieken.

Naast de term „Looksmaxxing“ zijn er ook de termen „Glow-Up“ en „Self-Improvement“. „Glow-up“ beschrijft een positieve, transformerende verandering in de uiterlijke verschijning van een persoon na verloop van tijd. „Zelfverbetering“ verwijst naar het algemene proces van persoonlijke ontwikkeling en zelfoptimalisatie. Dit omvat niet alleen uiterlijke aspecten, maar ook intellectuele, emotionele en spirituele gebieden.

Wat is „mogging“? Betekenis, uitleg, definitie


In de afgelopen jaren is de term ‚mogging‘ opgedoken als een zorgwekkende trend op sociale media. In de zogenaamde „incel“-cultuur verwijst „mogging“ naar agressief gedrag dat vooral gericht is op mensen met onzekerheden en een laag zelfbeeld. Via platforms als TikTok, Twitter en Facebook neemt het aantal mensen dat zich bezighoudt met mogging of het vernederen van anderen vanwege genetische, blessuregerelateerde of abnormale lichaamsgrootte gestaag toe. Als gevolg hiervan worstelen veel patiënten, ook wel ‚moggees‘ genoemd, met het overwinnen van de angst, schaamte en verlegenheid die gepaard gaan met hun vaak oncontroleerbare eigenschap.

Stigma rond lichaamsomvang is diep geworteld in onze samenleving. Veel mensen, vooral „moggers“, zijn zich er vaak niet van bewust hoe bevoorrecht ze zijn om bovengemiddeld groot te zijn. Maar wat betekent „mogging“ eigenlijk en waar komt deze nieuwe term vandaan? Het volgende artikel is bedoeld om de lezer te voorzien van alle achtergrondinformatie over het onderwerp „mogging“ en, niet in de laatste plaats, om er kritisch naar te kijken.

Definitie van de term „mogging“

De term „mogging“ is afgeleid van de term „AMOG“. „AMOG“ betekent „Alfa mannetje andere man“ of „Alfa mannetje van de groep“. „AMOG“ betekent: anderen domineren of zichzelf laten gelden. In het werkwoord „mogging“ wordt de „a“ weggelaten en de „g“ verdubbeld. Samen met het achtervoegsel „-ing“ ontstaat zo het werkwoord „mogging“. „Moggen“ betekent „domineren“ en „klein maken“.

Dit betekent dat mensen opzettelijk worden vernederd of belachelijk gemaakt vanwege hun lengte. Het doel hiervan is om indirect dominantie uit te oefenen over deze mensen. „Moggers“ gaan er vaak van uit dat lengte een genetische gave is en tonen weinig empathie voor mensen van gemiddelde of kleinere lengte. In veel gevallen nemen ze zelfs hun toevlucht tot giftig gedrag, zoals „mogging“. Kinderen en adolescenten zijn niet de enigen die er last van hebben. Veel volwassenen leven met angsten en onzekerheden over hun lichaamslengte.

„Mogging“ is een sociaal fenomeen dat de laatste jaren steeds meer voorkomt. Het gaat echter veel verder dan het daadwerkelijk in diskrediet brengen van de lichaamsomvang (en gebruikt dit alleen als excuus). „Mogging“ kan daarom worden geclassificeerd als misantropisch en narcistisch.

Oorsprong van het woord en oorsprong van „mogging“

De chronologische oorsprong van de term „mogging“ is terug te voeren tot de afgelopen jaren. De term is opgedoken op online fora en vooral op platforms zoals TikTok, Twitter en Facebook, waar hij is ontstaan als onderdeel van de incel-cultuur. De exacte datering van de term kan niet precies worden vastgesteld.

De term „mogging“ werd voor het eerst gebruikt op online forums zoals Reddit. Daarna verspreidde het zich naar sociale mediaplatforms, waar het een thematisch onderdeel werd van korte video’s. Het gebruik van de term „mogging“ in video- en beeldbeschrijvingen en in de vorm van hashtags maakte het vervolgens steeds populairder.

Hoe werkt mogging?

„Mogging“ verwijst naar een vorm van agressief gedrag waarbij een persoon een dominante positie probeert in te nemen door anderen te vernederen of lastig te vallen op basis van kenmerken die als ongewenst worden beschouwd, voornamelijk een kleine lichaamsomvang. Deze vijandige handelingen kunnen variëren van subtiele verbale aanvallen tot openlijke fysieke confrontaties. De tactieken die gebruikt worden bij „mogging“ zijn vaak niet voor de hand liggend en kunnen subtiel zijn.

Het doel is om het doelwit minder belangrijk te laten lijken door kleinerende opmerkingen, respectloos gedrag of zelfs fysieke intimidatie. Deze vorm van druk kan aanzienlijke psychologische stress veroorzaken en een negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde van de betrokkenen. De meest voorkomende tactieken zijn

 • Beledigingen en denigrerende opmerkingen over de lichaamsgrootte
 • De persoon in kwestie aanstaren of demonstratief negeren
 • Subtiele denigrerende gebaren of gezichtsuitdrukkingen
 • Geruchten of denigrerende opmerkingen verspreiden op sociale media
 • De betrokken persoon opzettelijk isoleren in sociale situaties
 • Deelnemen aan vernederende grappen of spot
 • Video’s of foto’s opnemen die bedoeld zijn om de persoon te vernederen
 • Fysieke intimidatie door fysieke nabijheid of bedreigingen
 • De groepsdynamiek manipuleren om de persoon uit te sluiten
 • Uitbuiten van de onzekerheden of persoonlijke zwakheden van het doelwit

Waar wordt „mogging“ overal gebruikt?

„Mogging“ wordt op verschillende gebieden gebruikt, maar er kunnen drie belangrijke contexten worden onderscheiden:

 • sociale netwerken
 • professionele omgeving
 • persoonlijke relaties

In de volgende subsecties worden de bovengenoemde toepassingsgebieden van „mogging“ meer in detail besproken.

Sociale netwerken

In de uitgestrektheid van sociale netwerken zoals TikTok, Twitter en Facebook verspreidt „mogging“ zich in een alarmerend tempo. Door mensen met een klein postuur publiekelijk aan de kaak te stellen en te pesten, wordt de negatieve praktijk versterkt. Kleinerende opmerkingen en vernederende inhoud vinden een platform om anderen te vernederen.

Professionele omgeving

„Mogging“ kan ook voorkomen op het werk, waar mensen het doelwit zijn van denigrerende opmerkingen of sociale uitsluiting vanwege hun lichaamslengte. Deze vorm van discriminatie kan de werkomgeving onder druk zetten en de getroffenen psychologisch beïnvloeden, wat weer een negatieve invloed heeft op de werkprestaties.

Persoonlijke relaties

In persoonlijke relaties, met vrienden of in andere sociale omgevingen, uit mogging zich in subtiele vernederingen en denigrerende opmerkingen. Getroffenen kunnen zich sociaal geïsoleerd voelen, wat kan leiden tot psychologische stress en een laag zelfbeeld.

Sociale classificatie van „mogging“

De sociale classificatie van „mogging“ weerspiegelt een zorgwekkende trend. Het vernederen van mensen vanwege hun lichaamsgrootte is in strijd met de basisprincipes van respect en empathie. „Mogging gedijt vaak in omgevingen waar oppervlakkigheid en sociale hiërarchieën worden benadrukt. Het draagt bij aan de versterking van schoonheidsnormen en vooroordelen, wat resulteert in psychologisch leed voor de betrokkenen. Sociale categorisatie varieert, waarbij sommigen het zien als een serieus probleem dat aandacht en tegenmaatregelen vereist, terwijl anderen het zien als een simpele provocatie.

Recensies over het onderwerp „mogging“

Kritieken op „mogging“ benadrukken de negatieve effecten op de geestelijke gezondheid en het gevoel van eigenwaarde van de betrokkenen. Tegenstanders beweren dat deze vorm van intimidatie de sociale normen ondermijnt en bijdraagt aan een intolerante sfeer. Sommigen zien „mogging“ als een product van oppervlakkige sociale media die de druk verhogen om zich te conformeren aan onrealistische schoonheidsidealen. Kritiek richt zich ook op het feit dat „mogging“ een giftige cultuur bevordert waarin empathie en respect worden verwaarloosd. De discussie rond „mogging“ weerspiegelt daarom ook bredere kwesties van sociale verantwoordelijkheid en omgaan met diversiteit.

Conclusie over het onderwerp „mogging“ en het gebruik van vergelijkbare termen

Samenvattend kan „mogging“ gezien worden als een zorgwekkende trend waarbij mensen beledigd, misbruikt en gediscrimineerd worden vanwege hun kleine gestalte. Vaak dient dit echter alleen als voorwendsel en is het te wijten aan narcistische persoonlijkheidstrekken of pure kwaadaardigheid of afgunst.

Naast „mogging“ zijn er ook de termen „body shaming“ en „sizeism“. „Body shaming‘ verwijst naar de praktijk waarin mensen worden bekritiseerd, gepest of gediscrimineerd vanwege hun lichaam of uiterlijke verschijning. Sizeism daarentegen verwijst naar de discriminatie van mensen op basis van hun lichaamsgrootte.

Wat betekent „Van de rivier naar de zee“? Betekenis, uitleg, definitie


„Van de rivier naar de zee“ („From the river to the sea“) is een Palestijnse nationalistische slogan die gebruikt wordt in de context van veel pro-Palestijnse demonstraties. Het drukt de wens van de Palestijnen uit om de staat Israël van de kaart te schrappen. Uit de gelederen van de Palestijnen blijven demonstratieslogans opduiken. Onlangs werd de slogan „Van de rivier naar de zee“ verboden door de Duitse grondwet en mag daarom niet meer gebruikt worden in demonstraties in dit land.

Palestina is een staat, soms niet internationaal erkend, die midden in Israëlisch gebied ligt. Tijdens de Israëlische aanval op de Gazastrook in oktober 2023 vonden overal ter wereld Palestijnse demonstraties plaats. Daarbij werd onder andere de slogan „Van de rivier naar de zee“ bedacht. Wat dit precies betekent en waarom het op dit moment een enorme hype is onder Palestijnen (en pro-Palestijnen), daarover lees je meer in het volgende artikel.

Conceptuele interpretatie van „Van de rivier naar de zee“ / „From the river to the sea“

De uitdrukking „Van de rivier naar de zee“ is samengesteld uit de woorden „van“, „de rivier“, „naar“ en „de zee“. Gecombineerd zou „Van de rivier naar de zee“ vertaald kunnen worden als „Van de rivier naar de zee“.

Wat bedoeld wordt met „rivier“ is de rivier de Jordaan, die aan de oostgrens van Israël met Jordanië ligt. (Israël en Jordanië delen de rivier.) Met de zee wordt de Middellandse Zee bedoeld. Het grondgebied van Israël strekt zich in feite uit van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. „Van de rivier tot de zee“ geeft nu aan dat de Palestijnen dit gebied voor zichzelf opeisen en dat dit niet langer Israël moet voorstellen.

„Van de rivier tot de zee“ is dus een nationalistische slogan die wil uitdrukken dat Israël de vijand is en dat het grondgebied van Israël moet worden opgeheven. Het trekt dus het bestaansrecht van Israël in twijfel en wordt niet in de laatste plaats om deze reden als ongrondwettelijk beschouwd.

Oorsprong en betekenis van „Van de rivier tot de zee“

Van de rivier naar de zee“ is een pro-Palestijnse slogan die ontstond tijdens wereldwijde pro-Palestina demonstraties. Het drukt het gevoel uit dat het bestaansrecht van Israël in twijfel moet worden getrokken. Israël had Gaza aangevallen na een inval van Hamas in oktober 2023. Veel Palestijnen en Arabieren wereldwijd zien dit als een ongerechtvaardigde daad. Als gevolg daarvan werden Palestijnse vlaggen bij demonstraties over de hele wereld versierd met de slogan „Van de rivier tot de zee.“ Dit was bedoeld om uit te drukken dat Israël sowieso geen bestaansrecht zou hebben en dat het huidige grondgebied van Israël altijd Arabisch is geweest. Naast de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever moest ook de rest van het Israëlische grondgebied worden „geneutraliseerd“ (waarmee oorlogshandelingen worden bedoeld).

Gebruik van „Van de rivier tot de zee“ / „From the river to the sea“

„Van de rivier tot de zee“ wordt nu beschouwd als een verboden gezegde, maar toch komen we het vandaag de dag tegen in een grote verscheidenheid aan contexten. Daaronder zijn bijvoorbeeld de volgende gebruiken:

 • Pro-Palestina demonstraties
 • Islam
 • Sociale media

In de volgende subsecties zullen we nu wat dieper ingaan op de belangrijkste toepassingen van „Van de rivier naar de zee“ die hierboven zijn genoemd.

Pro-Palestina demonstraties

Bij pro-Palestina demonstraties wordt de slogan „Van de rivier naar de zee“ vaak op vlaggen of spandoeken geschreven. Het is bedoeld om uit te drukken dat het bestaansrecht van Israël in twijfel moet worden getrokken. Naast „Van de rivier naar de zee“ wordt bijvoorbeeld ook de slogan „Vrij Palestina“ gebruikt. Ook hier wordt bedoeld dat Palestina momenteel bezet is door de Israëli’s, of dat de Israëlische aanval in oktober 2023 onterecht is. Palestijnen en pro-Palestijnen wereldwijd gebruiken de slogan „From the river to the sea“ om hun nationalistische fantasieën uit te leven. Het Bureau ter Bescherming van de Grondwet erkende dit onlangs en verbood de slogan voortaan bij demonstraties.

Islam

De pro-Palestina demonstraties worden vooral gesympathiseerd door leden van de Islam. De reden hiervoor is dat de oorlog tussen Palestina en Israël in het geheim een islamitisch-joodse oorlog is. „Van de rivier naar de zee“ kan daarom ook worden geclassificeerd als racistisch en antisemitisch. De subtekst van „Van de rivier naar de zee“ is dat Israël en zijn overwegend Joodse bevolking moeten worden weggevaagd of verdreven. Deze houding wordt gesteund in islamitische landen.

Sociale media

Van de rivier naar de zee“ verspreidt zich ook snel op sociale media. Hier wordt de slogan vooral gebruikt in de vorm van video- en afbeeldingsbijschriften en ook in de vorm van hashtags. In de toekomst zal „Van de rivier naar de zee“ echter waarschijnlijk ook hier een verboden term worden, omdat het extreem racistisch of nationalistisch is. Desondanks gebruiken veel Palestijnen en pro-Palestijnen de uitdrukking „Van de rivier naar de zee“ nog steeds op sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en X.

Sociale classificatie van „Van de rivier naar de zee“

Sociaal gezien kan „Van de rivier naar de zee“ vooral worden toegeschreven aan Palestijnen zelf, maar ook aan pro-Palestijnen en mensen met een islamitische achtergrond. Deze groepen mensen zijn dan ook de belangrijkste doelgroep voor „Van de rivier naar de zee“. Andere mensen begrijpen de slogan wel, maar classificeren hem als racistisch en nationalistisch en gebruiken of tolereren hem daarom niet.

Kritiek op „Van de rivier naar de zee“

„Van de rivier naar de zee“ heeft veel kritiek uitgelokt, vooral in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het is een Palestijnse nationalistische slogan die bij veel pro-Palestijnse demonstraties wordt gebruikt en die de wens uitdrukt om de staat Israël van de kaart te vegen. Niet voor niets is „From the river to the sea“ daarom verboden door onder andere het Duitse constitutionele recht, vanwege het provocerende en opruiende karakter ervan. Critici beweren ook dat het een één-staat-oplossing promoot die Israël zou uitsluiten, wat een zeer controversiële en bediscussieerde kwestie is in de context van de Israëlisch-Palestijnse oorlog.

Conclusie over „Van de rivier naar de zee“ en vergelijkbare terminologie

Het komt erop neer dat „Van de rivier tot de zee“ kan worden omschreven als een pro-Palestijns gezegde dat impliceert dat Palestina zich zou moeten uitstrekken van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Daar ligt echter het huidige grondgebied van Israël, dat in de ogen van de Palestijnen moet worden geëlimineerd. De slogan wordt als ongrondwettelijk beschouwd omdat hij racistisch en sterk nationalistisch is.

Naast „Van de rivier naar de zee“ zijn er ook de leuzen „Vrij Palestina“ en „Palestina zal vrij zijn“. Beide slogans zijn ook bedoeld om Israël, de vermeende bezetter, op de vlucht te jagen of om de Palestijnse bevolking ervan te overtuigen dat Israël uiteindelijk een nederlaag zal lijden.

Wat is „sharenting“? Betekenis, uitleg, definitie


Het gebruik van mobiele apparaten en sociale media is tegenwoordig bijna de norm geworden. Mensen maken foto’s van zichzelf en plaatsen deze op hun sociale-mediaprofielen. Dit is echter niet altijd veilig – vooral wanneer gevoelige inhoud (bijvoorbeeld van de eigen kinderen) wordt gedeeld op sociale media. Dit staat bekend als „sharenting“. Dit is een soms zorgwekkende trend waarbij ouders foto’s maken van hun kinderen en deze vervolgens uploaden op het internet.

Op deze manier kan gevoelige inhoud al de verkeerde mensen bereiken – zo kunnen de eigen kinderen het doelwit worden van zedendelinquenten en worden blootgesteld aan onnodig gevaar. Sharenting“ is nog een relatief jong fenomeen, maar er is al veel kritiek op gekomen. Het volgende artikel is daarom bedoeld om informatie te geven over „sharenting“ en de gevolgen ervan. Daarnaast wordt er gewezen op typische gebruiksgebieden van de term „sharenting“.

Definitie van „sharenting“

Sharenting“ is een verzonnen woord dat afkomstig is uit de Anglo-Amerikaanse wereld. Het is samengesteld uit de twee woorden „delen“ en „ouderschap“. Samen kan „sharenting“ dus ruwweg vertaald worden als „delen met zorg“.

Deze, toegegeven, nogal onbegrijpelijke vertaling betekent dat ouders vaak foto’s van hun kinderen maken en deze vervolgens willekeurig op het internet verspreiden. Dus in plaats van hen alleen te beschermen (d.w.z. „to parent“), maken en delen ze ook foto’s van hen (d.w.z. „to share“).

De verspreiding van foto’s op het internet dient vaak individueel plezier, maar is vaak ook bedoeld om sociale banden te creëren met gelijkgestemden (bijvoorbeeld met andere ouders). Vaak zijn het echter niet zulke gelijkgestemden die zich ontpoppen als de belangrijkste consumenten van de beelden. En dit is precies waar het gevaar van „sharenting“ schuilt, of beter gezegd waarom „sharenting“ zo sterk bekritiseerd wordt.

Oorsprong en betekenis van „sharenting“

Sharenting“ is een recent ontdekt fenomeen waarvan de naam waarschijnlijk afkomstig is uit de VS. De term ontwikkelde zich als een kunstmatig woord uit de twee woorden „delen“ en „ouder zijn“ en verwijst onmiskenbaar naar de wilde fotogekte van jonge ouders die vaak erg actief zijn op sociale media. „Sharenting“ beschrijft daarom typisch mensen die een grote affiniteit hebben met sociale netwerken en een zekere behoefte aan erkenning – dit gaat vaak verder dan hun eigen persoon. In deze context wordt het kind gezien als een verlengstuk van het zelf en wordt het dienovereenkomstig tentoongesteld op sociale media – met mogelijk sterke negatieve gevolgen voor het kind. Eenmaal geplaatste afbeeldingen verspreiden zich snel en kunnen meestal niet meer worden verwijderd (zie het gezegde: „Het net vergeet nooit!“).

Gebruik van „sharenting“

De term „sharenting“ wordt tegenwoordig vrij vaak gebruikt. De volgende gebieden zijn de afgelopen maanden echter het meest gebruikt:

 • Sociale mediaplatforms
 • Sociale psychologie
 • Alledaags taalgebruik

In de volgende subparagrafen worden de bovengenoemde belangrijkste gebruiksgebieden van „sharenting“ in meer detail besproken.

Sociale mediaplatforms

„Sharenting“ vindt voornamelijk plaats op sociale mediaplatforms. Vooral de platforms Facebook, Instagram en TikTok zijn hiervoor populair, waarop privé en soms zeer gevoelige inhoud wordt gedeeld. Vaak gaat het om babyfoto’s of onthullende foto’s van baby’s, die vervolgens in verkeerde handen kunnen vallen. „Sharenting“ bevindt zich in Duitsland in een absoluut grijs gebied, omdat het zich niet houdt aan de strikte richtlijnen van de DSGVO – baby’s of jonge kinderen kan immers niet om toestemming worden gevraagd dat hun inhoud op sociale netwerken mag worden gedeeld. Juist op deze platforms werd het fenomeen „sharenting“ voor het eerst ontdekt, voordat het geleidelijk oversloeg naar andere gebieden van het leven.

Sociale psychologie

Nadat „sharenting“ bekend werd op sociale media, begon ook de sociale psychologie zich met dit onderwerp bezig te houden. Zij zien „sharenting“ als een zorgwekkende trend en classificeren het onderwerp als zeer controversieel. Hoewel het schattig is om foto’s van de eigen kinderen te posten, moeten ouders zich in ieder geval ook zorgen maken over het welzijn van hun kleintjes. Sociale psychologie associeert „sharenting“ met een behoefte aan erkenning en zelfs licht narcisme – het welzijn van de ander wordt immers opgeofferd voor het eigen prestige.

Alledaagse taal

Ondertussen is „sharenting“ ook doorgedrongen tot de spreektaal van alledag. Het heeft zich dan ook gevestigd als een vaste term in het Duitse taalgebruik en beschrijft meestal jonge ouders die erg actief zijn op sociale media en de neiging hebben om daar foto’s of video’s van hun eigen kinderen te uploaden. „Sharenting“ ouders worden soms sterk bekritiseerd in Duitsland. Niet in de laatste plaats hebben beroemdheden zoals Oliver Pocher het debat over de negatieve gevolgen van „sharenting“ aangewakkerd.

Sociale classificatie van „sharenting“

Hoewel de term „sharenting“ steeds wijder verbreid raakt, is het een uitdrukking die vooral door jongere generaties wordt begrepen of gebruikt. De belangrijkste doelgroep van „sharenting“ bestaat daarom meestal uit mensen tussen de 18 en 40 jaar oud – en dus mensen die typisch zelf ouders zijn of zullen worden. Oudere mensen begrijpen „sharenting“ vaak niet. In dit geval is er ook een gebrek aan verwijzing naar de benodigde technologie – in dit geval sociale media.

Kritische kijk op „sharenting“

In dit land wordt „sharenting“ zwaar bekritiseerd en als een uiterst zorgwekkende trend beschouwd. Dit komt omdat het ongecontroleerd delen van gevoelige foto’s van de eigen kinderen op sociale media aanzienlijke risico’s met zich meebrengt (zoals pedofilie). De privacy van kinderen kan worden geschonden en ze worden onnodig blootgesteld aan potentiële gevaren. Het fenomeen „sharenting“ is de afgelopen jaren intensief besproken en bekritiseerd. De sociale psychologie wijst ook op een buitensporige behoefte aan erkenning en narcistische benaderingen van „sharenting“. „Sharenting“ heeft zijn weg gevonden naar het alledaagse taalgebruik en polariseert de samenleving, waarbij prominente stemmen de negatieve effecten benadrukken.

Conclusie over „sharenting“ en vermelding van vergelijkbare termen

Samengevat kan „sharenting“ worden omschreven als een nieuwe trend op sociale media, waarbij vooral jonge ouders foto’s of video’s van hun kinderen uploaden op sociale netwerken. Dit is niet in overeenstemming met het DSGVO en kan ook niet als veilig worden geclassificeerd, omdat de foto’s en video’s zich snel op het net kunnen verspreiden en onnodige risico’s en gevaren tot gevolg kunnen hebben.

Naast „sharenting“ zijn er ook de termen „parental oversharing“ en „digital kidnapping“. Terwijl „parental oversharing“ de overdreven vorm van „sharenting“ is waarbij een buitensporige hoeveelheid inhoud wordt gedeeld, gebeurt „digital kidnapping“ vaak zelfs ondanks dat de kinderen ontkennen dat er foto’s of video’s van hen worden gepubliceerd.

Marie Moreau uit The Boys / Gen V: feiten, info, acteurs en details


Marie Moreau is een fictieve superheldin uit het uitgebreide verhaaluniversum van de Amazon Prime-serie The Boys. Ze wordt beschouwd als een zogenaamde Supe, een mens met bovennatuurlijke krachten die het resultaat zijn van menselijke experimenten. Marie Moreau wordt in The Boys en in Gen V gespeeld door de Amerikaanse actrice Jaz Sinclair, die eerder te zien was in onder andere de film Paper Towns (2015) en in de serie The Vampire Diaries (2017). In Gen V plaatst haar hoofdrol haar in de narratieve schijnwerpers.

Marie Moreau verscheen voor het eerst in seizoen 3 van de serie The Boys. Daar verschijnt ze kort in aflevering 2, oorspronkelijk getiteld „The Only Man in the Sky.“ Bijna om over het hoofd te worden gezien, wordt haar portret opgeroepen in een database. Ze wordt vermeld als een wees die is ondergebracht in het zogenaamde Red River Institute. Het portret, met de naam Marie M., is de eerste indruk die veel kijkers zullen hebben van de uiteindelijke hoofdrolspeelster van Gen V.

De goed geplande vestiging van het personage in The Boys luidt uiteindelijk het plot van de Gen V-serie in. Gen V speelt zich af in de verhalende kosmos van The Boys en is gebaseerd op de stripboeken 23 tot en met 30 van de serie, geschreven door Garth Ennis en Darick Robertson, die bekend zijn geworden als de „We Gotta Go Now“-verhalenreeks. De streamserie duikt in de wereld van Godolkin University, een Amerikaanse universiteit die zich richt op het opleiden van jonge superhelden. Er is onder andere speciale aandacht voor Marie Moreau, die buitengewone krachten heeft.

De krachten van Marie Moreau

Als Supe kan Marie Moreau bovennatuurlijke krachten gebruiken. Haar speciale gave is bloedmanipulatie, wat in het origineel ook wel „hemokinese“ wordt genoemd. Hiermee kan ze haar eigen bloed of dat van anderen beïnvloeden door haar psychische kracht. Bloed dat uit een open wond stroomt, kan ze naar haar ideeën vormen en gebruiken als een verlengstuk van haar lichaam. Met dit ongewone en macabere vermogen kan ze organische wezens manipuleren – verzwakken en versterken. Aan dit vermogen wordt bovennatuurlijke kracht, een groot uithoudingsvermogen en een speciale genezende kracht gekoppeld aan bloedmanipulatie toegevoegd.

Marie Moreau kijkt terug op een tragische jeugd. Ze verliest haar ouders als ze haar superkrachten ontdekt. Het gevolg is vervreemding van haar zus en een leven in een weeshuis. Het verlies van ouders is een klassiek motief in superheldenverhalen, variërend van Batman en Spider-Man tot Jessica Jones. Moreau lijdt fundamenteel onder het trauma van haar jeugd en is gebonden aan fysieke beperkingen met haar krachten die haar niet onoverwinnelijk maken.

Het plot van de Gen V-serie duikt in het heden: Marie studeert aan de Godolkin University, ook bekend onder de afgekorte naam God U. De universiteit is opgericht door het internationale conglomeraat Vought International en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en promotie van supes. De universiteit staat bekend om haar intense competitie: Alleen de beste en meest getalenteerde Supes krijgen de kans om op te klimmen tot machtige superhelden en lid te worden van de beroemde Seven. De Gen V-serie belicht de conflicten en uitdagingen waar Marie Moreau en haar tijdgenoten op God U mee te maken krijgen.

Moreau in De Jongens en Gen V

Marie’s verschijning in The Boys is kort, indirect en gemakkelijk te missen. Haar gezicht verschijnt in aflevering 2 van seizoen 3 in de genoemde database: Een soort teaser voor de serie Gen V. Gen V gaat, net als series als Supernatural en The Boys daarvoor, terug op showrunner Eric Kripke. Deze spin-off stelt de facetten van het leven op God U open voor kijkers, met aspecten van het verhaal die doen denken aan de beroemde Academy mutants in X-Men op een volwassen en compromisloze manier. Cameo’s uit de originele serie The Boys vallen ook op, zoals die van The Deep (Chace Crawford) of A-Train (Jessie T. Usher).

Marie is niet alleen in de serie, een ensemble van terugkerende personages bevolken de universiteit. Dit zijn bijvoorbeeld Andre Anderson (Chance Perdomo) met zijn magnetische krachten, Enna Meyer (Lizze Broadway) met haar dynamische lengte, Cate Dunlap (Maddie Phillips) met haar telepathische kracht, of Jordan Li (Derek Luh, London Thor) met de kracht om te wisselen tussen mannelijke en vrouwelijke aspecten. Ook Arnold Schwarzeneggers zoon Patrick Schwarzenegger speelt een rol als Golden Boy, die pyrokinesis beheerst.

Luke alias Golden Boy bepaalt daarmee het mysterie van de eerste afleveringen van Gen V. In die eerste afleveringen leren kijkers meer over het tragische achtergrondverhaal van Marie Moreau en haar eerste dagen op de universiteit. Ze leert haar nieuwe kamergenote Emma Meyer en haar klasgenoten kennen. Haar superkrachten komen meteen van pas. Totdat Golden Boy existentiële chaos brengt in de gangen van de universiteit. Er is trouwens een tweede seizoen van Gen V aangekondigd voor oktober 2023. Je kunt dus meer verwachten over Marie Moreau en haar tijdgenoten op Amazon Prime.

Overzicht: Wie is Marie Moreau?

Marie Moreau wordt beschouwd als een zogenaamde Supe, een zeer getalenteerde wees met superkrachten. Gen V werpt een verhalende blik op haar leven aan de Godolkin University, geïnspireerd op het originele stripboek van Garth Ennis en Darick Robertson. De hoofdpersoon profiteert van de krachtige krachten van bloedmanipulatie, die ook de tragedie van haar kindertijd als gevolg van de dood van haar ouders hebben meegespeeld. In tegenstelling tot de minimale cameo in de serie The Boys, wordt Marie Moreau zo een van de hoofdpersonages in de Amazon Prime-serie Gen V.

Cate Dunlap uit The Boys / Gen V: feiten, info, acteurs en details


Cate Dunlap (Maddie Phillips) is een studente aan de Godolkin Universiteit. Ze is een junior student, dus ze zit al in haar derde jaar op de universiteit. De meeste andere klasgenoten op de universiteit kennen Cate vooral omdat ze de vriendin is van sterstudent Luke Riordan (ook bekend als „Golden Boy“ en gespeeld door Patrick Schwarzenegger).

Oorspronkelijk was Cate ingeschreven voor Lamplighter’s misdaadbestrijdingscursus. Maar toen ze Golden Boy ontmoette, veranderde ze van studierichting en is nu geïnteresseerd in heldenmanagement. Ze droomt ervan om uiteindelijk de manager van haar vriend te worden, omdat ze in hem de potentie ziet om een van de Zeven te worden.

De achtergrond van Cate Dunlap (The Boys / Gen V)

In het eerste seizoen van Gen V wordt Cate Dunlap op een nogal gereserveerde manier geïntroduceerd en wordt ze door veel klasgenoten alleen gezien als de vriendin van Golden Boy. In werkelijkheid bezit Cate echter een van de krachtigste vermogens van allemaal. Ze kan andere mensen haar wil opleggen door ze alleen maar aan te raken. Ze kan ook het geheugen van andere mensen manipuleren. Ze is in staat om gebeurtenissen te veranderen of zelfs helemaal uit te wissen, waardoor de mensen om haar heen zich niet meer kunnen herinneren wat ze hebben gedaan.

In haar verleden heeft Cate een traumatische ervaring gehad vanwege haar gaven. Toen ze elf jaar oud was, ging haar familie kamperen. Cate’s broer Caleb irriteerde het jonge meisje zo erg dat ze hem vastpakte en zei dat hij weg moest gaan en nooit meer terug moest komen. Caleb rende toen het bos in en werd nooit meer teruggevonden.

Cate’s ouders sloten het meisje negen jaar lang op in haar kamer en lieten haar geen contact met de buitenwereld toe. Ze moest altijd handschoenen dragen en mocht alleen online onderwijs volgen. Toen Indra Shetty, de directrice van Goldokin University, op de hoogte raakte van het incident, bracht ze Cate naar de universiteit om de jonge vrouw te helpen haar krachten beter onder controle te krijgen.

Cate Dunlap in seizoen 1 van Gen V

Hoewel het er in eerste instantie op lijkt dat Cate aan de kant van haar vrienden staat en de mysterieuze dingen die op de Godolkin Universiteit gebeuren tot op de bodem wil uitzoeken, blijkt naarmate het seizoen vordert dat ze eigenlijk gewoon een marionet van de directeur is en haar krachten gebruikt om haar vrienden te manipuleren. Cate zorgt er onder andere voor dat Golden Boy haar professor Brink vermoordt, omdat hij een doorn in het oog is van de directeur.

De herhaalde manipulaties van Cate zorgen er echter voor dat de psyche van haar vrienden na verloop van tijd destabiliseert. Herinneringen die vergeten waren door de gaven van de jonge vrouw komen langzaam naar boven, waardoor de mensen om haar heen langzaam gek worden.

Uiteindelijk besluit Cate haar onderdrukte herinneringen terug te geven aan haar vrienden, omdat ze samen met hen wil ontdekken wat er in het geheim gaande is op de Godolkin Universiteit. Haar vrienden keren zich echter in eerste instantie van Cate af omdat ze zich door haar verraden en bedrogen voelen. Pas als ze samen Cate’s herinneringen ophalen, beseffen de studenten dat Cate alleen maar gebruikt en gemanipuleerd is door het schoolhoofd zelf. Daarom accepteren ze uiteindelijk Cate’s hulp en nemen ze het samen op tegen Indra Shetty.

Luke Riordan (Golden Boy) uit The Boys / Gen V: Feiten, info, acteurs en details.


Luke Riordan is bij velen beter bekend als „Golden Boy“ en een fictief personage in de series „The Boys“ en „Gen V“. Dit zijn series die exclusief beschikbaar zijn op „Amazon Prime Video“ als eigen productie van de streamingdienst. De rol van Luke Riordan wordt vertolkt door acteur Antony Starr.

The Boys – Seizoen 1: Luke Riordan (Golden Boy)

In „The Boys“ is Luke Riordan een supersoldaat in opdracht van de multinational „Vought International“. Formeel is hij verantwoordelijk voor de public relations bij het bedrijf en portretteert hij de zeer charismatische, universeel populaire superheld „Golden Boy“. Hierdoor is hij een zeer belangrijk onderdeel van de marketingcampagnes van Vought International en een representatief symbool voor alle superhelden, wat veel aantrekkingskracht heeft op het grote publiek.

In dit seizoen onthult Luke Riordan nauwelijks iets over zijn ware persoonlijkheid, omdat hij uitsluitend de rol van een stralende held speelt, hoewel je al enigszins kunt merken dat hij niet helemaal vrij is van innerlijke conflicten.

The Boys – Seizoen 2: Luke Riordan (Golden Boy)

In dit seizoen wordt het complexe karakter van Luke duidelijker voor het publiek, omdat hij eindelijk menselijke zwakheden en persoonlijke ambities laat zien. Hij realiseert zich onder andere dat Vought International gebruik maakt van zeer moreel twijfelachtige praktijken. Als gevolg daarvan begint hij eindelijk vraagtekens te zetten bij de rol die hij speelt en worstelt hij zelfs met zijn loyaliteit aan het bedrijf.

The Boys – Seizoen 3: Luke Riordan (Golden Boy)

In dit seizoen wordt Luke’s professionele conflict nog duidelijker. Het breidt zich nu uit tot het punt waarop hij zelfs een tegenstander van het regime wordt en manieren zoekt om de waarheid over de machinaties van Vought International aan het licht te brengen.

Annotatie:

Op 11 september 2020 werd de korte film Butcher: A Short Film, geregisseerd door Liz Friedlander op basis van een scenario van Rebecca Sonnenshine, uitgebracht in de originele soundtrack met ondertiteling. Oorspronkelijk werd deze korte film geproduceerd als onderdeel van de 2e aflevering van seizoen 2.

Gen V: Luke Riordan (Golden Boy)

Luke Riordan is ook de sleutelfiguur in „Gen V“, hoewel het plot aanzienlijk verschuift, meer naar zijn afkomst. Niettemin worden zijn connecties met Vought International en vooral de omstandigheden die ertoe leidden dat hij die „Golden Boy“ werd, gethematiseerd.

Het is dus onvermijdelijk dat deze serie diepere inzichten geeft in Luke’s familiale omgeving, vooral in termen van hoe en in welke mate zijn beslissingen zijn relaties hebben beïnvloed. In feite worden veel psychologische aspecten van Luke Riordan hier dieper belicht, waaronder zijn motivaties, zijn innerlijke conflicten en de emotionele uitdagingen die daaruit voortvloeien.

Conclusie: Luke Riordan (Golden Boy)

In beide series maakt Luke Riordan indrukwekkende ontwikkelingen door, vooral op het gebied van zijn karakter en persoonlijkheid. Het is zeker geen gemakkelijke weg om van een gezochte, glimmende supersoldaat te veranderen in een personage dat een hele reeks morele en ethische vragen formuleert en zulke enorme consequenties verbindt aan de antwoorden daarop.

Het personage van Luke Riordan biedt een bijzonder veelzijdig portret van een superheld die wordt geconfronteerd met de realiteit van een cynische en corrupte wereld. De Nieuw-Zeelander Antony Starr levert uitstekend werk als acteur en geeft zijn personage Luke Riordan een indrukwekkende diepte en complexiteit in zowel „The Boys“ als „Gen V“.

Wie is de „Huh Cat“ kat? Memes, Betekenis, Definitie, Uitleg


De „Huh Cat“ kat is een internetmeme die wordt gebruikt wanneer iemand verwarring en schok wil uitdrukken.

De „Huh Cat“ kat is een internetfenomeen. In plaats van miauwen hoor je een Huh-geluid. Hiervoor trekt de kat een gezicht met zijn bek open en zijn wenkbrauwen schijnbaar opgetrokken, alsof hij echt geschokt en verbaasd is.

Wie is de „Huh Cat“ kat? Memes, betekenis, definitie, uitleg

De „Huh Cat“ kat heet eigenlijk Ben. Ben woont in Australië.

Originele video’s van Ben werden en worden gepost op het TikTok-kanaal van @planetvenus500. Dit kanaal lijkt te behoren aan zijn eigenaar, een oudere dame. In de context van Ben werd ook de hashtag #benderchonkycat gebruikt.

Het kanaal van @planetvenus500 heeft nu meer dan 2 miljoen volgers.

Verhaal: „Huh Cat“ Kat

De originele video van Ben die Huh doet is inmiddels verwijderd. Hij werd gepost in september 2021. Een repost van de video vond plaats op 12 februari 2023. In de video was te zien hoe Ben de kat voorover leunde, zijn kenmerkende gezichtsuitdrukking maakte en om eten bedelde. (In het bijzonder valt op dat het lijkt alsof hij zijn wenkbrauwen optrekt. Dit geeft hem een gezichtsuitdrukking van verwarring). Deze video is nu meer dan 16 miljoen keer bekeken.

De originele videoclip van Ben is zeven seconden lang. Hieroverheen werd een „Huh“-geluid gesuperponeerd.

Waar het „Huh“ geluid vandaan kwam is niet meer te achterhalen. Het origineel kon daarom niet worden gevonden.

„Huh Kat“: meme

Tussen haakjes: Voordat Ben de „Huh Cat“ werd, werd dezelfde clip al gebruikt voor de „Bruh Cat“ meme.

De kat „Huh Cat“ wordt in verschillende memes, grappige video’s en situaties gebruikt. Meestal wordt dit gedaan om duidelijk te maken dat iets niet begrepen wordt. In deze context betekent de „Huh“ zoiets als: Wat zei je? Ik heb er niets van begrepen. Dat meen je niet!?

Een bekende meme met de „Huh Cat“ kat Ben is een videomontage met de Rambling Goat. De Rambling Goat is een geit die onnavolgbare geluiden maakt.

Het filmpje van zeven seconden met Ben wordt ook op internet verspreid met een groen scherm, zodat iedereen het kan gebruiken.

Verspreiding: „Huh Cat“ Kat

De eerste meme-reacties op Ben kwamen eind september 2021 van Russische TikTok-gebruikers. Om de paar maanden verspreidde zich een meme over de „Huh Cat“ kat, maar pas in oktober 2023 werd Ben echt bekend in de westerse wereld.

Emma Meyer (Little Cricket) uit The Boys / Gen V: Feiten, info, cast en details.


Emma Meyer, ook bekend als Little Cricket, is een hoofdpersoon uit de Amazon-serie „Gen V“, een spin-off van „The Boys“. Ze is een studente aan de Godolkin Universiteit en raakt in de serie goed bevriend met haar kamergenoot Marie Moreau.

Emma Meyer wordt gespeeld door Lizzie Broadway.

Kort na Emma’s geboorte injecteerden haar ouders haar met een drug genaamd Compound V, waardoor ze in een Supe, of superheld, veranderde. Superhelden zijn een soort supermensen die dienovereenkomstig bovenmenselijke krachten en vaardigheden bezitten. De medische diagnose is: superbegaafd. Haar moeder hield haar groei constant in de gaten en mat Emma’s lengte keer op keer.

Op een gegeven moment maakte ze een kanaal aan op YouTube met de titel: „Fun sized with Little Cricket, acting as an internet personality.“ Vertaald: fun size met Little Cricket, die optreedt als een internetpersoonlijkheid. In 2023 schrijft Emma zich in als student aan de Godolkin Universiteit en woont ze samen met Marie Moreau, met wie ze goede vrienden wordt.

Emma Meyers (Little Cricket) speciale krachten uit The Boys / Gen V

Haar lengte veranderen: Emma’s belangrijkste gave is dat ze haar lengte kan veranderen. Ze kan bijvoorbeeld krimpen tot de grootte van een mier of groeien tot de grootte van een gebouw. Maar om Emma te laten krimpen, moet ze de inhoud van haar maag overgeven, waardoor ze geleidelijk krimpt tot ze de gewenste grootte heeft bereikt. Om haar oorspronkelijke grootte terug te krijgen, moet ze voedsel eten. Om groter te worden, moet Emma grote hoeveelheden voedsel eten.

Bovenmenselijke krachten: Emma bezit bovenmenselijke krachten die die van de gemiddelde mens overtreffen, wat vooral indrukwekkend is gezien haar enorme omvang, vergelijkbaar met de hoogte van een huis. Ze onderwerpt moeiteloos zowel normale mensen als bovenmenselijke wezens. Dit wordt aangetoond door het voorbeeld van Sam, die ze met gemak overmeestert. In een scène immobiliseert ze Sam door hem met beide handen stevig vast te pakken. Het is echter onduidelijk of Sam opzettelijk zijn kracht inhield om Emma geen pijn te doen. Ondanks haar kleine formaat, vergelijkbaar met dat van een muis, kan Emma moeiteloos naar grote hoogten springen en zo iemands hoofd binnendringen via het oor.

Bovenmenselijke veerkracht: Emma heeft een hoge mate van veerkracht. Zo heeft ze in haar kleine gedaante sprongen van grote hoogten met gemak overleefd.

Vaardigheden: Social media influencer: Emma heeft en beheert een YouTube kanaal genaamd „Fun sized with Little Cricket“ waar ze video’s post van haar tiener supe leven en haar „gevechten“ met haar huisdier gerbil, David Caruso. Er wordt ook gezegd dat ze minstens 1 miljoen abonnees heeft, wat de indruk wekt dat ze behoorlijk beroemd is.

Relaties en familie: Tiffany Meyer – moeder, Mr Meyer – vader. Bondgenoten: Marie Moreau – goede vriendin, Sam Riordan – bewonderaar, Andre Anderson – verliefd, Cate Dunlap – voormalige vijand. Vijanden: Justine Garcia, Indira Shetty, Edison Cardosa.

Trivia

Tijdens de productie was Emma’s achternaam oorspronkelijk „Shaw“ maar werd uiteindelijk veranderd in „Meyer“. Dit zou kunnen zijn omdat koningin Maeve de achternaam al had en verwarring moest worden voorkomen. Emma is een parodie op Cassie Lang/Stature uit Marvel Comics. Beide personages hadden dezelfde krachten en eigenschappen.

Andre Anderson uit The Boys / Gen V: feiten, info, cast en details


Andre Anderson is, samen met Marie Moreau, het tweede hoofdpersonage in The Boys spin-off serie geproduceerd voor Amazon Prime, Gen V. Hij is een junior op Godolkin University School of Crimefighting en verschijnt in de allereerste aflevering. Zijn superheldenvaardigheid is het opzettelijk manipuleren van magnetische impulsen. Hij kan het gebruiken om metalen telekinetisch aan te trekken en af te stoten.

Het enige dat bekend is over Andre’s oorsprong is dat zijn vader, die simpelweg verschijnt als Mr. Anderson en onder zijn superheldennaam Polarity, al op „God U“ zat. Kort na zijn geboorte besloten Mr. Anderson en Andre’s moeder hun zoon te injecteren met Compound V, een soort drug die superheldencapaciteiten verbetert. Andre behoort dus, net als de andere helden uit Gen V, tot de eerste generatie Supes die het belang van de mysterieuze substantie voor hun superheldencapaciteiten vanaf het begin kennen. Dit onderscheidt hem en de anderen van de (anti)helden uit de eerste seizoenen van The Boys.

Andre Andersons rol in Gen V

Andre verschijnt direct in de eerste aflevering van Gen V. Als junior, wanneer Marie Moreau hem ontmoet, maakt hij deel uit van de kliek rond Luke Riordan (Golden Boy), zijn vriendin Cate Dunlap en Jordan Li. Door zijn magnetisme te gebruiken, verwondt hij een vrouw ernstig op een feestje. Alleen de moedige tussenkomst van Marie kan haar redden. Later redt Andre Marie van Luke, die om onduidelijke redenen amok maakt en de beroemde God-U professor Richard Brinkerhoff en uiteindelijk zichzelf vermoordt.

Naarmate het eerste seizoen vordert, gaat Andre samen met Cate Dunlap op onderzoek uit om uit te vinden wat de aanleiding was voor Luke Riordan’s razernij. De twee ontdekken dat Luke’s broer Sam gevangen wordt gehouden op een plek die alleen bekend staat als „The Woods“. Ze proberen hem te redden, waarbij Andre bijna wordt opgepakt door Sam’s ontvoerders. Andre en Cate groeien naar elkaar toe tijdens de reddingspoging van Sam. Uiteindelijk slagen ze erin Sam te bevrijden. Het blijkt dat Vaught International, hetzelfde bedrijf achter Compound V, Sam en andere kinderen gevangen houdt en op hen experimenteert. Als Sam na zijn vrijlating probeert psycholoog Edison Cardosa te vermoorden, wordt hij door Andre overmeesterd.

Omdat Cate haar gaven niet onder controle kan houden, raken Andre, Marie, Jordan en voormalig God-U student Dusty gevangen in Cate’s herinneringen. Daar blijkt dat Cate en Andre al eerder een affaire met elkaar hebben gehad, achter Luke’s rug om.

Andres Anderson in The Boys and the comics

Andre Anderson heeft nog geen rol gespeeld in de eerste vier seizoenen van The Boys. Het is nog niet bekend of hij in toekomstige seizoenen zal verschijnen. Andre Anderson komt ook niet voor in de The Boys comics van Garth Ennis en Darick Robertson. Dit geldt ook voor het deel „We Gotta Go Now“, waarop Gen V losjes is gebaseerd.

Andre Anderson wordt in Gen V belichaamd door Chance Perdomo, die geboren is in 1996. Perdomo verscheen eerder bijvoorbeeld in de Netflix-adaptatie van de Archie comic-serie „The Chilling Adventures of Sabrina“ als Ambrose Spellman en in de After-filmreeks gebaseerd op de boeken van Anna Todd.

Wat is de „Calm Luh Fit“? Betekenis, definitie, uitleg


Een „Calm Luh Fit“ is een outfit die er moeiteloos goed en stijlvol uitziet. Een „Calm Luh Fit“ is casual, ongedwongen en comfortabel. Het is niet extravagant of opzichtig.

Een „Calm Luh Fit“ is een outfit die weinig moeite kost maar er toch niet te gewoontjes uitziet.

Wat is de „Calm Luh Fit“? Betekenis, definitie, uitleg

Een „Calm Luh Fit“ vergt weinig inspanning en ziet er toch goed uit. Daarom kan een Calm Luh Fit op zeer korte termijn worden aangetrokken en er nog steeds goed uitzien.

De term „Calm Luh Fit“ werd al in 2022 gebruikt, maar pas in 2023 werd het concept echt populair.

Een „Calm Luh Fit“ kan worden verhoogd tot „Calmest Luh Fit“.

„Luh“ is de slangvariant van „Love“ of „Little“. In „Calm Luh Fit“ staat de „luh“ waarschijnlijk voor „little“. In deze zin betekent „Calm Luh Fit“: Calm little Fit of Little calm Fit. Dit betekent (zoals hierboven al geschreven) een outfit die er eenvoudig en toch goed uitziet.

De uitdrukking „Calm Luh Fit“ wordt ook ironisch gebruikt.

Over het fenomeen „Calm luh fit“

Het fenomeen „Calm luh fit“ gaat gepaard met het nummer „Calm luh fit“ van de content creator Tweaknh. Hij publiceerde het in augustus op Soundcloud.

Sindsdien wordt het nummer „Calm luh fit“ van Tweaknh gebruikt in diavoorstellingen over Calm Luh Fit.

In de context van Calm Luh Fit bleven foto’s opduiken van acteur Woody Harrelson op de première van „The Hunger Games“. Hier is hij te zien in een Calm Luh Fit. (Goed passend t-shirt en blauwe geruite broek).

Calm Luh Fit en Erosie Vogel

De Calm Luh Fit is verwant aan de Erosion Birds (ook wel Opium Birds).

De Erosion Birds zijn AI-gegenereerde beelden van oversized vogelachtige wezens die in een landschap van ijs en sneeuw staan.

De video’s van deze AI-gegenereerde vogels zijn uitgebreid becommentarieerd. Herhaaldelijk schreven deelnemers aan sociale media dat deze vogels er grotesk en weelderig uitzien, maar tegelijkertijd vredig. Dit soort uiterlijk en outfit is wat gebruikers „Luh Calm Fit“ noemden.

Verdere betekenis van Calm Luh Fit

Op TikTok is de hashtag #Calmluhfit tot nu toe meer dan 60 miljoen keer gebruikt.

De muzikant BRADY4VP gebruikt de term „Luh Calm Fit“ in zijn nummer Steppin 2nd (oktober 2023).

Wat betekent 👁👄👁 / 👁️👄👁️? Emoji gezicht, Betekenis, Uitleg, Definitie


De drie emoji’s 👁👄👁 stellen een gezicht voor dat staart en kijkt. Het betekent dat iemand naar iets heeft gekeken en een toeschouwer is geworden.

👁👄👁 is grappig bedoeld en heeft niet echt een diepere betekenis.

Wat betekent 👁👄👁 / 👁️👄👁️? Emoji-gezicht, betekenis, uitleg, definitie

De emoji gezicht 👁👄👁 wordt ook wel simpelweg oog mond oog emoji genoemd.

Vertaald betekent de emoji 👁👄👁 dat alle ogen op x gericht zijn.

Maar de emoji face 👁👄👁 kan ook betekenen dat je sprakeloos en stomverbaasd bent omdat je iets hebt gezien (misschien onvrijwillig en zonder waarschuwing) dat je verbaast, verwondert of zelfs verontrust.

Een andere variant is: 👁️👄👁️ – Het emoji-gezicht met verwijdde ogen betekent dat je geschokt of overweldigd bent. Maar het wordt ook gebruikt met de mededeling „Geef ons uw informatie“.

Vergrote ogen betekent over het algemeen dat iemand in een staat van alarm of nieuwsgierigheid verkeert. De verwijdde ogen laten meer licht binnen en men kan meer zien. Hierdoor kun je je omgeving beter overzien en mogelijke bronnen van gevaar zien.

Beide gezichten – 👁👄👁 en 👁️👄👁️ – worden in sociale media gebruikt om te communiceren dat je als omstander iets hebt waargenomen. Afhankelijk van de context kan dit grappig, schokkend of verwarrend zijn.

Andere variaties van 👁👄👁 en 👁️👄👁️

👁👅👁 – Het emoji-gezicht staat voor je tong uitsteken. Het emoji-gezicht staat voor brutaal zijn en buiten de lijntjes lopen.

👁💧👄💧👁 – In dit emoji-gezicht staan de waterdruppels voor tranen. Het gezicht huilt dus. Dit drukt onder andere verdriet en teleurstelling uit.

👁〰️👁 – Het symbool in het midden is de Wavy Dash emoji. Wavy Dash betekent golvende lijn. Deze emoji wordt vaak gebruikt in de context van weebs.

Over 👁👄👁 en 👁️👄👁️

Sinds ongeveer 2018 verspreiden dit soort gezichten zich. In 2020 werden ze echt populair.

De oog- en mondemoji bestaan al sinds 2015.

Vooral op TikTok komen de emoji-gezichten veel voor.

Emoticon-varianten van 👁👄👁 en 👁️👄👁️ zijn bijvoorbeeld o.o en O.O (Ze bestaan uit de letter o en de punt).

Wat is „MBSR“? Betekenis, uitleg, definitie


De „MBSR“-methode (ook wel „Mindful-Based Stress Reduction“ genoemd) is een gevestigd concept voor stressmanagement of mindfulnesstraining. De behandelingsmethode, die zijn oorsprong vindt in de VS, werd oorspronkelijk gebruikt voor chronische pijnpatiënten, maar breidde zich al snel uit naar het gebied van stress- en spanningsmanagement. „MSBR“ wordt daarom nu vooral gebruikt in klinieken en gezondheidscentra.

Grofweg is „MSBR“ een achtweekse stressmanagementtraining. Het biedt effectieve hulpmiddelen voor stressvermindering en individuele stresspreventie. Zowel stress, pijn als mentale belasting komen hiervoor in aanmerking. Omdat de „MSBR“-methode in dit land nog relatief onbekend is, wordt ze in het volgende artikel in detail voorgesteld. Er wordt ook gewezen op de belangrijkste toepassingsgebieden en er wordt kritisch naar gekeken.

Definitie van de term „MBSR“

De term „MBSR“ is een afkorting voor de methode „Mindful-Based Stress Reduction“. De term is afkomstig uit de Engelse taal en bestaat uit de woorden „mindful-based“, „stress“ en „reduction“. In combinatie kan „Mindful-Based Stress Reduction“ dus grofweg vertaald worden als „mindfulness-based stress reduction“.

Dit verwijst naar een speciale behandelmethode waarbij stressgerelateerde gedragspatronen in alledaagse situaties worden herkend of uitgedaagd. Op deze manier wordt een bewustere en betere manier ontwikkeld om met stress om te gaan. De therapie met „MSBR“ is gebaseerd op een klinische of poliklinische behandeling van minstens 8 weken, die wordt uitgevoerd door ervaren psychotherapeuten.

Aangezien de „MBSR“-methode een erkend preventieprogramma is in Duitsland, wordt het gedekt of gesubsidieerd door de wettelijke ziekteverzekeringsfondsen. Gecertificeerde „MBSR“-cursussen worden gedekt als er een medische indicatie voor is.

Waar komt Mindfulness-Based Stress Reduction vandaan?

De Mindfulness-Based Stress Reduction methode werd in 1979 ontwikkeld door de Amerikaanse professor Dr. Jon Kabat-Zinn. Kabat-Zinn en zijn team van de Stress Reduction Clinic aan de Universiteit van Massachusetts in Worcester, VS, werkten op dat moment aan een nieuw concept voor de behandeling van chronische pijnpatiënten (die leden aan permanente stress). Het bleek echter al snel dat de nieuw ontdekte methode ook gebruikt kon worden voor andere soorten stress. Burn-outpatiënten of angstpatiënten konden bijvoorbeeld ook geholpen worden met de „MBSR“-methode. Even later vroeg Kabat-Zinn patent aan op zijn „MBSR“-methode, die vanaf dat moment een integraal onderdeel werd van (Amerikaanse) psychotherapieën. Pas de laatste jaren heeft deze methode zich geleidelijk verspreid naar Duitsland.

Hoe werkt Mindfulness-Based Stress Reduction?

In het kader van een „MBSR“-behandeling wordt binnen een acht weken durend programma gewerkt aan de volgende punten:

1. mindfulness training (door regelmatige mindfulness beoefening leren patiënten in het hier en nu te leven en dit te waarderen).
2. ontwikkelen van stressbewustzijn (verschillende mindfulnessoefeningen moeten ervoor zorgen dat stress- of angstopwekkende gedachten en reacties herkend worden)
3. acceptatietraining (stressvolle situaties accepteren in plaats van bestrijden)
4. stressmanagement (het ontwikkelen van constructieve strategieën om met stress om te gaan)
5. training in het dagelijks leven (de geleerde technieken worden niet alleen toegepast in de cursuslessen maar ook in het dagelijks leven)
6. groepsdynamiek (uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers bevordert individueel begrip)

Waar wordt „MBSR“ overal gebruikt?

De „MBSR“-methode heeft zich inmiddels bewezen als een beproefd hulpmiddel op de volgende gebieden:

 • Stressmanagement
 • Mindfulnesstraining
 • Burn-out therapie

De bovenvermelde toepassingsgebieden van de „MBSR“-methode worden nu in meer detail beschreven in de volgende subsecties.

Stressmanagement

De „MBSR“-methode heeft bewezen een uiterst effectief hulpmiddel te zijn voor stressmanagement. Mensen die lijden onder een hoog niveau van professionele of persoonlijke stress vinden in „MBSR“ een gestructureerde en bewezen aanpak. Zo maakt het acht weken durende programma het mogelijk om de oorzaken van stress te herkennen, ermee om te gaan en nuttige copingstrategieën te ontwikkelen. Door stressgerelateerde gedragspatronen te herkennen en te accepteren, kunnen deelnemers uiteindelijk een gezondere manier ontwikkelen om met stress om te gaan en veerkracht op de lange termijn opbouwen.

Mindfulness training

De „MBSR“-methode is ook een goed hulpmiddel op het gebied van mindfulnesstraining. Het leert deelnemers om mindful in het huidige moment te leven en hun zintuigen te scherpen. Door regelmatige beoefening van formele en informele mindfulnessoefeningen kunnen mensen mindfulness integreren in hun individuele dagelijkse leven. Door zich op deze manier meer bewust te worden van gedachten en gevoelens, ontstaat een dieper begrip van het zelf.

Burnout therapie

Last but not least wordt „MBSR“ ook gebruikt op het gebied van burnouttherapie. Ook hier kan de oorzaak van burnout (die meestal gebaseerd is op chronische stress) worden herkend en overwonnen. „MBSR“ bevordert zelfzorg en bewustwording van de eigen grenzen, wat van onschatbare waarde kan zijn bij burnouttherapie. Door regelmatige beoefening van mindfulness en stressmanagementtechnieken kunnen mensen met burnout ook langzaam hun weg naar herstel vinden.

Welke groepen mensen geven de voorkeur aan „MBSR“?

„Mindfulness-Based Stress Reduction“ kan enorm heilzaam zijn voor de volgende groepen mensen:

 • Mensen met een chronische ziekte
 • Door stress geplaagde professionals
 • Patiënten met risico op burn-out
 • Mensen op zoek naar meer mindfulness

De MBSR-methode wordt ook gebruikt door psychotherapeuten, psychotherapieklinieken en gespecialiseerde gezondheidscentra.

Kritisch onderzoek van de „MBSR“-methode

Ondanks het wijdverspreide gebruik en de positieve resultaten, is de MBSR-methode vaak het onderwerp van kritiek. Vaak wordt bekritiseerd dat „MBSR“ te geïndividualiseerd is en de sociale context verwaarloost. Anderen bekritiseren dat de effectiviteit van MBSR nooit duidelijk bewezen is in wetenschappelijke studies. Er wordt ook op gewezen dat „MBSR“ niet geschikt is voor iedereen en misschien niet wordt aanbevolen voor bepaalde geestelijke gezondheidsproblemen of persoonlijkheidstypes. Last but not least wordt de duur van acht weken en de uitgebreide behandelingsvereisten bekritiseerd, die vaak moeilijk te integreren zijn in het individuele dagelijkse leven.

Conclusie over „MBSR“ en vermelding van gelijkaardige methodologieën

Samengevat kan „Mindfulness-Based Stress Reduction“ beschreven worden als een concept uit de psychotherapie, dat al in 1979 ontwikkeld werd door de Amerikaanse professor Dr. Jon Kabat-Zinn voor de oorspronkelijke behandeling van chronische pijnpatiënten. Na verloop van tijd werd deze methode echter ook ingeburgerd voor algemeen stressmanagement en stresspreventie en voor mindfulnesstraining.

De „MBSR“-methode is nauw verwant aan onder andere „cognitieve gedragstherapie“ en „op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie“. Terwijl „Cognitieve Gedragstherapie“ gericht is op het identificeren en veranderen van destructieve gedachtepatronen en gedragingen, werd „Mindfulness-Based Cognitive Therapy“ specifiek ontwikkeld voor terugvalpreventie bij depressie, maar kan ook gebruikt worden voor stressmanagement.

Wat is „schaduwwerk“? Betekenis, uitleg, definitie


„Schaduwwerk“ is een concept uit de psychologie dat teruggaat tot de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Het fascinerende idee erachter gaat over de diepgewortelde, onaangename aspecten van de persoonlijkheid die in de loop der jaren zijn onderdrukt of ontkend. Deze zijn vaak de reden voor de manier waarop onze interpersoonlijke relaties zijn. Met het „schaduwwerk“ worden deze verborgen persoonlijkheidsdelen nu weer blootgelegd.

„Schaduwwerk“ wordt toegepast door een ervaren psycholoog en wordt beschouwd als een van de meest succesvolle resultaten in de studie van de menselijke psyche. In het kader van dit artikel gaan we dieper in op wat „schaduwwerk“ precies inhoudt en hoe het ons gedrag, onze beslissingen en onze interpersoonlijke relaties beïnvloedt. Daarnaast kijken we kritisch naar het onderwerp „schaduwwerk“.

Definitie van „schaduwwerk“

Het woord „schaduwwerk“ is samengesteld uit de woorden „schaduw“ en „werk“. „Schaduw“ dient hier als metafoor voor een koele, donkere, of liever een bedekte, vaak onbekende plaats. Dit verwijst naar de verborgen persoonlijkheidstrekken die zijn opgeslagen in het onderbewustzijn. Deze liggen dus verborgen en kunnen alleen worden teruggevonden door middel van psychologische praktijken. Hiervoor is nu het „werk“ verantwoordelijk. Want met behulp van „werk“ aan de individuele persoonlijkheid kunnen de verborgen persoonlijkheidsdelen worden blootgelegd.

Het „schaduwwerk“ moet daarom worden opgevat als een naam voor een psychologisch concept. Het wordt beschouwd als een methode die vaak door psychologen wordt gebruikt om patiënten te behandelen. Daarnaast is „schaduwwerk“ nu ook erg populair onder amateurpsychologen, hypnotiseurs en persoonlijkheidscoaches.

Oorsprong en ontstaan van „schaduwwerk“

De Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung ontwikkelde „schaduwwerk“ tijdens zijn carrière als psychoanalyticus. Het concept erachter ontstond als onderdeel van zijn werk over analytische psychologie, dat hij in de vroege jaren van de 20e eeuw produceerde. Tijdens zijn samenwerking met Sigmund Freud en zijn latere onafhankelijke werk, onderzocht Jung de diepten van de menselijke psyche en concludeerde dat er een „schaduw“ of verborgen, vaak onaangename kant van de persoonlijkheid is die ons gedrag beïnvloedt. Tussen 1920 en 1930 bleef Jung het concept van „schaduwwerk“ verfijnen voordat het later een integraal onderdeel werd van de analytische psychologie. Hij bleef aan dit concept werken in zijn praktijk in Zürich tot aan zijn dood.

Hoe werkt „schaduwwerk“?

Het door Jung ontwikkelde „schaduwwerk“ kan in de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. schaduwidentificatie (reflectie, herkenning van persoonlijke vooroordelen, angsten en onaantastbare eigenschappen).
2. bewustwording (bewust worden van onderdrukking, herkennen en accepteren van „schaduwen“)
3. confrontatie (confrontatie met de „schaduwen“, analyse van individueel gedrag voor besluitvorming)
4. integratie (integratie van de „schaduw“ in het bewuste zelf)
5. zelfacceptatie (het bereiken van innerlijke vrede en een betere controle over de eigen acties en emoties).

Over het algemeen is schaduwwerk dus gericht op het verdiepen van zelfkennis en het bevorderen van persoonlijke groei.

Op welke gebieden komt men „schaduwwerk“ tegen?

„Schaduwwerk“ wordt beschouwd als een opmerkelijk concept van de 20e eeuw en vandaag de dag komen we het op de volgende gebieden van het leven tegen:

 • Psychotherapie
 • Hypnotherapie
 • Persoonlijkheidsontwikkeling

In de volgende subsecties worden de bovengenoemde belangrijkste toepassingsgebieden van „schaduwwerk“ in meer detail beschreven.

Psychotherapie

In psychotherapie speelt „schaduwwerk“ een cruciale rol in de identificatie en het beheer van psychologische problemen. Psychotherapeuten gebruiken de concepten van Carl Jung om hun patiënten te helpen verborgen, verdrongen of zelfs onderdrukte aspecten van hun persoonlijkheid bloot te leggen. Op deze manier kunnen innerlijke conflicten beter begrepen of geëlimineerd worden. Door bewust de confrontatie aan te gaan met de „schaduw“ kunnen diepgewortelde trauma’s, angsten en onopgeloste problemen worden blootgelegd, wat uiteindelijk leidt tot emotionele genezing en persoonlijke groei.

Hypnotherapie

In hypnotherapie wordt „schaduwwerk“ net zo vaak gebruikt om informatie of ervaringen uit het onderbewustzijn terug te halen. Hier kan hypnose zelf eerst helpen om toegang te krijgen tot de onderbewuste geest, waar veel schaduwaspecten zijn verankerd. Voor dit doel brengen hypnotherapeuten hun patiënten in een trance-achtige toestand om toegang te krijgen tot diepe lagen van de psyche en de integratie van schaduwaspecten te bevorderen. Door deze methode kan men vaak sneller beginnen met het eigenlijke „schaduwwerk“.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijk en professioneel succes zijn vaak nauw verbonden met een gezonde, bewuste persoonlijkheid. In persoonlijkheidsontwikkeling dient „schaduwwerk“ daarom om een hoger niveau van zelfbewustzijn te bereiken en persoonlijke groei mogelijk te maken. Ook hier gaat men actief om met de individuele schaduwaspecten om bepaalde gedragspatronen in relaties en bij het nemen van beslissingen beter te begrijpen (en zo nodig te optimaliseren). Dit maakt het mogelijk om bewustere en gezondere paden in het leven te kiezen en een diepere zelfacceptatie te ontwikkelen.

Kritiek op „schaduwwerk“

Ondanks het belang ervan voor persoonlijkheidsonderzoek, heeft „schaduwwerk“ altijd een overvloed aan kritiek ontvangen. De belangrijkste kritiek is dat het concept als te subjectief en te vaag wordt beschouwd. In de ogen van critici kan het moeilijk zijn om duidelijk te definiëren welke aspecten precies als „schaduw“ worden beschouwd. Dit komt omdat dit te veel afhangt van individuele overtuigingen en normen en waarden (die bijvoorbeeld van cultuur tot cultuur sterk kunnen verschillen). Bovendien kan het „schaduwwerk“ in sommige gevallen als te intens en emotioneel belastend worden ervaren. Bij sommigen kan dit leiden tot een overmatige focus op de negatieve aspecten van de persoonlijkheid (en dus een verhoogd gevoel van zelfafwijzing). „Schaduwwerk“ kan en mag daarom alleen worden gebruikt door ervaren psychotherapeuten en niet door bijvoorbeeld zelfbenoemde hobbypsychologen of persoonlijkheidscoaches.

Conclusie over het onderwerp „schaduwwerk“ en soortgelijke termen uit de psychologie

Het komt erop neer dat „schaduwwerk“ een opmerkelijk concept uit de psychologie van de 20e eeuw is, ontwikkeld door de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung. De methode is bedoeld om verborgen of onderdrukte delen van de persoonlijkheid bloot te leggen, zodat er specifieker aan gewerkt kan worden of zelfacceptatie bevorderd kan worden. Het wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in talrijke psychotherapiepraktijken en in hypnosetherapieën en wordt niet in de laatste plaats als zeer controversieel beschouwd.

Verwant aan het concept „schaduwwerk“ zijn bijvoorbeeld de psychologische termen „zelfacceptatie“ en „zelfreflectie“. Terwijl „zelfacceptatie“ verwijst naar iemands vermogen om zichzelf en alle aspecten van zijn persoonlijkheid zonder voorbehoud te accepteren, verwijst „zelfreflectie“ naar een proces van kritisch nadenken over iemands eigen gedachten, gevoelens, gedragingen en motivaties. Beide termen zijn een belangrijk onderdeel van „schaduwwerk“.

Wat is de Verklaring van Westminster? Uitleg, betekenis


De Westminster Declaration werd geschreven in Westminster op 18 oktober 2023 en spreekt zich uit tegen censuur. Het is een open brief die is gepubliceerd door 137 bekende vertegenwoordigers van instellingen en de media, kunstenaars, academici, activisten en journalisten van alle politieke overtuigingen. De ondertekenaars zijn van alle politieke overtuigingen en uiten hun extreme bezorgdheid over de toenemende censuur op vele gebieden van het leven.

Wat is de Westminster Declaration? Inhoud, Verklaring

De auteurs van de Westminster Declaration zien de vrijheid van meningsuiting, een mensenrecht, in gevaar en stellen in hun open brief verschillende eisen. Ze waarschuwen dringend dat de inperking van de vrijheid van meningsuiting die wereldwijd zichtbaar is, leidt tot een ondermijning van democratische normen. De inperking van de vrijheid van meningsuiting wordt volgens hen gemaskeerd en daarmee gebagatelliseerd door het inflatoire gebruik van termen als misinformatie en desinformatie. In hun open brief Herfst 2023 merken ze op dat kritische stemmen over de hele wereld in toenemende mate worden onderdrukt, waardoor de bevolking in veel landen slechts gemanipuleerde toegang tot informatie heeft. De intimidatie van critici heeft ernstige gevolgen voor de menselijke vrijheid en leidt tot een bedreiging van democratische samenlevingen.

De auteurs zien de toenemende beperking van de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld in het feit dat overheden, universiteiten, maar ook non-profitorganisaties en sociale platforms hun activiteiten op het gebied van surveillance en censuur van burgers opvoeren. Dit fenomeen (het censuur-industrieel complex of industrieel censuurcomplex genoemd) is vooral te zien in Turkije, Brazilië, Polen, Schotland, Ierland, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Subtiele censuurmethoden nemen ook toe. In deze context moeten bijvoorbeeld de onderdrukking van wettelijke vertegenwoordigingen in sociale netwerken, de onderdrukking van zoekmachineresultaten en zichtbaarheidsfilters door middel van geschikte technologie worden genoemd.

Het plan van de EU om end-to-end encryptie af te schaffen bij de overdracht van informatie op het internet vormt een bijzondere bedreiging. Ze hebben scherpe kritiek op de plannen van de EU omdat ze een enorme aanslag betekenen op de privacy van elke individuele burger en ook zijn vrijheid beperken. De auteurs van de Westminster Declaration benadrukken dat vrijheid van meningsuiting geen recht is dat burgers moeten verdienen en laten goedkeuren. Het is veeleer een hoeksteen van elke democratie, het fundament van een zelfbepaald leven. De auteurs van de Verklaring willen dat hun kinderen opgroeien in een wereld waarin ze niet bang hoeven te zijn om hun mening te geven. Ze willen een toekomst voor hun kinderen en de kinderen van hun kinderen waarin ze zonder angst hun ideeën kunnen uiten en bespreken – een wereld zoals de grondleggers van de democratie zich die ook voorstelden.

Want dat is precies waarom ze het recht op vrijheid van meningsuiting hebben vastgelegd in de grondwetten van democratieën. Het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet is bijvoorbeeld een bijzonder goed voorbeeld van hoe het recht op vrijheid van meningsuiting, pers en geweten wettelijk beschermd kan worden. De opstellers zien het niet als essentieel om het over alle punten eens te zijn, maar om deze cruciale vrijheden te erkennen als vitale vrijheden. Ze roepen burgers van democratische staten op om schendingen van fundamentele mensenrechten aan te klagen en te vechten voor hun vrijheid. Ze roepen op om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen en te verdedigen en om intolerantie te bestrijden. Want alleen op basis van vrijheid van meningsuiting kan de mensheid zich uiteindelijk ontwikkelen.

Samenvatting inhoud: Verklaring van Westminster

De Westminster Declaration hekelt de bedreiging van democratische normen door toenemende internationale censuur. De ondertekenaars van de Verklaring werken samen om de universele mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting te handhaven.

De Verklaring bekritiseert het misbruik van termen als „desinformatie“ en „desinformatie“ die wereldwijd hebben geleid tot de censuur van burgers, journalisten en dissidenten. Ze wijzen op de toenemende dreiging van staatsactoren, sociale mediabedrijven, universiteiten en niet-gouvernementele organisaties die burgers in de gaten houden en hun meningen onderdrukken.

Volgens de Verklaring is er sprake van een „industrieel censuurcomplex“ door directe overheidsmaatregelen en subtielere methoden zoals het manipuleren van zoekmachineresultaten en deplatforming. De Verklaring hekelt ook inhoudsmoderatie door technologiebedrijven in samenwerking met regeringen en niet-gouvernementele organisaties.

De Verklaring roept op tot naleving van Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie is vastgelegd. Ze roept regeringen, technologiebedrijven en het grote publiek op om zich in te zetten voor het behoud van democratische rechten en het bevorderen van een klimaat van vrijheid van meningsuiting en uitwisseling.

De Verklaring benadrukt dat vrijheid van meningsuiting van fundamenteel belang is om machtsmisbruik door regeringen te voorkomen en dat censuur de democratische grondslagen ondermijnt. De Verklaring eindigt met het idee dat vrijheid van meningsuiting de basis is voor een zinvol leven en een bloeiende mensheid, verrijkt door kunst, filosofie, verhalen en debat. De Verklaring is geschreven door ondertekenaars die, ondanks politieke verschillen, verenigd zijn in de zaak van vrijheid van meningsuiting.

Westminster Declaration: Beroemde en bekende eerste ondertekenaars

Onder de ondertekenaars zijn talrijke beroemdheden zoals: (uittreksel)

 • Edward Snowden (klokkenluider)
 • John Cleese (komiek)
 • Dr. Jordan B. Peterson (psycholoog)
 • Julian Assange (oprichter van Wikileaks en activist)
 • Oliver Stone (filmmaker)
 • Slavoj Žižek (filosoof)
 • Tim Robbins (acteur)
 • Yanis Varoufakis (econoom en politicus)

In totaal waren er 137 ondertekenaars van de Westminister Declaration.

Wie is Alex (Alexis) Mucci? Leven, profiel, biografie


Alex Mucci is een Italiaanse social media persoonlijkheid, zanger, model en luchtvaartingenieur.

Alex (Alexis) Mucci: leven, biografie, profiel

Alex (Alexis) Mucci is geboren op 17 januari 1988 in Pescara, Abruzzo, Italië. Ze is 35 jaar oud en haar sterrenbeeld is Steenbok. Alex heeft een relatie met de Italiaanse YouTuber en producer Davide Marra aka Mr. De twee hebben samen een dochter genaamd Asia Andrea, die werd geboren in 2021. Alex Mucci heeft één broer of zus. Maar verder is er weinig bekend over hun familieachtergrond.

Alex (Alexis) Mucci: Opleiding, sociale media

Alex Mucci is afgestudeerd aan de Polytechnische Universiteit van Turijn met een graad in luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Alex is 168 cm lang en weegt ongeveer 54 kg.

Alex Mucci deed al modellenwerk tijdens haar studie. Inmiddels verdient ze een vast inkomen met haar modellencarrière en werkt ze voor verschillende Italiaanse merken en ontwerpers.

Daarnaast post ze sinds 2017 erotisch getinte foto’s op Instagram, waar ze 8,2 miljoen volgers heeft. Ze bereikt bijna een miljoen volgers met korte video’s op TikTok. Daarnaast staat Alex Mucci geregistreerd met een profiel als erotisch model op het adult webplatform OnlyFans.

Alex (Alexis) Mucci: uiterlijk, tatoeages, zangeres

Met haar lichtblauwe ogen, zwarte haar, een grote buste met een slank figuur, opgespoten lippen en talloze tatoeages op haar armen, schouders en buik kan Alex Mucci scoren met een ongewoon uiterlijk. Hierdoor verwijst ze vaak naar zichzelf als een levensecht „anime-personage“. Dit is een verwijzing naar het feit dat ze veel uiterlijke kenmerken heeft die lijken op vrouwelijke karakters uit Japanse animatiefilms.

Als zangeres is Alex Mucci bekend geworden met de zelf uitgebrachte nummers „Foto Nuda,“ „Blue Valentine,“ en „F.P.F“ op Spotify, die werden geproduceerd door haar vriend Mr.

Alex (Alexis) Mucci: TikTok, Instagram, X (Twitter)

TikTok: @alexismucci

Instagram: alex_mucci

X (Twitter): IamAlexisMucci

Op TikTok heeft Alex Mucci ongeveer 1 miljoen volgers. Op Instagram heeft ze meer dan 8 miljoen volgers. Op Twitter heeft ze meer dan 50.000 volgers. (Alle per oktober 2023)

Wie is Eva Elfie? Leven, profiel, biografie


Eva Elfie is een Russische volwassen filmactrice, erotisch model en YouTuber.

Eva Elfie: leven, biografie, profiel

De echte naam van Eva Elfie is Yulia Romanova en ze werd geboren op 27 mei 2000 in Omsk, Rusland. Eva Elfie is 23 jaar oud en haar sterrenbeeld is Tweelingen. Voor haar carrière als erotische filmactrice werkte Eva Elfie als manager, serveerster en ontluikende journaliste. Het was door deze laatste betrokkenheid dat ze haar huidige man en toekomstige filmpartner Artem aka Adam Ocelot ontmoette. Het koppel trouwde in december 2019 en tot 2022 woonden ze in Rusland, in maart 2022 verhuisden Eva en Artem naar Californië.

Eva Elfie: carrière als volwassen filmactrice.

In 2019 ging Eva Elfie de volwassen filmbusiness in. Ze publiceerde eerst privévideo’s voor volwassenen met haar man op het internetplatform Pornhub. Na korte tijd werd ze opgemerkt door de internationale volwassen filmindustrie. Ze maakte opnames voor bekende studio’s zoals Brazzers, MetArt, Nubiles en Reality Kings. Eva Elfie schiet erotische scènes uitsluitend alleen of met haar man.

Eva Elfie: Awards

In 2020 ontving Eva Elfie de prijs Female Clip Artist of the Year voor haar werk bij de XBIZ Europa Awards, een filmprijzenevenement voor de Europese erotische industrie. In 2021 ontving Eva Elfie de „Best New Foreign Starlet“ award bij de AVN Awards, de belangrijkste filmprijs in de Amerikaanse adult industrie. In 2022 won Eva de fan award „Most Popular Female Performer“ op Pornhub.

Eva Elfie: YouTuber, Social Media Ster

Via haar YouTube-kanaal werd Eva Elfie bekend bij een groter publiek buiten de adult-industrie. Sinds het begin van 2020 post ze daar video’s waarin ze over haar werk praat, andere volwassen filmperformers interviewt of haar dagelijks leven laat zien. Elfie’s YouTube-kanaal heeft 821.000 abonnees.

Ondertussen is Eva Elfie ook aanwezig op TikTok, waar ze de aandacht trekt met humoristische korte video’s die een miljoenenpubliek bereiken. Eva’s TikTok-kanaal heeft 6,6 miljoen volgers. Het Instagram-kanaal van Eva Elfie wordt gevolgd door meer dan 4 miljoen gebruikers.

Eva Elfie: documentaire

Halverwege 2023 verscheen er een Russische documentaire over het leven van Eva Elfie en Adam Ocelot getiteld „Artem & Eva“, die in Parijs in première ging, en ze plaatste een video op haar YouTube-kanaal. De film belicht het persoonlijke leven van Artem en Eva, hun liefdesrelatie buiten hun volwassen filmcarrière en de perceptie van het publiek van volwassen filmacteurs.

In een interview met XBIZ’s webmagazine in april 2023 zei Eva Elfie over de film dat het haar emotioneel had geraakt en dat ze dacht dat het goed was om te laten zien dat volwassen filmacteurs „normale mensen“ zijn.

Eva Elfie: YouTube, TikTok, Instagram

Instagram: theevaelfie

TikTok: @theevaelfie

YouTube: @EvaElfieYT

X (Twitter): evaelfie

Op Instagram heeft Eva Elfie meer dan 4,2 miljoen volgers. Op TikTok heeft ze meer dan 6,6 miljoen volgers. Op haar YouTube-kanaal zijn meer dan 820.000 mensen geabonneerd. Op X (Twitter) heeft ze meer dan 1,1 miljoen volgers. (Alle per oktober 2023)2023)

Wat zijn de „Tefillin“? Betekenis, uitleg, definitie


In het Jodendom worden de zogenaamde „tefillin“ ook wel gebedsriemen genoemd en ze vertegenwoordigen een religieus artefact. Dit is diep geworteld in de tradities van de Joodse spiritualiteit. De „tefillin“ zijn dus rituele voorwerpen die bestaan uit twee kleine doosjes. Deze zijn met elkaar verbonden door een leren riempje. Gelovige Joden (voornamelijk mannen) dragen de „Tefillin“ tijdens hun ochtendgebed.

In hun betekenis symboliseren de „Tefillin“ de geboden van God – zoals ze zijn opgetekend volgens de „Tanach“ (dit is de naam van de Hebreeuwse Bijbel). Wie een „Tefillin“ draagt, respectievelijk gebruikt tijdens het gebed, wil zijn band met God versterken. Het precies maken en plaatsen van de „tefillin“ volgt precieze regels die diep geworteld zijn in de religieuze traditie. Maar wat betekent „Tefillin“ precies en waar komt dit religieuze artefact vandaan, respectievelijk hoe en waar wordt het gebruikt? De lezer zal hierover meer interessante informatie vinden in de volgende tekst.

Definitie van „Tefillin“

Het woord „Tefillin“ komt uit het Hebreeuws en kan transliteratief vertaald worden als „gebedsriem“. De stam van „tefillin“ is afgeleid van het Hebreeuwse tablet, en de uitgang op zijn beurt is afgeleid van sterke binding. Als alternatief zou „tefillin“ dus vertaald kunnen worden als tabletten die stevig samengebonden zijn. In het Hebreeuws kunnen de „tefillin“ ook „totafot“ worden genoemd. De kleine doosjes bevatten handgeschreven teksten of verzen uit de Hebreeuwse Bijbel. Deze komen voornamelijk uit de „Shma Israël“ (vertaald: Hoor, Israël!).

De „Tefillin“ symboliseren dus de verbinding met God en het naleven van de goddelijke geboden. De doosjes worden meestal op kleine voetstukjes geplaatst, die dan aan de onderkant met de leren riem worden verbonden. De handgeschreven verzen aan de onderkant zijn vaak versierd met goudverf. Het dragen van de „tefillin“ is een rituele handeling die de religieuze praktijk en toewijding van een gelovige in het Jodendom weerspiegelt en de continuïteit van de religieuze traditie benadrukt.

Oorsprong en geschiedenis van de tefillin

De geschiedenis van de „tefillin“ gaat terug tot de religieuze geschiedenis van het Jodendom. De eerste toepassingen gaan terug tot de tijd waarin de Bijbelse geboden werden geschreven. In die tijd werden de „tefillin“ vooral gezien als een herinnering aan het naleven van de goddelijke geboden. De verdere ontwikkeling van de „Tefillin“ tot een fysiek artefact kan vervolgens worden herleid tot de „Talmoed“, een centraal geschrift van het Jodendom. De „Talmoed“ bevat vervolgens ook gedetailleerde instructies over hoe de „Tefillin“ gemaakt, gedragen en ingebracht moet worden. Door de eeuwen heen werden bepaalde gebruiken en tradities in het gebruik van de „tefillin“ vastgelegd en van generatie op generatie doorgegeven. Zelfs vandaag de dag is de „tefillin“ een belangrijk religieus artefact dat bijna elke man in het Jodendom bezit.

Gebruik van de „Tefillin“

Het gebruik van de „Tefillin“ strekt zich ondertussen uit over vele gebieden van het Joodse geloof en/of het Joodse dagelijkse leven. Alles bij elkaar gaat het om de volgende gebieden:

 • Gebeden
 • geestelijke ontspanning
 • dagelijks leven

De hierboven genoemde toepassingsgebieden van de „Tefillin“ worden in de volgende subparagrafen nader toegelicht.

Gebeden

In gebeden vertegenwoordigen de ‚Tefillin‘ een krachtige en expressieve vorm van beoefend geloof. Hier dienen ze als communicatiemiddel met het goddelijke. Ze bieden troost en zetten aan tot spirituele reflectie in het individu. Tegelijkertijd bevorderen ze de gemeenschap (omdat elke biddende Jood ze moet dragen). Door middel van gestructureerde rituelen creëren gebeden een verbinding tussen gelovigen en hun spirituele dimensie, waarbij vaak teksten uit heilige geschriften worden gereciteerd. „Tefillin“ kunnen niet alleen door mannen maar ook door vrouwen gedragen worden, hoewel het gebruik onder mannen veel gebruikelijker is. Zelfgemaakte of gekochte, of gegeven „Tefillin“ kunnen ook voor dit doel worden gebruikt.

Spirituele recreatie

In verband met de „Tefillin“ vormt de spirituele recreatie natuurlijk een ander, belangrijk toepassingsgebied voor dit religieuze artefact. Vooral in het hectische, snelle leven van alledag worden de „Tefillin“ vaak en graag gebruikt voor religieuze oefeningen, die dan een meditatief effect hebben en kalmerend en ontspannend werken. Bovendien vergemakkelijken de „Tefillin“ de weg naar zelfontdekking. Door er bewust tijd voor te nemen, kan men zijn spirituele energie vernieuwen, innerlijke kracht hervinden en een diepere verbinding met zijn spirituele dimensie tot stand brengen.

Dagelijks leven

Last but not least worden de „tefillin“ ook gewaardeerd in het (joodse) dagelijks leven. Hier dienen ze om Joodse principes en waarden door te geven. Deze zijn verankerd in dagelijkse handelingen en beslissingen. Dit kunnen bijvoorbeeld compassie, mindfulness, dankbaarheid en ethisch gedrag zijn. Gelovige Joden dragen daarom vaak hun „tefillin“ bij zich om te gebruiken voor spontane gebeden of spirituele ontspanning (of gewoon voor ontspanning en reflectie). Dit biedt een perspectief in het dagelijks leven dat een harmonieuze levensstijl bevordert. Inderdaad, de „Tefillin“ zijn bedoeld om iemand te leren betekenis te vinden, zelfs in de kleine dingen van het leven.

Hoe belangrijk zijn de „Tefillin“ voor het Jodendom?

Voor het Jodendom zijn de ‚tefillin‘ van uitzonderlijk belang, omdat ze een directe verbinding met de goddelijke geboden symboliseren. Het dragen ervan tijdens het gebed geeft blijk van toewijding aan Gods geboden en benadrukt de spirituele toewijding van de gelovige. Maar de „tefillin“ zijn niet alleen rituele voorwerpen, maar dienen ook als een dagelijkse herinnering aan de centrale, Joodse principes. Hun symboliek gecombineerd met de gelijktijdige tastbaarheid, maakt de „Tefillin“ als geheel een onmisbaar element van de Joodse religieuze praktijk.

Hoe worden de „Tefillin“ gebruikt?

Het gebruik van de „tefillin“ volgt bepaalde procedures:

1. voorbereiding (hierbij wast de gelovige zijn handen en doet hij de gebedsmantel „tallit“ om).

2. het omdoen van de „tefillin“ (de „tefillin“ worden dan aan de linkerarm bevestigd met een leren riem, of er van onder naar boven omheen gewikkeld)

3. uitlijnen van de rollen (de rollen op de dozen moeten correct uitgelijnd zijn – zodat ze gelezen kunnen worden tijdens het gebed)

4. gebed (tijdens het gebed worden verschillende inscripties meerdere keren gereciteerd)

5. verwijdering (na het gebed moeten de „Tefillin“ in omgekeerde volgorde weer worden neergelegd).

Conclusie over „Tefillin“ en soortgelijke termen

Samenvattend kunnen we zeggen dat de ‚tefillin‘ in het Jodendom een belangrijk religieus artefact is dat gebruikt wordt bij het gebed, voor spirituele ontspanning en om te pauzeren in het dagelijks leven. De „tefillin“ vertegenwoordigen een diepgewortelde verbinding tussen ritueel, spiritualiteit en Joodse identiteit en bestaan uit een leren band en verschillende (houten) doosjes, op de onderkant waarvan religieuze spreuken zijn aangebracht.

Naast de term „tefillin“ bestaan er in het Jodendom nog andere termen, zoals „tallit“ en „mezuzah“. De „Tallit“ is de traditionele Joodse gebedsmantel en de „Mezuzah“ is een deurkozijn waarop rollen en andere Joodse religieuze symbolen worden bevestigd.

Wat zijn de „Tehillim“? Betekenis, uitleg, definitie


De boeken van „Tehillim“, ook bekend als „Psalmen“, vertegenwoordigen een fascinerende, centrale verzameling poëtische teksten binnen een grote verscheidenheid aan religies, maar vooral binnen het Jodendom. Het zijn in totaal vijf kleine boekjes die een divers scala aan menselijke ervaringen en extatische lofprijzingen bevatten. Naast liturgische teksten bevatten de „Tehillim“ ook diepgevoelde klaagzangen en geven ze een algemeen beeld van de menselijke ziel.

De „Tehillim“ gaan bijvoorbeeld over dankbaarheid, lijden en hoop en geven een diep inzicht in culturele en religieuze realiteiten. Ze worden daarom beschouwd als belangrijke werken binnen het Jodendom. Maar waar gaan de „Tehillim“ precies over, waar komen ze vandaan en welke boodschap brengen ze over? Het volgende artikel is bedoeld om hier een uitgebreide uitleg over te geven. Verder zal de betekenis van de „Tehillim“ voor het Jodendom en het dagelijks leven van Joodse gelovigen worden uitgewerkt.

Definitie van „Tehillim“

De term „Tehillim“ komt uit het Hebreeuws en betekent zoiets als „lofliederen“ of „lofliederen“. Tehillim“ zelf is afgeleid van „tehillah“, wat lofprijzing betekent, maar ook prijs. Dit verwijst naar verschillende liederen, teksten en psalmen die bedoeld zijn om een veelzijdig literair landschap vol emotie en spiritualiteit over te brengen. De ongeveer 150 gedichten en liederen in elk van de vijf „Tehillim“ gaan over menselijke relaties, maar ook over emoties, geluk en ongeluk.

Van de sublieme lofzang op de schepping tot de wanhopige schreeuw om hulp, de „Tehillim“ bieden een uniek inzicht in menselijke eigenschappen en dienen zo als een belangrijke bron van inspiratie, ervaring en en spirituele reflectie. De „Tehillim“ zijn dus al met al zeer waardevolle en belangrijke boeken, die alle gelovige Joden op een bepaald moment in hun leven gelezen moeten hebben.

Oorsprong en geschiedenis van „Tehillim“

De oorsprong van de „Tehillim“ van vandaag gaat terug naar het oude Israël. Hier wordt gezegd: „Mozes gaf de Israëlieten de vijf boeken van de Torah, en David, aan de andere kant, gaf hen de vijf boeken van de Psalmen (de „Tehillim“)“. – leest een rabbijns commentaar in de „Midrash Tehillim“, gedateerd uit de 3e tot 9e eeuw na Christus. Volgens historici ontstonden de „Tehillim“ dus gedurende meerdere eeuwen. Rond deze tijd werd de uitgebreide schat aan ervaring van David verdeeld over de vijf boeken van de „tehillim“.

Gecombineerd met lokale hymnen en gedichten ontstond zo een uniek collectief dat de culturele schat van het Israëlische volk vertegenwoordigt. Door de geschiedenis heen werden de „tehillim“ vervolgens gebruikt in een verscheidenheid aan religieuze contexten, van tempelceremonies tot individuele gebeden. De geschiedenis van de „Tehillim“ weerspiegelt dus de buitengewone ontwikkeling van de Joodse spiritualiteit en is vandaag de dag nog steeds erg belangrijk.

Wat is de inhoud van de „Tehillim“? Uitleg

De „Tehillim“ bevatten een aantal gedichten, liederen, psalmen en lofprijzingen, die in de loop der eeuwen zijn verzameld van zowel Joodse godheden als van het Joodse volk. De volgende subsecties zullen worden gebruikt om de volgende punten in verband met de „Tehillim“ uit te leggen:

 • Structuur van de boeken
 • Structuur van de Psalmen
 • Indeling in vijf boeken

Structuur van de boeken

De structuur van de „Tehillim“ boeken is in eerste instantie anders dan je zou verwachten, omdat ze nogal divers zijn. Elk boek heeft een unieke thematische samenstelling. Het doel is om met behulp van de vijf boeken een breed scala aan menselijke emoties te behandelen – bijvoorbeeld voor training of educatieve doeleinden. Op deze manier wisselen psalmen (d.w.z. een poëtische, religieuze tekst), hymnen en gedichten en liederen elkaar steeds weer af. Deze indrukwekkende ordening weerspiegelt niet alleen artistieke verfijning, maar ook een diepe structurering die zorgt voor een uitgebreide weergave van de menselijke ervaring. De „Tehillim“ blijken dus leesbaar en gevarieerd, en tegelijkertijd uiterst leerzaam.

Structuur van de psalmen

De psalmen zelf worden ook gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Afzonderlijke psalmen variëren echter aanzienlijk in hun vorm en inhoud. Zo komen onder andere de volgende soorten psalmen voor in de „Tehillim“:

 • Canticles
 • Gebeden
 • klaagliederen
 • wijze lessen
 • emotionele verhalen

Veel van de psalmen in de „Tehillim“ zijn geschreven in poëtische taal die niet alleen hun emotionele diepte benadrukt, maar ook hun artistieke schoonheid.

Indeling in vijf boeken

De verdeling in vijf boeken „Tehillim“ heeft niet alleen een thematische en organisatorische relevantie – deze verdeling geeft ook inzicht in de spirituele ontwikkeling die het Joodse volk doormaakte tussen de 3e en 9e eeuw na Christus. Elk boek weerspiegelt de verschillende stadia van de geschiedenis. De vijf boeken „Tehillim“ zijn onderverdeeld in de volgende:

1. eerste boek (met de psalmen 1 tot 41)
2. tweede boek (met de psalmen 42 tot 72)
3. derde boek (met de psalmen 73 tot 89)
4. vierde boek (met de psalmen 90 tot 106)
5. vijfde boek (met de psalmen 107 tot 150)

Waar worden de „Tehillim“ voor gebruikt?

De „Tehillim“ zijn van groot belang in het Joodse dagelijkse leven. Ze dienen als basis voor verschillende religieuze praktijken, zoals gebeden, lofliederen, klaagzangen en dankbetuigingen. Zo vertegenwoordigen de „Tehillim“ een centraal element van het Joodse, religieuze leven. De „Tehillim“ zijn dus niet alleen gebeden, maar ook een bron van spirituele reflectie en inspiratie die diep doordringt in de individuele en collectieve ziel. Joodse gelovigen dragen daarom individuele of zelfs alle vijf de „Tehillim“ met zich mee in het dagelijks leven en gebruiken het ritje in de trein of de korte wandeling in het park voor een korte lezing erin. Op deze manier kan mentale recreatie plaatsvinden.

Hoe belangrijk zijn de „Tehillim“ voor het Jodendom?

Het komt erop neer dat de „Tehillim“ dienen als een rijke bron vol religieuze inspiratie en vaak gelezen worden in het Jodendom in het dagelijks leven. Ze vertegenwoordigen een smorgasbord dat bestaat uit verschillende psalmen, lofzangen, klaagliederen, maar ook gedichten en parabels die in de loop der eeuwen door zowel Joodse geestelijken als het Israëlische volk zijn samengesteld.

Verwant aan de term „Tehillim“ zijn, onder andere, de termen „Tefillin“ en „Kippa“, die ook Hebreeuwse woorden zijn. Terwijl een „tefillin“ het typische Joodse gebedsriempje is, staat een e voor het Joodse hoofddeksel dat mannen in het Jodendom dragen om hun goddelijke verbondenheid uit te drukken.

„Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ – meme, liedje, tekst, uitleg


„Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ is een nummer van tiktoker @papaboy020. Hij publiceerde dit op zijn TikTok-kanaal op 5 oktober 2023.

„Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ – meme, liedje, tekst, uitleg

Het liedje „Sticking Out Your Gyat for the Rizzler“ bevat slanguitdrukkingen van Gen Z en Gen Alpha. Het verwijst ook naar memes van deze generaties. Dit zijn: gyat, rizzler, skibidi, fanum tax en sigma.

In de videoclip is een Roblox-personage te zien die danst en rondrent. De video werd op 10 oktober 2023 meer dan 3,7 miljoen keer bekeken en kreeg meer dan 450.000 likes en meer dan 13.000 reacties.

Op TikTok ging het nummer viraal. Papaboy’s zang werd 28.000 keer gebruikt.

Tekst van „Steek je Gyat uit voor de Rizzler“: Inhoud, interpretatie, uitleg

Sticking out your gyat for the rizzler,
You’re so skibidi,
You’re so fanum tax,
I just wanna be your sigma

Deels worden deze twee regels nog gebruikt:

Freaking come here
Give me your ohio

De eerste regel kan als volgt worden gedecodeerd: „Sticking out“ betekent dat iemand of iets opvalt door iets uit te steken. „Gyat“ is een uitroep voor als een vrouw aantrekkelijke rondingen heeft. (Meestal worden hiermee de billen bedoeld. )
Rizzler betekent dat iemand veel charisma heeft en gemakkelijk met anderen omgaat. „Sticking out your gyat“ zou dus kunnen betekenen dat een vrouw haar kont uitsteekt zodat een charismatische man die beter kan zien.

De exacte betekenis van de andere teksten is niet duidelijk. Skibidi verwijst naar een meme die erg populair is onder Gen Alpha. Fanum Tax“ verwijst naar een Amerikaanse streamer. Sigma verwijst naar een man (in de meest positieve zin) die alleen zijn eigen weg gaat.

De zin „I just wanna be your sigma“ drukt het verlangen naar succes en een partner uit.

In de context van de eerste en vierde regel moeten „You’re so skibidi“ en „You’re so fanum tax“ worden opgevat als lof. „You’re so skibidi“ kan betekenen dat iemand erg grappig is.

Maar het kan ook zijn dat de tekst nietszeggend is en geen betekenis heeft. Men kan deze woorden dus alleen gekscherend zingen.

De redactie vermoedt dat een stukje van „Safe and Sound“ uit „Capital Cities“ is gebruikt als melodie.

Over @papaboy020

Er is niets bekend over de gebruiker @papaboy020. Aangezien hij Roblox speelt en zijn stem erg jong klinkt, is hij vermoedelijk jonger dan 16 jaar en behoort hij tot Generation Alpha. @papaboy020 is sinds januari 2023 actief op TikTok.

Zijn andere video’s hebben tussen de 5000 en 10.000 views. Sommige video’s hebben zelfs enkele tienduizenden tot enkele honderdduizenden views. De games Roblox en Minecraft zijn vaak het onderwerp.

Wat is de „Fanum Tax“? Memes, betekenis, definitie, uitleg


„Fanum Tax“ gaat terug naar de Amerikaanse contentmaker en streamer Fanum. Fanum hielp zichzelf aan andermans eten in zijn streams. Dit werd en wordt gekscherend „Fanum Tax“ genoemd.

Wat is de „Fanum Tax“? Memes, betekenis, definitie, uitleg

De „Fanum Tax“ is een running gag in Fanums streams.

De „Fanum Tax“ wordt bijvoorbeeld toegepast als Fanum eten haalt voor zijn vrienden en betaling (oftewel belasting) vraagt voor deze dienst. In het geval van eten zoals kipnuggets of frietjes is de „Fanum Tax“ bijzonder makkelijk toe te passen. Dit komt omdat ze heel gemakkelijk te tellen zijn.

In het algemeen betekent „Fanum Tax“ dat je jezelf mag helpen met andermans eten. Een andere uitdrukking voor „Fanum Tax“ is „Voedselbelasting“.

De hoogte van de belasting is gebaseerd op de honger van de persoon die de anderen belast.

Fanum hielp vooral zichzelf vaak aan het eten van Kai Cenat.

De uitdrukking „Fanum Tax“ komt vooral voor bij mensen van Gen Z en Gen Alpha. Volgens „Know Your Meme“ zou de uitdrukking „Fanum Tax“ al zijn doorgedrongen tot het dagelijkse taalgebruik van Amerikaanse tieners. In Amerikaanse scholen zou de uitdrukking zich verspreiden.

Schertsend stelen deze jongeren eten van elkaar terwijl ze „Fanum Tax“ roepen.

Fanum Tax: Geschiedenis

De running gag „Fanum Tax“ is waarschijnlijk ontstaan in december 2022, toen video’s over Fanum Tax voor het eerst werden verspreid. Een bekende video is „Fanum steelt Kai’s koekjes“ van 23 december 2022, die mogelijk de eerste populairdere vermelding van de „Fanum Tax“ is.

Al in juli 2023 was er een vermelding over de „Fanum Tax“ in het Urban Dictionary.

In het nummer „Sticking Out Your Gyat for the Rizzler,“ verspreidde de uitdrukking „fanum tax“ zich verder. Dit nummer werd onder andere ook „Fanum Tax Song“ genoemd.

De hashtag #fanumtax werd meer dan 270 miljoen keer gebruikt op TikTok.

Fanum Tax: wat kan erachter zitten?

Nou, dit gedrag is een goede manier om aandacht van anderen te krijgen en op te vallen. Misschien wil Fanum meer aandacht?

In combinatie met sociale media die dergelijk gedrag verheerlijken en er memes van maken, kan dit natuurlijk schadelijk zijn. Fanum krijgt op deze manier immers aandacht en bekendheid. Zo krijgt hij positieve feedback voor zijn gedrag, wat ertoe leidt dat het gedrag wordt geconsolideerd.

Jezelf aan andermans eten helpen is onbeleefd. Zulk gedrag stoort anderen en veroorzaakt stress. Als je delen niet wilt afdwingen, moet je in feite je eten gaan verdedigen. Want wat voor sommigen een grapje is, is voor anderen gewoon irritant en storend.

Laten we deze trend niet te serieus nemen. Het is waarschijnlijk gewoon een grap. Maar de tijd dat je rustig kon eten is waarschijnlijk voorbij. (Tenminste, totdat deze trend is vergeten).

Minecraft Mob Vote 2023: Crab, Armadillo, Penguin – info, uitleg


In Minecraft Mob Wahl 2023 mogen fans beslissen welk nieuw wezen in het spel wordt geïntroduceerd. Er zijn drie mobs om uit te kiezen en er kan er maar één winnen.

De keuzes zijn: Krab, Gordeldier en Pinguïn.

Minecraft Mob Vote 2023: Krab – info, uitleg

De krab leeft in mangrove moerassen. Hij heeft twee klauwen.

Krabben kunnen worden gevoed met zeewier en worden gefokt.

Als spelers de klauw van een krab vangen, kunnen ze deze gebruiken om blokken verder weg te plaatsen.

De Minecraft krabben zijn waarschijnlijk gemodelleerd naar de wenkkrabben.

Minecraft Mob Vote 2023: Gordeldier – info, uitleg

Het gordeldier leeft op de savanne. Het kan zich opkrullen als het bang is.

Het gordeldier laat schubben vallen. (Hiervoor hoeft hij niet gedood te worden.) Met deze schubben kan een pantser voor de wolf of hond gebouwd worden. Dit pantser wordt wolfspantser genoemd.

Minecraft Mob Vote 2023: Pinguïn – info, uitleg

Pinguïns leven op rotsachtige kusten of stenige kusten („stony shores biome“).

In het water beweegt de pinguïn heel snel (ze zwemmen even snel als dolfijnen.) Op het land is hij eerder traag.

Pinguïns reizen in groepen.

De pinguïn zorgt ervoor dat de boten sneller gaan.

Minecraft Mob Vote 2023: Conclusie

Dus je hebt een keuze:

 • Beter bereik / comfortabeler om te bouwen.
 • Pantser voor de hond
 • Sneller varen

Over de Minecraft Mob Vote 2023

De Minecraft Mob Vote 2023 wordt georganiseerd door Mojang, het bedrijf achter Minecraft.

De verkiezing vindt plaats tussen 13 oktober, 1PM EDT en 15 oktober, 1:15PM EDT.

Stemmen kan hier: Minecraft Server: Bedrock Edition (Event Server), Minecraft.net en via de Minecraft Launcher.

In 2022 waren Sniffer, Rascal en Tuff Golem verkiesbaar. Sniffer behaalde toen de eerste plaats. Hij kreeg 55,1 procent van alle stemmen.

De eerste Mob Voting werd gehouden in 2017.

Kritiek op de Minecraft Mob Vote

Fans hebben kritiek op het feit dat er maar één Mob kan winnen. Waarom worden niet gewoon alle drie de mobs in het spel geïntroduceerd in de volgende update? Daarom kan deze stemming worden bekritiseerd. Het dient „alleen maar“ om aandacht en een hype te creëren.

Terwijl krabben en pinguïns bij iedereen bekend zouden moeten zijn, komt het gordeldier alleen voor in Noord- en Zuid-Amerika.

In 2023 komen er nieuwe mobs geïnspireerd op echte dieren. In 2022 waren dit fantasiewezens.

AANVULLING:

De afbeeldingen in de omslagafbeelding zijn afkomstig van minecraft.net.

Wat is de TikTok-trend „Girl Math“? Betekenis, uitleg, definitie


In de zomer van 2023 ontstond er een nieuwe trend op TikTok onder de hashtag #Girl Math. Girl Math gaat niet over wiskunde, maar over valse berekeningen die schadelijk gedrag rationaliseren en als rechtvaardiging dienen. Daarbij wordt de neiging om te veel uit te geven verdoezeld en gebagatelliseerd. Mensen die geneigd zijn tot impulsaankopen voelen zich door deze trend gevalideerd. Het gevaarlijke aan Girl Math is dat vooral jonge mensen een verkeerd idee krijgen over hoe ze met geld moeten omgaan.

Vooral in de leeftijdsgroep tussen 14 en 20 jaar kan Girl Math gevaarlijk zijn, omdat deze groep mensen vaak geen eigen inkomen heeft of over weinig financiële middelen beschikt. Onzorgvuldig omgaan met geld kan snel een schuldenberg opleveren. Witwassen is niet alleen contraproductief, het is ook schadelijk omdat schulden die op jonge leeftijd worden opgebouwd moeilijk zijn af te bouwen.

Wat is „Girl Math“? Betekenis, uitleg, definitie

Video’s die gepost zijn onder de hashtag Girl Math bevatten soms een beetje ironie, maar het is zelden duidelijk. In feite dienen ze als een rechtvaardiging om iets opnieuw te kopen ondanks dat je „krap bij kas zit“ omdat je jezelf al een tijdje niet hebt verwend. Dit gaat gepaard met een belofte aan jezelf om het in de toekomst zonder te doen. Er is zeker niets mis met occasionele spontane aankopen, maar hier is het de bedoeling om een verkwistende neiging normaal te verklaren. Om dit te doen, passen de vrouwen weinig logische rekenmethodes toe.

Een verantwoorde rekenstijl van Girl Math ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: Als iemand €800 heeft uitgegeven aan een luxeobject zoals een designerhandtas, is dat slechts €40 per jaar geïnvesteerd gedurende 20 jaar. De uitgaven worden dus gerelativeerd. Deze berekening lijkt op het eerste gezicht plausibel, maar is onrealistisch. Het verleidt mensen om meer impulsaankopen te doen, want het komt erop neer dat meer geld uitgeven dan er beschikbaar is geen onaangename gevolgen heeft. Het wetsvoorstel rationaliseert impulsief gedrag dat in tegenspraak is met verstandig omgaan met geld.

Het onderzoek 2022 Youth in Germany geeft aan dat vooral generatie Z vatbaar is voor schulden. De TikTok-trend Girl Math wekt de indruk dat schulden maken cool is. Het tegendeel is waar. Vooral aan het begin van een beroepsopleiding of studie is het belangrijk om je financiële mogelijkheden realistisch in te schatten. Maar wanneer belangrijke financiële onderwerpen worden gebagatelliseerd, moedigt dit jongeren aan om onbezonnen aankopen te doen en deze vervolgens te verdoezelen. De kans dat ze het contact met geld verliezen is groot en de schuldenval is voorgeprogrammeerd.

Girl Math discrimineert vrouwen

De Girl Math-trend is om nog een andere reden problematisch: het dient eeuwenoude clichés volgens welke vrouwen niet goed met geld kunnen omgaan vanwege hun geslacht en de neiging hebben om impulsaankopen te doen. Daarentegen worden vrouwen die heel goed zijn in wiskunde en succesvol zijn in financiële beroepen alleen al door de term in diskrediet gebracht. In de 21e eeuw is het moeilijk te begrijpen waarom vrouwen hun uitgaven moeten rechtvaardigen. Ze zouden geld dat ze zelf verdiend hebben naar eigen goeddunken moeten kunnen uitgeven (als ze zichzelf of anderen daarmee geen schade berokkenen).

Psychologie: Waarom is de trend zo populair?

De trend zendt boodschappen uit die iemands verlangens en behoeften (in dit geval voor aankopen) bevestigen. Subliminaal geeft het aan dat we onszelf op elk moment mogen belonen. Het „echte“ leven ziet er meestal anders uit, waar zonder vaak een noodzakelijke en meestal de verstandigste optie is. Het verlangen naar een realiteit buiten beperkende financiële verplichtingen is menselijk en wordt massaal ondersteund door de Girl Math-trend. Vooral in de wereld van vandaag hebben we de mogelijkheid om onze behoeften onmiddellijk te bevredigen. Door slimme reclame worden we gemanipuleerd om te geloven dat we alleen tot een sociale groep behoren en cool zijn met een bepaald product.

Heeft Girl Math ook een positieve kant?

De verleiding om te kopen ligt overal op de loer en is moeilijk te weerstaan. Daarom is het des te belangrijker om jongeren zo vroeg mogelijk de juiste manier te leren om met geld om te gaan. Tal van wetenschappers pleiten er al jaren voor om financiële onderwerpen intensiever te behandelen op scholen, omdat er bij ouders thuis veel te weinig over wordt gesproken. De Girl Math-trend zou wel eens het gesprek over geld kunnen stimuleren en zo een manier kunnen zijn om betere financiële beslissingen te nemen. Het is ook mogelijk dat het schuldgevoelens over het eigen consumptiegedrag kan verminderen.

Wat betekent „Simulacrum“? Betekenis, uitleg, definitie


Het woord „simulacrum“ is op zich een vrij oude term uit de filosofie en religies, die een afbeelding of een verwante verbinding tussen personen of dingen voorstelt. In deze context verwijst „simulacrum“ meestal naar een kopie of soortgelijke voorstelling waarvan het effect nauwelijks van de werkelijkheid te onderscheiden is. De uiterst nauwkeurige imitatie creëert dan een eigen werkelijkheid, die wordt waargenomen als de werkelijkheid. De term roept daarom vragen op over hoe we de werkelijkheid begrijpen en hoe beelden, symbolen of representaties onze waarneming beïnvloeden. Tegelijkertijd gaat het over hoe dingen op zo’n manier kunnen worden gerepresenteerd dat ze een eigen „werkelijkheid“ kunnen creëren die onafhankelijk van de oorspronkelijke werkelijkheid bestaat.

Het concept achter „simulacrum“ is op zichzelf nogal veelzijdig en niet al te gemakkelijk te begrijpen. Daarom geeft het volgende artikel een goed overzicht van de definitie, de oorsprong van het woord, de betekenis en het gebruik van de term „simulacrum“.

Woorddefinitie van „simulacrum“

Het woord „simulacrum“ komt oorspronkelijk uit het Latijn en wordt ook synoniem geschreven als „simulacrum“. Het verwijst naar een bestaand of ingebeeld onderwerp of object dat erg lijkt op of op zijn minst verwant is aan een ander onderwerp of object. De term is afgeleid van het Latijnse woord „simulo“ (vertaald: „gelijkenis“ o „spiegelbeeld). Terwijl „simul“ (vertaald: „gelijk) verwijst naar gelijkheid, beschrijft „acrum“ (vertaald: „object“ o „constructie) een onderwerp of object dat erg lijkt op het origineel.

De term „simulacrum“ kan zowel positieve als negatieve connotaties hebben. Het wordt echter vaak gelijkgesteld aan de bedrieglijke schijn van originaliteit, die het niet echt vertegenwoordigt. Maar „simulacrum“ wordt ook beschouwd als een concept van productieve fantasie, waarin kunstmatige dingen of wezens kunnen worden gecreëerd in zogenaamde „simulaties“. Volgens veel wetenschappers wordt het begrip „simulacrum“ beschouwd als een cruciaal hulpmiddel van onze beschaving om gebruik te maken van de kennis en diversiteit van de natuur en evolutie.

Oorsprong en betekenis van „Simulacrum“

Het concept van „Simulacrum“ gaat terug tot de oudheid. Hierin vindt het zijn oorsprong in filosofische overwegingen. De term werd later bedacht door Jean Baudrillard, die „simulacrum“ verder ontwikkelde als de subtiele transformatie van de werkelijkheid in symbolische representatie en de daaruit voortvloeiende verschuiving in onze perceptie. In de hedendaagse context vertegenwoordigt een „simulacrum“ eenvoudigweg een beeld, imitatie of inspiratie van een persoon of object.

Gebruik van de term „simulacrum“

De term „simulacrum“ wordt tegenwoordig in verschillende contexten gebruikt. Het is echter een vrij zeldzame term op hoog niveau, die enigszins archaïsch van aard is en minder gebruikt wordt in alledaags taalgebruik. De belangrijkste gebieden waarin „simulacrum“ wordt gebruikt zijn de volgende:

 • religieuze context
 • kunst en cultuur
 • filosofie

De volgende subsecties zijn bedoeld om de lezer een idee te geven van de mate waarin en waarom de term „simulacrum“ wordt gebruikt in de bovengenoemde contexten.

Religieuze context

In de religieuze context wordt „simulacrum“ vaak gebruikt als synoniem voor „heilige afbeeldingen“, „idolen“ of „luchtspiegelingen“. Hier wordt het idee van iconen of rituelen als symbolische voorstellingen die bedoeld zijn om verbinding te maken met de spirituele wereld relevant, ook al zijn het slechts materiële voorstellingen. Een „simulacrum“ wordt daarom als negatief beschouwd en is in sommige religies zelfs verboden, of beter gezegd, ze zijn vogelvrij. Hoewel de term „simulacrum“ hier eerder synoniem en dus zeldzamer wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld „afgodsbeelden“.

Kunst & cultuur

Op het gebied van kunst en cultuur verwijst „simulacrum“ voornamelijk naar kunstwerken, in de vorm van bustes, schilderijen of plastische vormen die de werkelijkheid zeer dicht benaderen. Ook hier is „simulacrum“ dus een positieve term. Kunstwerken kunnen namelijk dienen als creatieve simulaties die betekenissen en emoties overbrengen terwijl ze abstraheren van de werkelijkheid. Vooral in de kunst en cultuur wordt dit proces gewenst en gewaardeerd.

Filosofie

In een filosofische context verwijst de term „simulacrum“ vooral naar het werk van Baudrillard, die in „simulacrum“ een toenemende verschuiving ziet van een authentieke werkelijkheid naar een wereld waarin simulaties de overhand krijgen. Tegenwoordig worden vooral de media, reclame en moderne technologieën gezien als scheppers van gesimuleerde werkelijkheden die de waarneming (vaak negatief) beïnvloeden en een nieuw niveau van „hyperrealiteit“ creëren.

Sociale classificatie van „simulacrum“

Sociaal gezien kan de term „Simulacrum“ eerder worden toegewezen aan (en wordt hij meestal begrepen door) de opgeleide bourgeoisie. „Simulacrum“ vertegenwoordigt hier een synoniem begrip op een nogal speciaal gebied (religie, kunst en cultuur en filosofie), waarmee slechts een paar mensen echt in diep contact komen. Simulacrum“ wordt dus ook niet echt begrepen door de meeste mensen. Als de term al bekend is, dan is hij alleen bekend bij oudere mensen die hem toevallig ergens in de loop van hun leven hebben opgepikt.

Kritiek op „Simulacrum“

Critici zien in „Simulacrum“ vooral een achterhaald concept, of beter gezegd een pessimistische kijk op de samenleving. De realiteit zou steeds meer vervangen worden door kunstmatige simulaties, waardoor de prestatie van de maker in diskrediet wordt gebracht. Een dergelijke kritiek wordt ook naar voren gebracht door Baudrillard, die vreest dat „simulacrum“ de complexiteit van de menselijke ervaring zou verwaarlozen en de kracht van de individuele perceptie zou aantasten. Verder wordt „simulacrum“ bekritiseerd omdat het erg oppervlakkig zou zijn en zich niet zou bezighouden met de diepgang van menselijke interacties en betekenissen. Naast „simulacrum“ zou vooral originaliteit meer aangemoedigd en gewaardeerd moeten worden, zeggen ze.

Conclusie over „simulacrum“ en het benoemen van vergelijkbare termen

Het komt erop neer dat „simulacrum“ een voorstelling van de werkelijkheid is in termen van subjecten of objecten. Deze staan echter zo dicht bij de werkelijkheid dat ze niet te onderscheiden zijn van het origineel. Critici beschuldigen het „Simulacrum“ van een lage kwaliteit en een gebrek aan vindingrijkheid. In religie wordt „simulacrum“ daarom meestal als iets negatiefs beschouwd – in kunst en cultuur, en ook in de filosofie, zijn de meningen neutraler, of eerder positiever. Op zichzelf is de term echter minder bekend bij de meeste mensen.

Vergelijkbare termen zijn bijvoorbeeld „hyperrealiteit“ en „simulatie“. Terwijl „hyperrealiteit“ een werkelijkheid beschrijft die de werkelijkheid overtreft en daarom pure fictie is, is „simulatie“ slechts een afbeelding van de oorspronkelijke werkelijkheid. We komen „hyperrealiteit“ bijvoorbeeld tegen in computerspellen en in wetenschappelijke abstracties. De „simulatie“ daarentegen in vluchtsimulatoren.

Wat betekent Kuudere? Betekenis, uitleg, definitie


„Kuudere is een fascinerend archetype uit de Japanse anime-scene dat opvalt door zijn emotieloosheid en cynisme. Het is een vrouwelijk anime-personage dat verschijnt door een bijna onnatuurlijke kalmte, die altijd in gedachten verzonken lijkt. Het vermogen om je eigen emoties te onderdrukken, rationeel te denken en een standvastige indruk achter te laten op je leeftijdsgenoten is een gewaardeerde kwaliteit onder jongeren vandaag de dag.

Daarom wordt het personage „Kuudere“ specifiek bewonderd door jonge mensen die dergelijke kwaliteiten ook in zichzelf verlangen. „Kuudere“ combineert op een slimme manier de bovengenoemde kwaliteiten in combinatie met een aantrekkelijk uiterlijk. „Kuudere“ komt daardoor afstandelijk en ongenaakbaar over, maar tegelijkertijd aantrekkelijk en begeerlijk. Wat de figuur „Kuudere“ precies inhoudt, waar hij vandaan komt en waar hij steeds meer gebruikt wordt, wordt in het volgende artikel in detail uitgelegd.

Interpretatie van de term „Kuudere“

Hoewel „Kuudere“ de naam is van een Japans anime-personage, heeft de naam zelf ook een bepaalde betekenis. Kuudere“ is namelijk samengesteld uit de Japanse woorden „kuuru“ (wat „cool“ betekent) en „dere“ (wat „verliefd“ betekent). De naam „Kuudere“ kan dus ruwweg vertaald worden als „coole liefde“. Dit verwijst naar het anime-karakter, dat deze kwaliteiten uitstraalt, maar ze intern niet echt belichaamt. In dit opzicht zijn de uiterlijke en innerlijke kenmerken van „Kuudere“ tegengesteld aan elkaar. Eigenlijk is „Kuudere“ nogal koel, afstandelijk en emotieloos, wat haar nogal ongeschikt maakt voor menselijke interacties, hoewel „Kuudere“ ook een goede, want nuchtere en rationele, leider is. Op zich wordt „Kuudere“ echter alleen gezien als een naam en minder als een woord met een concrete betekenis (dit geldt vooral buiten Japan).

Oorsprong en betekenis van „Kuudere“

Het personage „Kuudere“ dook onlangs op in de Japanse anime-scene en beleeft momenteel veel hype op sociale media. Hier wordt het bewonderenswaardige vermogen om je eigen emoties te verbergen of te onderdrukken momenteel erg gewaardeerd. „Kuudere“ gedraagt zich ook zelfverzekerd in moeilijke en uitzichtloze situaties. Hoewel „Kuudere“ vaak vrouwelijke hoofdpersonen zijn, bestaan er ook geïsoleerde mannelijke exemplaren. Ondanks hun emotieloze façade kunnen ze verliefd worden, maar emotioneel hebben ze vaak niet de middelen om dat echt te laten zien. Door hun botte uitspraken en gedrag brengen ze hun medemensen niet zelden in onaangename situaties. „Kuudere“ is dus veel meer dan alleen maar een anime-personage, maar rukt tegenwoordig ook op naar een gewenste levenshouding voor veel mensen.

Gebruik van de uitdrukking „Kuudere“

De uitdrukking, naam en betekenis van „Kuudere“ komen we vandaag de dag op de meest uiteenlopende gebieden tegen. De term „Kuudere“ komt echter vooral voor in de volgende gebieden:

 • Anime
 • sociale media
 • Dagelijks leven

In de volgende subparagrafen worden de belangrijkste gebruiksgebieden van „Kuudere“ besproken.

Anime

De naam „Kuudere“ wordt het meest gebruikt in de anime-omgeving. Hier staat „Kuudere“ voor een populair personage uit Japanse animeseries, dat in actie komt door de beschreven kenmerken. Bovendien zijn er fanposters en andere fanmerchandise in verband met het personage „Kuudere“ – dit is vooral het geval in Japan, maar breidt zich nu ook uit naar Europa en Noord-Amerika.

Sociale media

Kuudere“ blijft populair op sociale media, vooral op de platforms TikTok en Instagram. De coole functies van „Kuudere“ worden geïmiteerd in zelfgemaakte video’s. Hetzelfde geldt ook voor de unieke look van „Kuudere“, die sterk afwijkt van de norm. Bovendien verspreidt „Kuudere“ zich momenteel viraal in de vorm van video- en beeldtitels en hashtags. Met het toegenomen gebruik van „Kuudere“ op sociale media blijft de naam en het idee achter het personage zich verspreiden.

Dagelijks leven

„Kuudere“ is nu ook doorgedrongen tot het dagelijkse leven. Hier wordt het personage beschouwd als een populair rolmodel voor jongeren, die zowel de eigenschappen als de uitspraken van het personage in het dagelijks leven imiteren. Bovendien interageren jongeren ook intensief in het dagelijkse leven via anime-series en manga waarin „Kuudere“ opduikt.

Sociale classificatie van „Kuudere“

Aangezien „Kuudere“ vooral een trend is op sociale media en een personage uit bekende anime- en mangaseries, is de doelgroep navenant jong. Meestal zijn het volgers van de generaties Z en Alpha, wat betekent dat ze tussen de 10 en maximaal 25 jaar oud zijn. Binnen deze doelgroep zijn er veel mensen die op zijn minst het personage „Kuudere“ kennen, of zelfs zijn beroemde kenmerken. Oudere mensen begrijpen de trend rond „Kuudere“ meestal niet. Dit heeft ook te maken met het feit dat oudere mensen minder vaak op Instagram of TikTok zitten, of minder vaak betrokken zijn bij exotische anime of manga.

Kritische kijk op de uitdrukking „Kuudere“

Hoewel het personage „Kuudere“ puur fictief is, wordt ze soms scherp bekritiseerd door critici. Ze zeggen dat ze de onpartijdige en egocentrische tijdgeest vertegenwoordigt die de hele maatschappij in een compleet verkeerde richting lijkt te sturen. „Kuudere“ is „een mooi meisje met negatieve karaktereigenschappen“ die deze omstandigheid in haar voordeel uitbuit. Het zou haar ontbreken aan onbaatzuchtigheid en emotionele zelfopoffering. Daarnaast wordt de grote hype over „Kuudere“ niet begrepen, respectievelijk kan men zich niet in haar inleven. De meeste critici behoren tot de oudere generaties.

Conclusie over „Kuudere“ en het benoemen van vergelijkbare termen

Samengevat kan „Kuudere“ worden beschreven als een koel, emotieloos, maar mooi en begeerlijk anime-personage dat momenteel een grote hype beleeft onder jongeren en op sociale media. Ze boeit met haar unieke uiterlijk, haar coole en afstandelijke manier van doen en is voor veel volgers een rolmodel dat ze proberen te imiteren. Dit kan door het dragen van soortgelijke kleding of het gebruiken van soortgelijke of dezelfde uitspraken. „Kuudere“ wordt soms scherp bestreden vanwege haar karaktertrekken (negatief beoordeeld door critici).

Naast het personage „Kuudere“ zijn er ook „Yandere“ en „Dendere“. Dit zijn soortgelijke fictieve personages uit anime of manga, maar met verschillende karaktereigenschappen en uiterlijke kenmerken. Ze maken echter allemaal deel uit van dezelfde serie of manga. De namen „Yandere“ en „Dendere“ hebben overeenkomstig verschillende betekenissen en kunnen ruwweg vertaald worden als „flirten“ en „ziek zijn“. Daardoor belichamen „Yandere“ en „Dendere“ ook totaal verschillende kenmerken, maar zijn ze per saldo veel minder populair onder jongeren dan bijvoorbeeld „Kuudere“.

Wat is het girlfriend effect? Betekenis, uitleg, definitie


Het vriendinneneffect is een nieuwe TikTok-trend (september 2023) waarbij meisjes of vrouwen melden dat hun vriend of partner positief is veranderd als gevolg van hun relatie. Op een puur extern niveau wordt gezegd dat mannen profiteren van een gelukkige relatie door zelf aantrekkelijker te worden. De visuele verandering heeft betrekking op mode, make-up en kapsel – met andere woorden, de hele styling. Als bewijs plaatsen de vrouwen en meisjes op TikTok voor-en-na foto’s naast elkaar die de verandering moeten documenteren. Het vriendinneneffect is niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is uitsluitend gebaseerd op de aanname van de betrokken vrouwen dat dit proces binnen een relatie plaatsvindt.

Vriendinneneffect – de positieve invloed van de vrouwelijke partner

Het vriendinneneffect zou kersverse verliefde mannen mooier maken. In veel samenlevingen is te zien dat mannen een andere relatie hebben tot cosmetica en mode dan vrouwen, die van jongs af aan worden aangemoedigd om indruk te maken met hun schoonheid. Als de mannen voorheen single waren, bevordert de relatie met een vrouw hun modebewustzijn en brengt het andere esthetische aspecten naar voren. De partner beïnvloedt hen in hun keuze van cosmetica, kleding en zelfs uiterlijk.

Vriendinneneffect – een nieuwe trend of normaal gedrag?

In een nieuwe relatie is het verlangen om op zijn partner te vallen volkomen natuurlijk. Het is gemakkelijk te begrijpen dat mannen nu ook meer behoefte hebben aan cosmetica & Co. wanneer de partner zich hiermee bezighoudt. In principe is er niets nieuws aan dit gedragspatroon, integendeel, wie belang hecht aan een goed functionerend en gelukkig partnerschap zal ernaar streven om veel wensen van zijn partner te vervullen (dit geldt natuurlijk ook andersom). Vooral in de weken van de eerste verliefdheid is deze behoefte sterk uitgesproken. Veel vrouwen hebben een uitgesproken modebewustzijn en beïnvloeden hun partners als ze door hen geïnspireerd worden. Maar je kunt in principe niet zeggen dat mannen minder geïnteresseerd zijn in mode dan vrouwen. Dat zou een seksistisch oordeel zijn dat niet meer van deze tijd is. We kunnen zelfs stellen dat steeds meer mannen trendbewust zijn en erg ruimdenkend als het gaat om styling en cosmetica.

Kritiek op het vriendinneneffect

In de video’s op TikTok beoordelen vrouwen het uiterlijk van hun mannen of partners. Dit versterkt vooroordelen en verschillende beelden van mannelijkheid worden beperkt of helemaal voorkomen. Dit eenzijdige beeld staat in schril contrast met de pluraliteit van onze samenleving. Veel mensen die pleiten voor gelijke rechten voor alle seksen zien het vriendinneneffect dan ook als een fenomeen van arrogantie. Het is immers geen natuurwet dat vrouwen een betere smaak en een bijzonder uitgesproken gevoel voor esthetiek hebben. Zelfs als ze meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten bezig zijn met schoonheid en schoonheidsattributen, betekent dit niet dat hun beoordeling van wat als mooi beschouwd kan worden universeel geldig is. Iedereen heeft een andere esthetische gevoeligheid en beoordeelt wat vrienden, buren of familieleden mooi vinden niet noodzakelijk op dezelfde manier. Zoals eerder gezegd, schoonheid is in the eye of the beholder.

Optische afstemming in langdurige partnerschappen

Het feit dat koppels zich zuiver optisch op elkaar afstemmen, is vooral waar te nemen bij partnerschappen van vele jaren. Beide partners verschijnen niet alleen in dezelfde kledingstijl, vaak lijken zelfs hun gezichtsuitdrukkingen op elkaar. Dit fenomeen kan worden verklaard door het feit dat koppels die erg vertrouwd met elkaar zijn, meestal lachen om dezelfde onderwerpen of boos worden om dezelfde dingen, zodat regelmatig dezelfde gezichtsspieren worden gebruikt.

Wie is Uyen Ninh? Leven, profiel, biografie, TikTok


Uyen Ninh is een Vietnamese content creator die in Duitsland heeft gestudeerd, waar ze bekend werd met video’s over Duitse culturele eigenaardigheden.

Uyen Ninh: Leven, biografie, profiel, TikTok

Uyen Ninh, geboren in Vietnam, is 27 jaar oud. In 2016 ontmoette ze in haar thuisland een Duitse backpacker en werd ze verliefd op hem. De twee hadden drie jaar lang een langeafstandsrelatie tussen Vietnam en Duitsland. In 2019 verhuisde Uyen Ninh naar Mannheim om zich bij haar vriend te voegen en begon ze economie te studeren aan een universiteit in Mannheim.

Uyen Ninh: Plotselinge bekendheid op sociale media

Uit verveling begon Uyen Ninh in 2020 korte video’s te posten waarin ze de aandacht vestigde op Duitse culturele eigenaardigheden. Video’s waarin ze zich verwondert over het feit dat in Duitsland veel mensen hun boodschappen op gewicht inpakken, zelfs in lege treinen op hun gereserveerde stoel willen zitten en ze bang is voor kantelramen, inspireren sinds oktober 2023 een miljoenenpubliek. Uyens YouTube-kanaal heeft 1,37 miljoen abonnees en op Instagram volgen 1,5 miljoen gebruikers haar. Haar TikTok-account heeft nog eens 1,1 miljoen volgers.

Een van de redenen voor Uyens populariteit is dat haar video’s worden gekenmerkt door humor en een basiskennis van culturele verschillen. Op deze manier spreekt ze zowel buitenlanders aan die in Duitsland wonen als Duitsers die kunnen lachen om hun eigenaardigheden.

Door het grote publiek en doordat ze meerdere video’s per dag uploadt, zijn bedrijven zich bewust geworden van de 27-jarige Vietnamese, waardoor ze tegenwoordig ook geld kan verdienen met haar social media status. Ze gebruikt haar video’s onder andere om een app om talen te leren en de producten van een rijstkokerfabrikant te promoten.

Uyen Ninh: „Duits vriendje“

Het vriendje van Uyen Ninh komt in veel van haar video’s voor, maar zijn gezicht is nooit te zien. Uyen noemt ook nooit zijn naam en verwijst alleen naar hem als haar „Duitse vriend“. Eind 2022 kondigde Uyen Ninh op TikTok aan dat zij en haar „Duitse vriend“ nu verloofd zijn. Sindsdien noemt ze hem haar „Duitse verloofde“.

Uyen Ninh: Instagram, YouTube, TikTok

Instagram: uyenninh

YouTube: @uyenninh

TikTok: @uyenthininh

Wie is Daddy Long Neck? Leven, profiel, biografie


Daddy Long Neck is een Amerikaanse social media-persoonlijkheid en rapper die bekend is geworden door zijn ongewoon lange nek.

Daddy Long Neck: Leven, biografie, profiel

Daddy Long Neck werd geboren op 15 september 1999 in de stad Flint in de Amerikaanse staat Michigan. Zijn echte naam is David Samuelson Jr, hij is 24 jaar oud en zijn sterrenbeeld is Maagd.

Daddy Long Neck lijdt al sinds zijn geboorte aan de genetische aandoening Marfan syndroom. De ziekte leidt tot een verstoorde functie van het bindweefsel. Daardoor kan Daddy Long Neck niet veel aankomen. Hij is 1,55 m lang en weegt iets meer dan 40 kg.

Daddy Long Neck: roem, rapper

In juli 2018 werd Daddy Long Neck bekend via accounts op Instagram en Twitter. Zijn ongewone uiterlijk en humoristische persoonlijkheid leverden hem al snel veel fans op. Daddy Long Neck heeft verschillende tatoeages, de meest opvallende zijn de woorden „Lick Here“ op zijn borst, waarboven een pijl direct naar zijn nek wijst.

In 2019 kreeg Daddy Long Neck meer bekendheid door een samenwerking met rapper Charles McDowell alias Wide Neck, die een bijzonder korte, brede nek heeft. Samen brachten ze de rapsongs „Neckst Up“ en „Neckst Big Thing“ uit, die allebei viral gingen.

Daarnaast staat Daddy Long Neck bekend om video’s op TikTok waarin verschillende vrouwen te zien zijn die kort met hun tong zijn nek likken. Zijn TikTok-account is razend populair, hij heeft er 5 miljoen volgers. Zijn Instagram-account wordt gevolgd door 1,4 miljoen gebruikers.

Daddy Long Neck: Geweld tegen eigen zoon door partner van ex

In december 2021 werd de zoon van Daddy Long Neck geboren. Zijn naam is David. Een paar maanden later scheidde zijn vriendin en moeder van David van hem en verhuisde naar een andere staat. In september 2022 werd de Amerikaanse pers zich bewust van Daddy Long Neck toen zijn zoon in het ziekenhuis werd opgenomen met ernstige verwondingen die hem zouden zijn toegebracht door de nieuwe vriend van zijn ex.

De man wordt onderzocht voor kindermisbruik. Na het incident verbleef zijn zoon een tijdje bij Daddy Long Neck voordat hij in een pleeggezin werd geplaatst. Momenteel laat Daddy Long Neck de juridische mogelijkheden onderzoeken om hem de voogdij te geven.

Daddy Long Neck: TikTok, Instagram, Twitter

TikTok: @longneck

Instagram: longneckk

X (Twitter): damnlongneck1

Wie is Kwebbelkop? Leven, Profiel, Biografie


Kwebbelkop is een Nederlandse YouTuber die bekend staat om zijn vermakelijke Engelstalige gamevideo’s.

Kwebbelkop: leven, biografie, profiel

De echte naam van Kwebbelkop is Jordi Maxim van den Bussche. Jordi is geboren op 1 juni 1995 in Nederland, hij is 28 jaar oud en zijn sterrenbeeld is Tweelingen. Zijn ouders zijn gescheiden toen Jordi nog een kind was. Zijn vader overleed in februari 2017.

In 2008 registreerde Jordi zich op YouTube als Kwebbelkop, maar hij publiceerde aanvankelijk geen video’s. Pas in 2011 begon hij gamefilmpjes te uploaden. Hij speelt vaak Grand Theft Auto, first-person shooters zoals Call of Duty en racegames.

Sinds 2013 is Kwebbelkop fulltime YouTuber. Hij post bijna elke dag video’s, waardoor er nu meer dan 5.000 video’s op zijn YouTube-kanaal staan. Kwebbelkop heeft 15,1 miljoen abonnees op YouTube. Zijn TikTok-account heeft ook veel volgers, in totaal 3,2 miljoen. Op Instagram volgen nog eens 1,1 miljoen gebruikers hem. Kwebbelkop noemt zijn fans KOPS.

Kwebbelkop is vooral bekend vanwege zijn vriendschap met de Nederlandse YouTuber Jelly en de Engelse YouTuber Slogo, alias Josh. Als team brachten ze van 2014 tot 2019 samen gamevideo’s uit onder de groepsnaam Robuust.

Kwebbelkop: Controverse rond AI

In augustus 2023 zorgde Kwebbelkop voor ophef toen hij niet meer zelf verscheen in zijn video’s, maar zichzelf liet vervangen door een AI-programma en een virtuele avatar. Hij noemde zichzelf nu „Kwebbelkop AI“. Alle video’s die daarna werden gepubliceerd, werden geschreven en gesproken door een AI-programma. De reden die Kwebbelkop opgaf was dat hij een burn-out had en geen zin meer had om elke dag zijn eigen video’s te maken.

Veel van Kwebbelkop’s fans reageerden met onbegrip op het gebruik van het AI-programma. Daarom bracht Kwebbelkop op 23 september 2023 een video uit met de titel „Het einde van Kwebbelkop AI“. In de video laat Kwebbelkop opzettelijk uitschijnen dat hij wil stoppen met het gebruik van AI-programma’s vanwege de kritiek. Aan het einde van de video wordt echter onthuld dat niet Kwebbelkop zelf te zien was, maar een nieuw AI-programma dat zijn uiterlijk digitaal heeft nagemaakt.

Kwebbelkop is van plan het programma te verbeteren met de steun van het bedrijf dat hij heeft opgericht, „JVDB Studios“, dat de „Kwebbelkop AI“ heeft ontwikkeld.

Kwebbelkop: YouTube, TikTok, Instagram, X (voorheen Twitter)

YouTube: @kwebbelkop

TikTok: @kwebbelkop

Instagram: kwebbelkop

X (Twitter): Kwebbelkop

Wat betekent 14643? Betekenis, uitleg, definitie


Het getal 14643 is de afkorting voor de woorden „I will always love you“. (Vertaald: ik zal altijd van je houden).

Wat betekent 14643? Betekenis, uitleg, definitie

Het getal 14643 is opgebouwd uit de tekens die gebruikt worden voor de afzonderlijke woorden.

Het woord „I“ heeft één teken, namelijk 1.

Het woord „will“ heeft vier tekens, dus 4.

Het woord „always“ heeft zes tekens, dus 6.

Het woord „love“ heeft vier tekens, dus 4.

Het woord „you“ heeft drie tekens, dus 3.

Over 14643

14643 is taalefficiënt. Dit betekent dat je maar vijf tekens hoeft te typen in plaats van 18. Dit bespaart 13 tekens. Dit bespaart 13 tekens.

14643 is ook duidelijker en beknopter. Want als je het getal begrijpt, begrijp je het en weet je dus wat ermee bedoeld wordt.

Met het getal 14643 kan een emotionele boodschap heel gemakkelijk worden gepubliceerd, vervoerd of gecommuniceerd. Iemand die bijvoorbeeld niet weet hoe hij of zij zich moet uitdrukken, kan toegang krijgen tot het getal en zijn of haar gevoelens communiceren met vijf cijfers. Dit maakt communicatie gemakkelijker en verlaagt drempels.

Tegelijkertijd heeft 14643 ook een uitsluitingsfunctie. Degenen die het nummer niet begrijpen, weten niet wat er bedoeld wordt en worden zo buiten de communicatie gehouden. Jongeren gebruiken het bijvoorbeeld om hun taal te coderen en afstand te creëren tot hun ouders en vorige generaties.

Gebruik: 14643

Het getal 14643 wordt gebruikt in chats, sms-berichten en sociale media. Het wordt gebruikt om vriendschappelijke genegenheid, liefde en waardering uit te drukken. Je gebruikt 14643 dus om uit te drukken dat je iemand heel leuk vindt, waardeert en van iemand houdt. Naast de vriendschappelijke context kan 14643 ook worden gebruikt in een romantische context.

14643 maakt deel uit van de digitale jongerencultuur. Creatieve afkortingen spelen hier een belangrijke rol, omdat ze communicatie veel gemakkelijker maken.

Op TikTok werd de hashtag #14643 meer dan 19 miljoen keer gebruikt. Op Instagram kwam het maar net iets minder dan 200 keer voor. (Dit toont een duidelijke focus op het gebruik onder Gen Z. Gen Z is zeer sterk vertegenwoordigd op TikTok).

„14643“ is een nummer van Sxdtune.

Wat is „Praise Spez / Heil Spez“? Memes, Betekenis, Uitleg, Definitie


„Praise Spez / Heil Spez“ is een modewoord uit de Reddit-wereld dat sinds begin 2023 viraal is gegaan en verwijst naar de CEO en beheerder van het internetplatform Reddit. De uitdrukking is nu vaak te vinden op dat platform, waar het wordt gebruikt in forumtitels, berichten en commentaren. De uitdrukking is nogal sarcastisch van aard en is gericht tegen Reddit CEO Steve „spez“ Huffman. De bijbehorende meme werd uitgevonden door gebruikers van het Reddit-platform in de nasleep van ongewenste updates om massaal te protesteren tegen de nieuwe regels van Reddit.

De „Praise Spez / Heil Spez“ meme is dus een nogal smakeloze vorm van sarcasme en wordt altijd gebruikt als mensen hun eigen mening en gevoelens niet kenbaar kunnen maken (vermoedelijk uit angst voor tegenmaatregelen). Maar wat de „Praise Spez / Heil Spez“ meme nu precies inhoudt en welke gedetailleerde achtergrond het heeft, in het volgende artikel vind je een aantal interessante feiten.

Definitie van Lof Spez / Heil Spez

Praise Spez / Heil Spez“ is een neologisme samengesteld uit het Engelse werkwoord „praise“, de bijnaam „Spez“ (van Steve „spez“ Huffman) en de Duitse uitdrukking „heil“ (voor vergiffenis, succes en redding). Dit verwijst naar een sarcastische vorm van lofprijzing door Reddit CEO Steve Huffman, die zichzelf behoorlijk impopulair heeft gemaakt bij Reddit gebruikers in de nasleep van de wijziging in de gebruiksvoorwaarden van het platform. Terwijl „Praise Spez“ nog steeds een religieuze context zou suggereren, kan „Heil Spez!“ bijna worden gekoppeld aan het tijdperk van het Duitse nationaalsocialisme. „Praise Spez / Heil Spez“ kan daarom indirect worden toegewezen aan zwarte humor, omdat bepaalde grenzen van goede smaak hier duidelijk worden overschreden.

Oorsprong en betekenis van „Praise Spez / Heil Spez“

Midden juni 2023 besloot Steve Huffman, CEO van Reddit, om een aantal ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de gebruiksvoorwaarden van het platform. Er werd namelijk een API-beleid afgesproken, volgens welke verschillende subreddits voortaan niet meer toegankelijk waren voor gebruikers, omdat ze privé werden. Om zich tegen de onwelkome veranderingen te verdedigen, bedacht de gezworen Reddit-gemeenschap de bijbehorende meme, die sarcastisch tot droevig kijkende mensen en de kop „Praise Spez / Heil Spez“ afbeeldt. Op veel plaatsen zijn er ook bewegende animaties in GIF-formaat die worden gedeeld onder de gebruikers van het platform. Reddit zelf nam soms geen tegenmaatregelen tegen deze verhoudingsgewijs smakeloze memes. Daarom is de meme op zijn laatst sinds 16 juni 2023 viraal gegaan en breidde zijn invloedssfeer soms uit tot buiten de grenzen van het platform.

Gebruik van de uitdrukking „Praise Spez / Heil Spez“.

Hoewel de „Praise Spez / Heil Spez“ meme puur een Reddit-fenomeen is, komt de meme nu ook op veel plaatsen buiten het platform voor. De meest voorkomende toepassingen van „Praise Spez / Heil Spez“ zijn echter nog steeds:

 • het forumplatform Reddit
 • sociale netwerken
 • de spreektaal van het dagelijks leven

De volgende secties zullen daarom worden gebruikt om het gebruik van de „Praise Spez / Heil Spez“ meme in meer detail te laten zien.

Reddit

Op Reddit wordt de „Praise Spez / Heil Spez“-meme voornamelijk gebruikt in combinatie met zelfgemaakte afbeeldingen of foto’s, die zijn voorzien van een individuele tekst en de zin „Praise Spez / Heil Spez“. Deze worden vervolgens geüpload naar verschillende forums op het platform zodat ze kunnen worden gedeeld en zo verder verspreid. Op deze manier wordt verwezen naar mogelijke beperkingen in de interactie met nieuwe updates, waarvoor de in ongenade gevallen CEO van Reddit genaamd Steve Huffman summier verantwoordelijk wordt gehouden. Deze mag echter niet rechtstreeks worden bekritiseerd, vandaar dat de uitdrukking „Praise Spez / Heil Spez“ ironisch wordt gebruikt.

Sociale media

De „Praise Spez / Heil Spez“ meme gaat nu ook viral op sociale media. Hij wordt steeds populairder op de platforms TikTok en Instagram. De meme verspreidt zich ook op het videoplatform YouTube, waar YouTubers en Reddit-gebruikers er korte video’s over maken.

Gesproken alledaagse taal

Vooral onder Reddit-gebruikers en gameliefhebbers wordt „Praise Spez / Heil Spez“ soms in het dagelijks taalgebruik gebruikt. Hier dient de uitdrukking als een grappig intermezzo in gênante of zelfs kwaadaardige situaties waarin een andere persoon verantwoordelijk moet worden gehouden. Het gebruik van de uitdrukking „Praise Spez / Heil Spez“ buiten de digitale wereld is echter nog relatief beperkt van aard.

Sociale classificatie van de „Praise Spez / Heil Spez“ meme

Sociaal gezien kunnen de „Praise Spez / Heil Spez“-uitdrukking en de bijbehorende meme voornamelijk worden toegewezen aan zeer jonge doelgroepen, zoals leden van de generaties Z en Alpha. Deze zijn jonger dan 25 jaar en behoren tot de belangrijkste groep die Reddit gebruikt als uitwisselingsplatform. Oudere mensen en doelgroepen zullen zich waarschijnlijk niet kunnen relateren aan de „Praise Spez / Heil Spez“ meme, omdat de uitdrukking te specifiek is en de doelgroep te beperkt is tot het Reddit-platform.

Kritische discussie over „Praise Spez / Heil Spez“

De „Praise Spez / Heil Spez“ meme wordt door critici opnieuw de zoveelste zinloze trend genoemd, maar deze keer is hij niet afkomstig van sociale media. Ze bekritiseren ook de smakeloosheid van de meme, die de Reddit CEO gelijkstelt aan Hitler door het gebruik van oude nazi-uitroepen zoals „Heil“. Gebruikers van de meme zijn zich vaak niet eens bewust van de verschrikkelijke context waarin de uitdrukking in het verleden werd gebruikt. Ze klagen ook dat de uitdrukking „Praise Spez / Heil Spez“ te specifiek is en alleen wordt begrepen door een gezworen gemeenschap.

Conclusie over „Praise Spez / Heil Spez“ en soortgelijke termen

„Praise Spez / Heil Spez“, samengevat, vertegenwoordigt een nieuw Reddit-fenomeen en ontstond op het internetplatform Reddit in juni 2023. Het dient als een sarcastisch intermezzo gericht op de CEO van Reddit, genaamd Steve Huffman en zijn ongewenste updates en het blokkeren van groepen. De zin wordt vaak gebruikt in combinatie met afbeeldingen van beroemde mensen die gewoon overstuur zijn door een moeilijke situatie of negatieve verrassing.

Verwant aan „Praise Spez / Heil Spez“ zijn onder andere de „Wojak“ en de „Christian Bale“ memes. Beide memes zijn typische Reddit-memes die verschillende alledaagse situaties op een humoristische manier aankaarten.

Wat is een „Boo Basket“? Betekenis, uitleg, definitie


Elk jaar aan het einde van oktober staat Halloween voor de deur en jaagt ons de stuipen op het lijf met allerlei spoken, bloederige massamoordenaars en andere griezeltrucs. Veel mensen gebruiken deze mini-viering om hun eigen huis te versieren. Tot nu toe werd dit bijna uitsluitend gedaan met uitgesneden pompoenen, kaarsen en griezelige gebruiksvoorwerpen. Met de „Boe-mand“ is er nu echter een ander decoratie-idee waarmee het individuele huis snel kan worden omgetoverd tot een plaats vol griezels – al is het maar voor een paar dagen!

Want „Boe Manden“ zijn de enge tegenhangers van paasmanden, die gevuld zijn met allerlei lekkers, maar van buiten gewoon gestileerd griezelen. Typische kleuren zijn oranje, zwart en natuurlijk bloedrood. In het volgende artikel wordt in detail uitgelegd waar de „Boe Manden“ over gaan en waarom ze momenteel een trend worden op TikTok. Verder zal worden vermeld wie tot de doelgroep van de „Boo Basket“ trend behoort en of er ook critici van deze trend zijn,

Definitie van de term „Boo Basket“

De term „Boo Basket“ is een neologisme dat afkomstig is uit de Engelse taal en is samengesteld uit de uitdrukking „boo“ (boo = „iemand bang maken en hard „BOOO!“ roepen) en het zelfstandig naamwoord „basket“. Boo Basket“ betekent dus zoiets als „mandje laten schrikken“.

Wat hier bedoeld wordt, is de griezelige tegenhanger van de anders nogal lammetjesachtige kerst- of paasmand, die in dit geval echter versierd is voor het Halloweenfeest. In het Amerikaans is er de vertaalde term „trick or treat!“. De „Boo Baskets“ zijn dan ook liefdevol gevuld met snoep en versierd met typische elementen uit de wereld van Halloween – bijvoorbeeld met kleine spookpoppetjes of bedrukte bekers.

„Boo Baskets“ zijn kleine kunstwerken die prachtig zijn vormgegeven en als cadeau kunnen worden gegeven. Het doel erachter is echter niet zozeer om ze weg te geven tijdens de bellenblaasgrappen die gebruikelijk zijn met Halloween, maar eerder als cadeau voor iemands geliefden of als decoratie voor de entree.

Waar komt de „Boe mand“ trend vandaan?

Op het sociale mediaplatform TikTok werden „Boe-mandjes“ dit jaar een rage. Hier worden ze in individuele posts getoond (en ook zelf gemaakt) en vervolgens weggegeven aan dierbaren. Zulke posts worden soms meer dan 50 miljoen keer bekeken. Bovendien zijn de „Boo Baskets“ ook erg populair in de datingsector. Sinds deze trend is ontstaan, worden ze beschouwd als populaire relatiegeschenken met Halloween. Dus in plaats van zich gewoon te verkleden, worden de mooie en liefdevol versierde „Boe Manden“ gebruikt. Er wordt speciale nadruk gelegd op „DIY“ (of „Doe-het-zelf“). De manden moeten dus niet gewoon door de klant worden gekocht, maar door de klant worden samengesteld en versierd.

Hoe werkt de „Boo Basket“ trend?

De „Boo Basket“ trend is in principe vrij eenvoudig te implementeren. Hiervoor moeten eerst de volgende dingen worden aangeschaft:

 • Een mand (plastic, een metalen emmer of een mand van rijshout).
 • Decoratief materiaal naar keuze
 • goodies
 • griezelige hoogtepunten

Vervolgens worden alle spulletjes afzonderlijk in een spookmand samengevoegd, die vervolgens in je eigen entree wordt geplaatst, cadeau wordt gedaan aan andere familieleden of wordt overhandigd tijdens een afspraakje. Dit alles moet echter gebeuren rond de tijd van de Halloween-vakantie, niet later dan 31 oktober.

In welke context wordt de „Boe mand“ trend gebruikt?

We komen de „Boe-mand“ trend nu in veel verschillende contexten tegen. De „Boe-mandjes“ zijn echter vooral prominent aanwezig op de volgende plaatsen:

 • op het sociale mediaplatform TikTok
 • In het dagelijks leven (thuis, op afspraakjes, enz.).

De onderstaande subsecties gaan dieper in op elk van de belangrijkste toepassingen van „Boo Baskets“.

TikTok

Op het sociale mediaplatform TikTok zijn korte video’s over de productie van een „Boe-mandje“ of de presentatie ervan aan een geliefde momenteel bijzonder populair. Het productieproces wordt in fast-forward getoond – de liefdevol versierde „Boo Baskets“ worden vervolgens gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Net zo populair en viraal zijn TikTok-video’s waarin de „Boe-mandjes“ worden gepresenteerd terwijl ze daten op een bankje in het park of ergens anders.

Dagelijks leven

In het dagelijks leven zijn „Boe-manden“ vooral populair rond Halloween. Ze worden dan naar eigen smaak gemaakt en thuis als decoratie gebruikt. Omdat deze vorm van decoratie in Duitsland nog niet wijdverbreid is, maken veel mensen ook gebruik van de mogelijkheid om geld te verdienen met doe-het-zelf „Boe-mandjes“ door ze zelf te maken en ze vervolgens op internet te verkopen.

Wie volgt de „Boe mand“ trend?

Tot de grootste volgers van de „Boo Basket“ trend behoort ongetwijfeld de belangrijkste doelgroep van TikTok, die tussen de 15 en 25 jaar oud is en daarom bijna uitsluitend kan worden ingedeeld bij de Z en Alpha generaties. Omdat dit echter een relatief creatieve trend is, valt hij ook in de smaak bij oudere mensen. Dit zijn voornamelijk creatieve 20- tot 40-jarigen die in hun eigen appartement of huis wonen en dit graag willen inrichten. Natuurlijk is de genoemde doelgroep ook bijzonder actief in het daten en gebruikt daarom de trendy „Boe Manden“ vooral als een ongewoon cadeau voor afspraakjes.

Critici van de „Boe mand“ trend

Critici beschuldigen de „Boe Manden“ trend van verdere veramerikanisering van de Duitse cultuur, of beter gezegd feestdagen. In wezen beweren de critici dat Halloween nooit deel heeft uitgemaakt van de Duitse cultuur en dat het de laatste jaren steeds meer is overgewaaid naar Duitsland, vermoedelijk om commerciële redenen. Aan de andere kant worden traditionele feestdagen zoals Allerheiligen of Corpus Christi steeds meer vergeten omdat ze niet „gehypet“ worden.

Conclusie over de „Boo Basket“ en soortgelijke TikTok-trends

Een „Boe-mand“ is een op maat gemaakte mand die wordt gebruikt tijdens de viering van Halloween op 31 oktober. Hij is meestal gevuld met snoep en enge decoratieve voorwerpen en wordt bij de ingang geplaatst. Je kunt het ook gebruiken als cadeau voor je geliefden of als leuk aandenken voor je date-partner. „Boe manden“ werden vooral bekend in de loop van een TikTok trend.

Verwant aan de „Boo Baskets“ zijn onder andere de „Burnt Toast Theory“ en de „Grimace Shake“. De „Burnt Toast Theory“ verandert een zogenaamd verbrand stuk toast in een klein kunstwerk en de „Grimace Shake“ is een griezelige speciale editie van een milkshake bij fastfoodrestaurant McDonalds.

Wat is de „Okay Let’s Go“ meme? Betekenis, uitleg, definitie


De „Okay Let’s Go“ meme is een virale video van een Nederlandse pretparkliefhebber die is opgenomen terwijl hij in een microfoon spreekt en de woorden keer op keer herhaalt. De hele situatie lijkt grappig en een beetje vreemd, omdat het een miniatuurversie van een pretpark is dat hij bestraalt met zijn motiverende zinnen. De video toont een jongen en een oudere man, die waarschijnlijk de vader van de jongen is.

De twee Turbo Polyp fans (dat is de naam van de kermisattractie die ze aan het opblazen zijn) en de grappige, soms onzinnige refreinen die ze als zelfbenoemde animators in een microfoon zingen, gingen de afgelopen twee jaar viral op sociale media. Niemand kan deze hype echt verklaren. Waar deze meme precies over gaat en welke achtergrond hij heeft, kan het volgende artikel een paar interessante feiten geven. Er wordt ook een sociale classificatie en een kritische blik gegeven.

Definitie van de titel „Okay Let’s Go“

De titel „Okay Let’s Go“ komt uit het Engels, ook al komen beide hoofdrolspelers in het filmpje uit Nederland, en vertaalt zich grofweg als „Okay, let’s go!“. Wat hiermee wordt bedoeld is dat het jongetje een presentator is, die met zijn slimme uitspraken en geluidseffecten de kermisattractie „Turbo Polyp“ laat klinken. Door „Okay Let’s Go“ in de microfoon te roepen, begint de Turbo Polyp met de passagiers mee te bewegen. Dit gebeurt echter niet echt, want het is een miniatuurversie van een pretpark.

De woorden „Okay Let’s Go“ worden ook begeleid door verschillende geluidseffecten en klinken nogal vreemd, of eerder grillig. Dit is een van de redenen waarom de video viraal ging op sociale media. Het combineert een relatief grove maar grappige inhoud met een pakkende titel.

Oorsprong en betekenis van de korte video „Okay Let’s Go

De meme „Okay Let’s Go“ ontstond in 2014 nadat de twee kermisenthousiastelingen deel uitmaakten van een Nederlands tv-programma en in een segment commentaar moesten geven op de attractie Turbo Polyp. Het segment bleek echter extreem trashy en maakte veel kijkers aan het lachen. „Okay Let’s Go“ bleef in het geheugen hangen en wordt in de video steeds herhaald. Er volgen nog meer Nederlandse uitdrukkingen, waarvan sommige onbegrijpelijk, waardoor de rit op de Turbo Polyp helemaal memorabel wordt. Halverwege de jaren 20 tot begin 2023 werd de video gegreenscreent als een meme en ging eerst viraal op het sociale mediaplatform TikTok en daarna op Instagram en Facebook en YouTube.

Gebruik van „Okay Let’s Go“

De meme wordt nu vaak gebruikt op willekeurige plaatsen waar het begin van iets nieuws moet worden ingeluid. Dit kan in allerlei situaties in het dagelijks leven gebeuren. Het is vooral populair om het op de volgende gebieden te gebruiken:

 • op sociale media
 • op speciale internetfora
 • in gesproken alledaagse taal

De volgende subparagrafen zijn bedoeld om nog meer spannende details te geven over het gebruik van de „Okay Let’s Go“ meme in de hierboven genoemde gebieden.

Als meme op sociale media

Op sociale media wordt de „Okay Let’s Go“-meme voornamelijk gebruikt om individuele korte video’s te maken. Stories, Reels of YouTube-video’s thematiseren bijvoorbeeld individuele situaties waarin „Okay Let’s Go“ wordt toegevoegd als tonale achtergrond. Aan de ene kant is dit grappig bedoeld, aan de andere kant neemt het een zekere ernst van de situatie weg. Het is opvallend dat de „Okay Let’s Go“ meme zelden als volledige video wordt gebruikt, maar alleen het geluid ervan. Soms worden echter korte fragmenten van de „Okay Let’s Go“-meme ingevoegd als tussenfilmpjes. Daarnaast wordt de zin „Okay Let’s Go“ ook gebruikt in de vorm van hashtags of afbeeldings- en videobijschriften.

Internetfora

De uitdrukking „Okay Let’s Go“ is nu ook stevig geïntegreerd in verschillende internetfora. Hier dient het als jargon voor situaties waarin een groep forumleden een nieuw project start of op een grappige manier commentaar wil geven op een gesprek. Het gebruik van „Okay Let’s Go“ is vooral populair op gamingforums en op Reddit.

Gesproken alledaagse taal

Naast het puur digitale gebruik van „Okay Let’s Go“, is het gebruik van de meme in gesproken taal de afgelopen jaren ook ingeburgerd geraakt. Hier dient de formulering als een geestige opmerking in individuele alledaagse gesprekken en verzacht het ernstige of onaangenaam lijkende situaties. Er wordt geprobeerd om de stem van het origineel perfect na te bootsen, wat wordt bereikt door gebroken Engels met een licht Nederlands accent te gebruiken.

Sociale classificatie van de „Okay Let’s Go“ meme

Sociaal gezien kan de „Okay Let’s Go“ meme nu worden ingedeeld bij alle leeftijden en demografische groepen, hoewel dit meestal wordt begrepen door jongere mensen. Hoewel de meme al in 2014 is ontstaan, heeft hij pas sinds 2020 echt een hype doorgemaakt. Populaire doelgroepen zijn echter leden van de generaties Y, Z en Alpha, die ook de belangrijkste gebruikers zijn van de sociale mediaplatforms TikTok, Instagram en YouTube. Oudere mensen kunnen de clip op veel plaatsen classificeren, maar over het algemeen komt het niet overeen met hun gevoel voor humor, omdat het ofwel te grof of te vrolijk is.

Kritische kijk op de „Okay Let’s Go“ meme

De meme „Okay Let’s Go“ wordt door veel mensen zeer kritisch bekeken, omdat het een jonge jongen en een oudere man toont en hen daarna belachelijk maakt. Dit getuigt van weinig respect en brengt de boodschap over dat het oké en wenselijk is om andere mensen op deze manier te beoordelen. Tegelijkertijd wordt de educatieve waarde en het doel van de meme in twijfel getrokken.

Conclusie over „Okay Let’s Go“ en vergelijkbare contexten

Samengevat staat de „Okay Let’s Go“ meme voor een inmiddels zeer virale korte video op sociale media waarin een jonge jongen en een oudere man te zien zijn die kermispresentatoren willen zijn. Ze gebruiken uitdrukkingen als „Okay Let’s Go“ om een miniatuurkermis op te luisteren, wat deels vreemd overkomt, maar in ieder geval grappig en vermakelijk is.

Verwant aan de „Okay Let’s Go“ meme zijn onder andere de „Ashley Look at Me“ meme en het „Canon Event“. Beide memes zijn virale trends op sociale media, maar ze hebben betrekking op verschillende situaties.

Wat is de Blue Smurf Cat meme? Betekenis, uitleg, definitie


Het sociale mediaplatform TikTok is altijd de geboorteplaats van grappige en virale memes, zoals het geval is met de zogenaamde „Blue Smurf Cat“ meme. De grappige korte video gaat over een jonge, blauwe kat, die als trigger diende voor een hele trend. De makers van de meme vroegen zich namelijk af hoe de Smurfen eruit zouden zien als ze echt waren. Hier kwamen jonge katten nog het dichtst bij het idee, en daarom dient de „Blue Smurf Cat“, geboren in 2014, hier zonder meer als model. Dit is een Russische, nogal eigenzinnige kat, die een licht blauwachtige vacht heeft.

De korte video werd later vergezeld door een liedje van Alan Walker genaamd „The Spectre“ en diende vanaf dat moment als een virale meme en een populaire sequentie in internetfora en online games. Maar waar de meme precies over gaat en waarom het zo populair is, of door welke mensen dit bij voorkeur wordt gebruikt of begrepen, het volgende artikel zal een paar interessante details geven.

Definitie en interpretatie van „Blue Smurf Cat“

De titel „Blue Smurf Cat“ is samengesteld uit het Engelse bijvoeglijk naamwoord „blue“, het Engelse zelfstandig naamwoord „smurf“ en het Engelse zelfstandig naamwoord „cat“.

Samen kan „Blue Smurf Cat“ dus ruwweg worden vertaald als „blauwe smurfkat“. De „Blue Smurf Cat“ is een fictief personage dat is gebaseerd op een Russische, blauwachtige kat uit 2014. Het figuurtje is een mix van deze kat, een smurf en een paddenstoel en loopt in de genoemde korte video te fluiten terwijl het liedje van Alan Walker wordt gespeeld.

De hele situatie lijkt grappig en kan worden opgevat als een soort liftmuziek, of het zou moeten dienen als een grappige pauzevuller voor laadtijden van games of video’s. De meme „Blue Smurf Cat“ wordt echter vaak gebruikt in de meest onzinnige, of liefdeloze situaties, waarbij dan wordt gezegd: „Ik hoop niet dat het de Blue Smurf Cat wordt?!“.

Oorsprong van de meme en zijn betekenis: Blue Smurf Cat

De „Blue Smurf Cat“ meme werd in 2020 gecreëerd door Nate Hallinan, die zich eerst afvroeg hoe Smurfen eruit zouden zien als ze echt waren. Speciaal hiervoor nam hij een Russische kat uit 2014 als model, die al „Blue Smurf Cat“ werd genoemd (omdat deze een blauwachtige vacht had). Hieruit creëerde hij een fictief personage en animeerde hij dat over een pad liep en naar zichzelf floot. Daarna voegde Nate Hallinan het liedje van Alan Walker toe aan de korte video en gebruikte hij de meme op internetforums en in online spelletjes voordat hij viraal ging op sociale media. De meme zelf dient als pauzevulling, maar jaagt sommige kenners altijd de stuipen op het lijf omdat hij in de meest ongepaste situaties wordt afgespeeld.

Waar wordt de „Blue Smurf Cat“ meme overal gebruikt?

De „Blue Smurf Cat“ meme wordt tegenwoordig op veel verschillende gebieden gebruikt, maar is vooral bekend bij kenners. De meme is vooral vaak te vinden op de volgende gebieden:

 • op sociale media, internetfora en WhatsApp
 • in het onlinespel Minecraft
 • als onderdeel van gesproken taal

De bovengenoemde gebruiksgebieden worden nu in meer detail uitgelegd.

Sociale media, internetfora en WhatsApp

De meme kan worden gebruikt als een korte video of als een afbeelding en is daarom wijdverspreid op de sociale mediaplatforms TikTok, Instagram en YouTube. Hier wordt de meme gebruikt om individuele artikelen, foto’s en posts te maken. Maar net zo populair is het gebruik van de meme „Blue Smurf Cat“ om hashtags of bijschriften te maken. Gebaseerd op het veelzijdige gebruik van de meme, ging de „Blue Smurf Cat“ meme de afgelopen jaren viral.

Minecraft

De „Blue Smurf Cat“ meme vertegenwoordigt ook een populair internetfenomeen dat dient als humoristische voorstelling voor eigenzinnige en onverwachte gebeurtenissen (in de game of daarbuiten) in de Minecraft-gemeenschap. De bekende kat in combinatie met een grappige situatie vormt dus een integraal onderdeel van de nogal creatieve humor in de Minecraft-wereld.

Gesproken alledaagse taal

Daarnaast wordt de meme „Blue Smurf Cat“ nu ook vaak geciteerd in gesproken taal. Vooral de uitdrukking „Ik hoop niet dat het een Blue Smurf Cat wordt?!“ (in het Duits: „Ik hoop niet dat het een Blue Smurf Cat wordt?!“) komt vaak voor. Dit dient als een verklaring voor een absurde en onverwachte situatie in het dagelijks leven en is afgeleid van het eerder genoemde gebruik in het onlinespel Minecraft.

Door welke doelgroepen wordt de meme gebruikt en begrepen?

De belangrijkste doelgroepen van de „Blue Smurf Cat“ meme zijn voornamelijk leden van de generaties Y, Z en Alpha, die tussen de 15 en 30 jaar oud zijn. Zij gebruiken de sociale mediaplatformen TikTok, Instagram en YouTube bijzonder vaak en met plezier en begrijpen daarom meestal de betekenis van deze meme. De meme is even populair bij online gamers, die ook jonger zijn. Het internetfenomeen „Blue Smurf Cat“ wordt meestal niet begrepen door oudere mensen.

Kritisch onderzoek van de „Blue Smurf Cat“ meme

De „Blue Smurf Cat“ meme, die op zichzelf vrij onschuldig en grappig lijkt, trekt niettemin enkele critici aan die het als zinloos en humorloos devalueren. Ze hebben ook vaak kritiek op het feit dat de meme geen echte betekenis lijkt te hebben en dat het liedje willekeurig lijkt te zijn toegevoegd. Ook biedt de meme geen educatieve meerwaarde en wordt hij door veel mensen anders niet begrepen.

Conclusie over de „Blue Smurf Cat“ meme en soortgelijke korte video’s

Het komt erop neer dat de meme „Blue Smurf Cat“ een populair internetfilmpje is dat wordt gebruikt op sociale media, in Minecraft en in alledaags taalgebruik. Het belichaamt het idee van hoe een Smurf er in het echt uit zou kunnen zien en mengt dit idee met het uiterlijk van een blauwgekleurde Russische kat uit 2014. De meme wordt vaak gebruikt in combinatie met onverwachte alledaagse gebeurtenissen of in spelletjes.

De memes „Okay Let’s Go“ en „Friesenjung“ zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan de meme „Blue Smurf Cat“. Beide memes zijn virale clips die hun oorsprong vinden op sociale mediaplatforms en kunnen worden gebruikt als achtergrondmuziek bij verschillende alledaagse situaties.

Wat is de Regenboogbrug? Betekenis, uitleg, definitie


De Regenboogbrug is een brug die uit vele kleuren bestaat. Dieren gaan er overheen als ze voor altijd hun ogen sluiten. Aan het einde van deze regenboog ligt een land van weelderige groene weiden, gladde heuvels en veel zonneschijn. Huisdieren hebben hier altijd te eten en het is er altijd mooi lenteweer. Er wordt ook gezegd dat oude of zieke dieren hier beter kunnen worden en een fijne tijd kunnen doorbrengen met de andere dieren.

Dit is de Regenboogbrug

Er bestaan veel verschillende versies en verhalen over de Regenboogbrug. Deze hebben de vorm van een roman of gedicht. De inhoud van deze vele verschillende versies is echter altijd hetzelfde. Het gaat namelijk over de ziel van een dood dier die na zijn dood aankomt op een plek die Regenboogbrug heet. Er is eten en water zonder einde en ook het weer is altijd mooi zonder te heet te zijn. Er zijn daar ook veel andere dieren om mee te spelen.

Ook oude of zieke dieren worden hier weer helemaal gezond. Zelfs verwondingen of afgehakte ledematen genezen hier. Op deze plek blijven de dieren tot hun eigen verzorgers sterven. Mensen komen dan na hun eigen dood naar hun dieren, zodat ze samen deze brug kunnen oversteken. Er wordt gezegd dat dieren en mensen bij de Regenboogbrug na lange tijd worden herenigd, maar dat ze nooit geestelijk gescheiden zijn geweest.

De legende over de Regenboogbrug

Volgens de legende begint er hier en nu een regenboogbrug in de lucht. Hij schittert in alle kleuren. Het geliefde huisdier betreedt dit gebied na zijn dood en komt aan op een prachtige plek – het paradijs voor huisdieren. Daar vindt het huisdier alles wat het nodig heeft en de optimale omgeving, of het nu weiden, valleien, velden of bossen zijn. Hier kunnen ze zorgeloos stoeien met alle andere dieren. Er is genoeg zon en eten voor iedereen. Hier voelen de beste vrienden van de mens zich veilig. Alle dieren die de aarde ziek of verminkt verlieten, worden hier weer gezond en sterk.

Net zoals mensen zich de beste dagen met hun vrienden herinneren. Er is maar één klein ding dat de dieren missen: hun geliefde mensen, die ze op aarde moesten achterlaten. De legende vertelt dat alle dieren samen aan het spelen zijn, totdat een van hen plotseling stopt en pauzeert. Zijn blik gaat de verte in. Het lichaam van het dier begint hevig te schudden en ook zijn ogen worden glanzend. Plotseling stijgt het dier op en zweeft over het gras naar zijn lang verloren gewaande mens, die het dan weer ontmoet. Mens en dier worden dan herenigd en niets en niemand kan de twee nog scheiden. Samen gaan ze dan over de zogenaamde Regenboogbrug.

Geschiedenis / Oorsprong van de Regenboogbrug

De ophef over de Regenboogbrug is al enige tijd geleden ontstaan. Sommige bronnen geven aan dat de oorsprong in 1980 in de Verenigde Staten ligt. Sindsdien hebben echter verschillende mensen zichzelf uitgeroepen tot de auteur van dit verhaal. Auteurs als William N. Britton, Paul C. Dahm of Wallae Sife worden echter beschouwd als de bedenkers van deze gedichten of romans. In het Duits is de versie van Norbert van Tiggelen bekend.

Maar in februari 2023 kon de werkelijke auteur van de regenboogbrug worden achterhaald. Dit werd gemeld door het tijdschrift „National Geographic“. Volgens dit tijdschrift werd de geschiedenis opgeschreven door een Schotse vrouw met de naam Edna Clyne-Rekhy in het jaar 1959, toen deze 19 jaar oud was. De aanleiding was de dood van haar geliefde hond, een Labrador retriever. De Schotse vrouw werd ontdekt toen een kunsthistoricus genaamd Paul Koudounaris op zoek ging naar de auteur. Paul Koudounaris houdt zich al lange tijd bezig met cultureel antropologische verhalen. Hij publiceerde ook enkele manuscripten en foto’s die duidelijk bewijzen dat de Schotse dit verhaal op papier had gezet.

Scot hield haar verhaal lange tijd voor zichzelf. Veel van haar collega’s hadden geprobeerd haar aan te moedigen dit verhaal te publiceren. Ze weigerde echter heftig om dit te doen. Ze deelde alleen een paar exemplaren uit aan haar vrienden. Het verhaal van de Regenboogbrug verspreidde zich zo wijd in de Verenigde Staten in de jaren 1990 dat het verhaal plotseling een legende werd. Honderden miljoenen lezers genoten van deze prachtig geschreven tekst. Niemand kende echter de auteur. Het was dan ook niet verwonderlijk dat veel dierenmortels of verschillende rouwbegeleiders zichzelf in het licht stelden als de bedenkers van dit verhaal.

Wat maakt de Regenboogbrug zo populair?

Jarenlang hebben mensen zich afgevraagd hoe het concept van de regenboogbrug zo succesvol kon worden. Een zinvolle reden kan zijn oorsprong hebben in de christelijke traditie. In deze theologie hebben dieren geen ziel en kunnen daarom niet naar de hemel gaan. Dit zou kunnen verklaren waarom deze dieren in het hiernamaals blijven bestaan bij de Regenboogbrug. In de Verenigde Staten, die bijzonder christelijk zijn, geloven veel mensen dit.

Andere beweringen verwijzen weer naar een Noordse mythologie. Hier wordt de regenboogbrug ook wel „Bifröst“ genoemd. Er wordt gezegd dat het negen werelden verbindt. Een andere afleiding zou ook uit de Bijbel kunnen komen en verwijzen naar de ark en Noach. Volgens dit verhaal zou de regenboog dan het einde van de zondvloed betekenen en zouden alle dieren de ark kunnen verlaten.

Paul Koudounaris had de schrijfster zelf geïnterviewd. Ze zegt dat ze niet erg spiritueel is opgegroeid. Toen haar hond stierf, was dat niet haar eerste ervaring met de dood. Vier jaar eerder had ze haar vader al verloren. Ze voelde toen eerst woede en realiseerde zich later dat je bij leven eigenlijk een goede positie op aarde hebt. En dit gevoel overviel haar weer toen ze dit beroemde verhaal over huisdieren schreef. We kunnen tenminste één keer stellen dat de gedachte dat het overleden, geliefde dier op een goed beschermde plek verblijft tot je het weer terugziet, een heel geruststellend idee is voor eigenaren van huisdieren.

Wat is greedflation? Betekenis, uitleg, definitie


Greedflation is een spreekwoordelijke term voor winst-prijsspiraal. Het woord combineert de twee termen inflatie en hebzucht. Inflatie heeft de prijzen al sterk doen stijgen. Niet alleen de energieprijzen, maar vooral de voedselprijzen lijken maar één weg te kennen: omhoog. Hebzucht stelt de aanpak van fabrikanten aan de kaak om ongerechtvaardigde prijsstijgingen door te berekenen aan klanten.

In juni 2023 bedroeg de inflatie 6,1%. Hoewel het een beetje daalde ten opzichte van de vorige maand, bleven de voedselprijzen aanzienlijk stijgen – met bijna 15%. Op dit moment kost voedsel 22% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Aanvankelijk werd de inflatie veroorzaakt door crises als gevolg van de Coronapandemie, hoge energiekosten en de oorlog in Oekraïne. Maar het wordt nu steeds duidelijker dat bedrijven ook zonder noodzaak de prijzen opdrijven. Dit proces wordt hebzuchtflatie genoemd. Nu is niet langer kostendruk de trigger, maar hebzucht. De hoge kosten zijn niet langer begrijpelijk voor de meeste consumenten. Ze zien de enorme prijsstijgingen niet langer gerechtvaardigd door energiekosten. Consumenten zijn niet de enigen die de fabrikanten ervan beschuldigen dat hier pure hebzucht achter zit.

Monetaire autoriteiten hebben geen echte middelen om hebzuchtflatie te bestrijden

Zelfs het hoofd van de ECB, Christina Lagarde, constateerde in juni 2023 een uitgesproken hebzuchtflatie bij bedrijven. Ze uitte ongewoon harde kritiek op de economie en stelde dat deze de inflatie kunstmatig opdreef. Want de hoge prijzen zijn niet alleen een ergernis voor consumenten, ook de ECB heeft er een probleem mee. Maar uiteindelijk mist ze de mogelijkheid om bedrijven te beïnvloeden en hun hebzucht naar winst te stoppen. Want hebzucht kan niet worden beteugeld met monetair beleid.

Het fenomeen van hebzucht wordt niet alleen door de ECB bekritiseerd; grote verzekeringsmaatschappijen zien ook dat fabrikanten steeds meer winst maken, wat wordt ondersteund door een gebrek aan concurrentie. Ze zeggen dat dit vooral merkbaar is bij producenten van zuivelproducten en seizoensfruit en -groenten. Ook in het toerisme zijn de prijzen onevenredig gestegen. Vliegtickets kosten bijvoorbeeld soms twee keer zoveel als het jaar ervoor, maar de prijzen van paraffine zijn sterk gedaald.

Net als voor de eindconsument zijn de enorme prijsstijgingen niet te begrijpen of te rechtvaardigen voor voorstanders van consumentenbescherming. Ondertussen heeft het Federaal Kartelbureau verschillende klachten van klanten ontvangen over oneerlijke prijsstijgingen in de voedingssector. Op een vraag van consumentenorganisaties verklaarde de instantie dat ze de situatie in de gaten hield, maar tot nu toe heeft ze nog niet ingegrepen.

Duitse regering neemt stelling tegen hebzuchtflatie

Voor de Duitse regering is de belangrijkste reden voor de inflatoire stijging van de voedselprijzen de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Dit heeft een aanzienlijke impact gehad op de landbouwmarkten, die te lijden hebben gehad onder enorme kostenstijgingen als gevolg van stijgende energieprijzen, een gebrek aan grondstoffen en onderbroken toeleveringsketens.

Op de vraag over ongerechtvaardigde prijsstijgingen in de voedingssector schreef de federale regering dat het nauwelijks mogelijk was om uitspraken te doen over de factoren die de inflatie aanwakkeren in relatie tot de bedrijfswinsten. Op de vraag in hoeverre ze van plan is hier in te grijpen, antwoordde ze dat er een wetswijziging was opgesteld die het federale kartelbureau in de toekomst in staat zou stellen maatregelen te bevelen om de concurrentie te bevorderen. Het is mogelijk dat het kartelbureau actie moet ondernemen.

Hoe vaak denken mensen aan het Romeinse Rijk? Uitleg memes, betekenis, oorsprong


„Hoe vaak denken mannen aan het Romeinse Rijk“ is een TikTok-trend die populair werd in september 2023.

De meme werkt als volgt: Een partner, broer, vader of vooral een man wordt gefilmd terwijl hij reageert op de vraag hoe vaak hij aan het Romeinse Rijk denkt. Hier – zo geven de video’s de indruk – denken mannen vrij vaak aan het Romeinse Rijk. Maar waarom?

Hoe vaak denken mannen aan het Romeinse Rijk? Uitleg memes, betekenis, oorsprong

Het Romeinse Rijk wordt in de media en vooral in films vrij positief afgeschilderd. Iedereen kent waarschijnlijk de film Gladiator. Iedereen heeft ook gehoord van „Ben Hur“ en de films van Asterix zouden ook bekend moeten zijn.

In 4X computerspellen/videogames is het Romeinse Rijk vaak een thema als het gaat om militairen, expansie en strijd. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende spellen: Total War, Civilization, Cesar III, The Settlers, Age of Empires en Emperor.

Het Romeinse Rijk werd beschouwd als geavanceerd, expansief en succesvol. De Romeinen staan bekend om indrukwekkende bouwwerken zoals het Colosseum, het Forum, equaducten en tempels. Ze staan bekend (en berucht) om hun leger, hun legionairs en hun formaties (vooral de schildpadformatie). Als je aan het Romeinse Rijk denkt, denk je aan Ceasar, Nero, Hannibal, Pontius Pilatus en gladiatorengevechten.

Mannen bouwen het Colosseum na in Minecraft.

Oorsprong van Hoe vaak denken mannen aan het Romeinse Rijk?

De trend „hoe vaak denken mannen aan het Romeinse Rijk“ is mogelijk gestart door TikTok-gebruiker gaiusflavius. Hij is een Zweedse contentmaker die het Romeinse Rijk in zijn video’s thematiseert. Hij beantwoordt vragen over het Romeinse Rijk, hij doet aan re-enactment en publiceert ook sketchvideo’s over het Romeinse Rijk. Ja, hij maakt zelfs memes over en met het Romeinse Rijk.

Op 19 augustus 2023 publiceerde gaiusflavius een bericht op zijn Instagram-account waarin hij commentaar gaf op hoe de meeste vrouwen geen idee hebben hoe vaak mannen aan het Romeinse Rijk denken. Hij spoorde zijn vrouwelijke lezers aan om het aan hun partner, vriend, vader of broer te vragen omdat het antwoord hen zal verrassen. (De Instagram-post heeft tot 22 september meer dan 55.000 likes gekregen).

Op TikTok publiceerde hij dezelfde post op 13 september 2023.

TikTok: gaiusflavius

Instagram: gaiusflavius

Maar waarom denken mannen nu aan het Romeinse Rijk? Uitleg, redenen

Er zijn verschillende redenen waarom mannen vaker aan het Romeinse Rijk denken.

Interesse in geschiedenis: ze zijn geïnteresseerd in geschiedenis. Ze zijn geïnteresseerd in keizerrijken, vroegere keizerrijken en samenlevingen. De invloed van de Romeinen is vandaag de dag immers nog steeds voelbaar.

Interesse in militaire strategie: Het leger was een centraal onderdeel van het Romeinse Rijk. Legionairs kent iedereen en sommige veldslagen kan iedereen opnoemen. (De Varusslag heeft bijvoorbeeld een speciale betekenis voor de Duitsers en de geschiedenis van de Germanen).

Interesse in cultuur: Denk aan de standbeelden en kunstvoorwerpen die door de mensen van dit rijk zijn gemaakt.

Interesse in architectuur: Sommige gebouwen van de Romeinen overleven al 2000 jaar. Dat is indrukwekkend. De Romeinen hadden een cement dat in sommige gevallen beter en langer meegaat dan het moderne cement dat in de bouw van de 20e/21e eeuw wordt gebruikt.

Populaire cultuur: Het Romeinse Rijk is het onderwerp van veel boeken en films. De films Gladiator, Ben Hur en Life of Brian gaan allemaal over het Romeinse Rijk.

Projectie: voor sommige mannen staat het Romeinse Rijk voor mannelijkheid, macht, agressie, strijd en verdediging. (Denk aan gladiatoren en het Romeinse leger.) Een interesse in het Romeinse Rijk kan erop wijzen dat ze deze kwaliteiten missen in hun eigen leven of in de maatschappij.

Zelfbeeld / Masculiniteitsbeeld: Een toegenomen interesse in het Romeinse Rijk kan ook wijzen op een verlangen om mannelijker, getrainder en agressiever te zijn.

Escapisme: Het heden is vol problemen en dreigende catastrofes. Een blik in het verleden kan hiervan afleiden. Omdat de dingen toen zogenaamd anders waren.

Het Romeinse Rijk wordt echter in een heel positief licht gezien en geïdealiseerd. Maar de Romeinen konden ook heel wreed zijn. Bij de strafmaatregel van decimering werd één van de tien soldaten door het lot aangewezen om door de andere negen te worden gedood. Wie doodt zijn kameraad?

In gezinnen in het Romeinse Rijk besliste het gezinshoofd of een pasgeborene werd gehouden en verzorgd of achtergelaten. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest voor de moeders.

Commentaar: Nu de meme populairder is geworden, zullen mannen waarschijnlijk nog steeds voor de grap zeggen dat ze vaak aan het Romeinse Rijk denken.

Meer over Hoe vaak denken mannen aan het Romeinse Rijk?

De hashtag #romanempire is al meer dan een miljard keer gebruikt op TikTok.

Wie is GX Aura? Leven, biografie, profiel


GX Aura is een Engelse VTuber en Twitch streamer die bekend werd als de mascotte van de Opera GX gaming browser.

GX Aura: leven, biografie, profiel

GX Aura verschijnt uitsluitend als een geanimeerde jonge vrouw met lang zwart en rood haar met een roze werveling. De werveling is zo gevormd dat het eindigt in een ronde vorm boven haar hoofd, wat doet denken aan het pictogram van de Opera-browser.

Het is niet bekend wie er precies achter de avatar GX Aura zit. De stem van GX Aura is vrouwelijk en heeft een Engels accent. Ze gebruikt soms Japanse uitdrukkingen, maar spreekt in principe Engels.

GX Aura maakte haar Twitch-debuut in augustus 2023 en Opera had eerder in april 2023 een castingoproep gehouden voor mensen met ten minste één social media-account en 18 jaar of ouder om zich aan te melden. GX Aura heeft sinds oktober 2022 een account op X (voorheen Twitter) als Aura. Na haar debuut werd haar account op X (voorheen Twitter) omgedoopt tot GXAuraOfficial.

GX Aura is snel bekend geworden als de mascotte van Opera GX omdat de browser steeds populairder is geworden bij gamers. Opera GX biedt streamers ingebouwde functionaliteit met streamingplatforms zoals Twitch, waardoor ze gemakkelijker videogames kunnen streamen dankzij de hogere verwerkingskracht.

GX Aura: liedjes, avatar, controverse over aantal weergaven

Naast content over games zijn er op de accounts van GX Aura op TikTok en YouTube regelmatig video’s te zien waarin ze korte covers van liedjes zingt.

Door uitsluitend een avatar te gebruiken, behoort GX Aura tot de zogenaamde VTubers, wat staat voor Virtual YouTubers. Hiermee worden alle YouTubers bedoeld die tijdens hun optredens de rol van een geanimeerd personage aannemen.

Zowel Opera GX als GX Aura kwamen in augustus 2023 onder vuur te liggen toen bleek dat de Twitch-stream van GS Aura was geïntegreerd in de homepage van Opera GX. Dit kan het kijkerspubliek van het account kunstmatig hebben verhoogd, aldus de kritiek. Opera GX stelde daar tegenover dat views voor het account alleen meetellen als er daadwerkelijk op de video wordt geklikt, niet als de startpagina wordt opgeroepen.

GX Aura: Twitch, Twitter, YouTube, TikTok

Twitch: gx_aura

Twitter: GXAuraOfficial

TikTok: @gxaura

YouTube: @GXAuraOfficial

Wie is Sam Sulek? Leven, profiel, biografie


Sam Sulek is een Amerikaanse bodybuilder, TikToker en YouTuber die met fitnessvideo’s meerdere miljoenen volgers heeft gekregen op verschillende sociale mediaplatforms.

Sam Sulek: Leven, biografie, profiel

Sam Sulek is geboren op 7 februari 2002 in de stad Delaware, in de Amerikaanse staat Ohio. Hij is 180 cm lang, weegt 108 kg en is 21 jaar oud. Sam’s sterrenbeeld is Waterman en hij heeft een oudere zus en een jongere broer.

Nadat hij afstudeerde aan de Delaware Hayes High School, stapte Sam over naar de Miami University in Ohio om werktuigbouwkunde te studeren. Tegelijkertijd deed hij mee aan duik- en turnwedstrijden.

Tegelijkertijd opende Sam in juli 2022 accounts op TikTok en YouTube. Op TikTok trok hij eerst de aandacht met korte fitnessvideo’s. Op YouTube deelde hij langere video’s over fitness. Op YouTube deelde hij langere video’s van zijn workouts.

Sam Sulek werd al snel bekend om zijn extreem gespierde bovenlichaam. Voeg daar een kalme, persoonlijke persoonlijkheid aan toe en zijn video’s werden virale hits. In september 2023 heeft Sam 1,13 miljoen abonnees op YouTube, 1,3 miljoen volgers op TikTok en 1,1 miljoen volgers op Instagram.

Sam Sulek: training, dieet, beschuldigingen

Sam Sulek besteedt speciale aandacht aan het trainen van zijn bovenlichaam, rug en armen. Hij traint deze lichaamsdelen afzonderlijk en met grote intensiteit, waardoor zijn bovenlichaam volgens hem zo gespierd is geworden.

Hij verbruikt meer dan 5000 calorieën per dag. Naast vlees en proteïneshakes bevat dit voedsel dat ongebruikelijk is voor bodybuilders, zoals melk, chocoladedrank, cornflakes en donuts.

Hoewel hij ondanks zijn ongezonde dieet zoveel spiermassa heeft opgebouwd, gaan veel bodybuilders ervan uit dat Sam Sulek anabole steroïden gebruikt. Vooral omdat hij last heeft van acne en kortademigheid, beide bijwerkingen van steroïdengebruik. Dit zijn echter uitsluitend speculaties die niet bewezen zijn.

Sam Sulek: TikTok, YouTube, Instagram

TikTok: @sam_sulek

YouTube: @sam_sulek

Instagram: sam_sulek

Op TikTok heeft Sam Sulek meer dan 1,3 miljoen volgers. Op Instagram heeft hij meer dan 1,2 miljoen volgers.

Wie is Bianca Censori? Kanye Ye West Partner, Leven, Profiel, Biografie, Instagram


Bianca Censori is een Australische vrouw. Ze werd beroemd door haar relatie met Kanye Ye West.

Bianca Censori? Leven, profiel, biografie

Bianca Censori is 28 jaar oud. Ze is geboren op 5 januari 1995 in Melbourne, Australië. Ze woont nu gedeeltelijk in Los Angeles, Verenigde Staten.

Bianca Censori studeerde architectuur aan de Universiteit van Melbourne. In 2020 behaalde ze haar masterdiploma.

Bianca Censori werkt sinds november 2020 als Architectural Designer voor Kanye Ye West’s modelabel „Yeezy“. Volgens haar eigen informatie (op Instagram) is ze Hoofd Architectuur. Voor deze baan is ze verhuisd naar Los Angeles, VS.

Eerder werkte ze van 2017 tot 2020 als student bij DP Toscano Architects. Daarvoor was ze ontwerpadviseur bij Kelektiv. Tussen 2013 en 2017 was ze zelfstandig ondernemer met haar eigen sieradenmerk „Nylons“.

Bianca Censori: vrouw Kanye Ye West, huwelijk, huwelijk

In januari 2023 werd gemeld dat Kanye Ye West in een privéceremonie trouwde met Bianca Censori. Het huwelijk is tot op de dag van vandaag niet officieel bevestigd.

Wel was er een dure huwelijksreis. Deze vond plaats in Amangiri in Canyon Point, Utah, VS. Hier kost een suite gemiddeld zo’n 5.000 US dollar.

In december 2022 bracht Kanye Ye West het nummer „Censori Overload“ uit. Dit nummer wordt beschouwd als een ode aan Bianca Censori. Het nummer bevat regels die suggereren dat de twee getrouwd zijn. In het nummer zingt Kanye West: „En de Bijbel zei, ik kan geen seks meer hebben, „tot het huwelijk“.

Wanneer en hoe Bianca Censori en Kanye Ye West elkaar hebben ontmoet is niet bekend. Een gerucht is dat hij haar een DM schreef op Instagram.

In het openbaar trekt Bianca Censori herhaaldelijk de aandacht vanwege haar bizarre en onthullende kledingkeuzes.

Bianca Censori: Instagram

Instagram: bianca.censori_official

Het Instagram profiel biancasensori is momenteel leeg. Er zijn geen berichten. Ze heeft echter wel 20.000 volgers. (Vanaf september 2023)

Er zijn berichten op Bianca Censori’s officiële Instagram profiel en ze heeft meer dan 37.000 volgers.

Wie is Alla Bruletova? Bentley Girl, Leven, Profiel, Biografie, Instagram.


Alla Bruletova is een Russisch model, content creator en influencer.

Alla Bruletova: Leven, profiel, biografie, Instagram

Alla Bruletova is geboren op 15 september 1999. Ze woont in Moskou, Rusland.

Alla Bruletova is 1,58 centimeter lang.

Alla Bruletova is mede-eigenaar van het modelabel _LOOK_FOREVER_.

In 2022 werd Alla Bruletova bekritiseerd voor dierenmishandeling. Ze publiceerde verschillende video’s met een gevangen en gemartelde bruine beer. In de video’s had ze interactie met de beer.

Op sociale media schrijft Alla Bruletova over zichzelf dat ze muzikant is. De redactie heeft geen nummer van haar kunnen vinden om dit te onderbouwen.

De video’s die Alla Bruletova op social media plaatst zijn vooral vlogs en lip-sync video’s.

Alla Bruletova: Bentley Meisje

In de zomer van 2023 werd Alla Bruletova internationaal bekend als de „Bentley Girl“. In een ASMR-achtige promotievideo liet ze zien hoe sensueel een Bentley kan zijn. Hiervoor raakte ze de auto op verschillende punten aan en ademde ze herhaaldelijk het woord „Bentley“ in de microfoon.

De promotievideo ging viraal en velen maakten er een parodie op. Velen imiteerden de scènes met hun (meestal oudere en niet zo nieuwe) auto’s.

Alla Bruletova kreeg de naam Bentley Girl.

Hoewel de promotievideo werd uitgebracht op 6 juli 2023, ging hij pas viral in augustus 2023. De originele video heeft „slechts“ 1,5 miljoen videoweergaven.

Alla Bruletova lijkt op de hoogte te zijn van het succes van de Bentley-video. Op 10 augustus 2023 publiceerde ze een video waarin ze een parodie liet zien van een Indiase man over zijn Tata.

Op 20 augustus 2023 publiceerde ze een video waarin ze een zwarte Mercedes liet zien. Op 30 augustus 2023 publiceerde ze een video waarin ze een roze Mercedes presenteerde. Ze imiteerde de scènes uit de promotievideo van Bentley.

Alla Bruletova: Instagram, TikTok

Instagram: bruletova_

TikTok: @bruletova_

Op Instagram heeft Alla Bruletova meer dan 1,8 miljoen volgers. Op TikTok heeft ze meer dan 2,7 miljoen volgers. (Alle per september 2023)

Wat is „Planet of the bass“ van DJ Crazy Times? Memes, betekenis, uitleg, definitie


„Planet of the bass“ is een liedje van de Amerikaanse komiek Kyle Gordon dat ontstond in augustus 2023 en snel viraal ging op sociale media en televisie. Het nummer parodieert Europese dansmuziek door typische stijlelementen van Europese dansmuziek te gebruiken op een humoristische en niet helemaal serieuze manier. Naast songwriter Kyle Gordon zijn DJ Crazy Times en fictieve zangeres Biljana Electronica betrokken bij het nummer. Het nummer heeft relatief platte teksten vol grammaticale fouten.

„Planet of the bass“ richt zich dus op de Europese dansmuziekscene, die in het verleden al bekend stond om zijn soms nietszeggende, maar vrolijk klinkende ritmische dansmuziek. Het nummer en de artiesten komen echter uit de VS en zijn bijna van de ene op de andere dag beroemd geworden met dit soort Eurodance-parodieën. In het volgende artikel vind je meer gedetailleerde informatie over waar het liedje over gaat en hoe het tot stand is gekomen.

Definitie van „Planet of the bass“

De naam „Planet of the bass“ komt uit het Engels en kan ruwweg vertaald worden als „Planeet van de bas“. Deze betekenisloze songtitel verwijst naar de wens van de performers dat de wereld één feest wordt waar bas domineert en vrede heerst. In de tekst worden herhaaldelijk ongepaste coupletten gebruikt die thematisch niets met elkaar te maken hebben of niet helemaal passen bij de gezichtsuitdrukkingen en gebaren van de performers. Dit is een parodie op het feit dat Eurodance-artiesten vaak de Engelse taal gebruiken voor hun nummers zonder de betekenis achter de teksten en de gebruikte taal in detail te begrijpen. Dit is bedoeld om de Europese muziekscene tot op zekere hoogte belachelijk te maken, omdat deze geen eigen muziekcultuur lijkt te hebben. Daarnaast is het nummer bedoeld om mensen aan het lachen te maken en te laten dansen, omdat de stijl van bas en melodie sterk gericht is op werken uit de jaren 90, die momenteel weer erg in de mode zijn – dit geldt trouwens ook voor de opzichtige visuals van de videoclip voor het nummer „Planet of the bass“.

Oorsprong en betekenis van „Planet of the bass“

Het nummer „Planet of the bass“ werd op 22 augustus 2023 gepubliceerd op het videoplatform YouTube en heeft zich sindsdien viraal verspreid. Het is geschreven door Kyle Gordon, een bekende Amerikaanse komiek. Het is de eerste release van een album in de maak genaamd „Kyle Gordon is Great“. „Planet of the bass“ thematiseert de schrille wereld van 90’s Eurodance, die werd gekenmerkt door kleurrijke kleding, geverfd haar, crunchy bass en drugs en euforie. De relatief nietszeggende en gemakkelijk te onthouden songteksten geven aan dat dit muziekgenre op zichzelf geen mijlpaal van lyriek is. Bovendien zorgen onsamenhangende coupletten en vreemde scènes in de videoclip ervoor dat er over het geheel genomen een relaxte stemming, of beter gezegd een zekere grap, bij de kijker ontstaat.

Gebruik van „Planet of the bass“ in verschillende contexten

Sinds het nummer „Planet of the bass“ op YouTube is gepubliceerd, is het in de meest uiteenlopende contexten gebruikt en verspreidt het zich momenteel bijzonder sterk, niet in de laatste plaats hierdoor. De belangrijkste toepassingen van „Planet of the bass“ zijn onder andere:

 • Eurodance parodie
 • sociale media
 • tv en radio

Hieronder worden de belangrijkste toepassingsgebieden van het nummer „Planet of the bass“ nader toegelicht voor de lezer.

Eurodance-parodie

Als Eurodance-parodie wordt „Planet of the bass“ momenteel vooral gebruikt in komedievoorstellingen, op billboards en in videoclips. Bepaalde aspecten van dit muziekgenre worden belachelijk gemaakt, wat vooral grappig is voor kijkers uit Engelstalige landen.

Sociale media

Op sociale media is „Planet of the bass“ momenteel vooral te vinden op YouTube, Instagram en TikTok. Op TikTok zijn er soms zelfs uitdagingen waarbij mensen op deze muziek moeten dansen. Aan het einde van de video worden andere gebruikers gevraagd hetzelfde te doen. Zo verspreidt „Planet of the bass“ zich viraal en hebben al enkele miljoenen gebruikers deze grappige Eurodance-parodie bekeken.

TV en radio

Planet of the bass“ is ook te vinden op tv en radio. Hier dient het nummer als grappig intermezzo of wordt het zelfs in zijn geheel gedraaid. Vooral nationale radiostations en muziekzenders op tv zenden „Planet of the bass“ vaak uit, omdat het nummer erg goed wordt ontvangen door kijkers en luisteraars.

Sociale classificatie van „Planet of the bass“

Het nummer „Planet of the bass“ is vooral populair onder jongere doelgroepen, zoals generatie Y, generatie Z en generatie Alpha. Hoewel Generatie Y nog is opgegroeid in het tijdperk van Eurodance uit de jaren ’90 en deze parodie daarom het beste begrijpt, komt het nummer voor jongere doelgroepen vermakelijker en grappiger over. Voor oudere mensen wordt het nummer echter minder goed ontvangen, of beter gezegd, het wordt ofwel te serieus genomen of niet begrepen als een parodie.

Kritiek op „Planet of the bass“

Hoewel „Planet of the bass“ een grappige maar onschuldige parodie is op de Eurodance-scene, zijn er toch veel mensen die kritiek hebben op het nummer en de huidige trend eromheen. De veroordeling is dat het een typisch Amerikaanse, verwaande parodie is, die alleen kan worden verklaard door een zekere afgunst (omdat dergelijke nummers in de jaren 90 gewoon niet bestonden in de VS). Verder worden de nietszeggende teksten en de boodschap van het nummer bekritiseerd – dit biedt in de ogen van de critici geen echte toegevoegde waarde en wordt daarom vaak afgedaan als onzin of tijdverspilling. De meeste critici komen overigens uit de Europese dancescene.

Conclusie over „Planet of the bass“

Planet of the bass“ is dus een humoristische parodie op Europese dansmuziek, gecomponeerd door de Amerikaanse komiek Kyle Gordon. Het nummer neemt de typische elementen van Eurodance nummers en maakt ze belachelijk op een vermakelijke manier – dat is hoe het nummer viraal ging.

Verwant aan het nummer „Planet of the bass“ zijn bijvoorbeeld de Eurodance nummers „What Is Love“ van Haddaway en „Rhythm Is A Dancer“ van SNAP! Beide nummers zijn de afgelopen jaren zeer vaak gebruikt op sociale media voor parodieën of memes.

Wat betekent Fit check? Betekenis, definitie, uitleg


Er is sprake van een „fit check“ wanneer iemand een foto of video van zichzelf post of verstuurt met de bedoeling feedback te krijgen voor de outfit die hij of zij heeft gekozen.

De uitdrukking „Fit Check“ is bedoeld om de aandacht te vestigen op de outfit, d.w.z. de kledingkeuze, in een openbare post op sociale media. Hiervoor wordt de uitdrukking „Fit Check“ gebruikt in de beschrijving en/of als hashtag #FitCheck.

Wat betekent fit check? Betekenis, definitie, uitleg

Een openbare Fit Check vindt meestal plaats in sociale media. Hierbij post iemand een video of foto van zichzelf met de beschrijving „Fit check“. De persoon wil meestal geen kritische feedback, maar geprezen worden voor zijn outfitkeuze. De publieke Fit Check dient dus alleen voor zelfpromotie en betekent vertaald „Kijk naar mij en prijs me“.

Een privé-fitcheck zoals die bijvoorbeeld plaatsvindt tussen vrienden via sms-berichten, is erop gericht dat men zijn outfit wil presenteren en een reactie wil krijgen van de ontvanger van het bericht. Hier kan het gaan om lof of kritiek.

In een andere context betekent de uitdrukking „fit check“ dat iemand de aandacht van anderen wil vestigen op iemands kledingkeuze. Dit gebeurt met een lovende intentie. Voorbeeld: Als iemand iemands schoenen bijzonder mooi vindt en die persoon wil prijzen voor zijn schoenkeuze, zegt hij „fitcheck“.

„Fit“ is een afkorting van „outfit“. „Outfit‘ verwijst naar de kleding die iemand draagt.

„Check“ is een afkorting van „uitchecken“. „Fit Check“ betekent dus „Check mijn outfit“.

Andere betekenis van Fit Check

In een andere context is „Fit“ een afkorting van „fitness“, wat staat voor lichamelijke conditie en gezondheid. Dus gespeld zou „fit check“ „fitness check“ betekenen.

Een Fit Check in deze context betekent dat de fysieke prestaties, fysieke gezondheid en fysieke conditie moeten worden geanalyseerd. Er moet dus worden bepaald hoe sterk, hoe gezond en hoe fit iemand is. Hiervoor wordt bijvoorbeeld het vetpercentage bepaald en de belastbaarheid van de spieren gecontroleerd. Dit alles wordt gedaan om optimale trainingsadviezen te kunnen geven.

Wat is „Ashley Look at Me“? Memes, Betekenis, Uitleg, Definitie


Ashley Look at Me“ is een nieuwe virale TikTok-trend die verwijst naar bepaalde scènes in de film „The Boys“. Specifiek gaat het om een liedje dat werd geremixt door „MONTAGEM PR FUNK“. In het liedje roept de hoofdpersoon Homelander verschillende keren „Ashley Look at Me“ terwijl hij naar het personage Ashley Barrett staart. In de hele video staart Homelander haar aan met een laserstraal, wat tegelijkertijd vreemd en griezelig overkomt.

Steeds weer ontstaan er virale trends op het social media platform TikTok. Filmpjes en scènes vormen een populaire basis voor zogenaamde memes – dat kunnen afbeeldingen of korte video’s zijn. In het geval van „Ashley Look at Me“ bood de serie „The Boys“ (specifiek seizoen 2) inspiratie voor de mix van een rijkelijk bizarre korte video, zonder echt punt.

Maar waar „Ashley Look at Me“ precies over gaat en waarom deze meme een virale trend is geworden, of beter gezegd waar hij overal wordt gebruikt, wordt nu in het volgende artikel gedetailleerd uitgelegd.

Definitie van de term „Ashley Look at Me“

De term „Ashley Look at Me“ komt uit de Engelse taal en is samengesteld uit de naam „Ashley“, het werkwoord „look“, het voorzetsel „at“ en het persoonlijk voornaamwoord „me“.

Dit verwijst naar een uitspraak van de hoofdpersoon Homelander in de serie The Boys, waarin hij herhaaldelijk hardop praat tegen het bijpersonage Ashley. Hij schreeuwt de zin „Ashley Look at Me“ keer op keer, waardoor het bijna een running gag wordt.

De zin zelf heeft geen concrete betekenis, maar inspireerde sommige muzikanten om er een raar dubgeluid van te maken. De willekeurige opeenvolging van beelden en het aanstekelijke geluid maken van de meme „Ashley Look at Me“ een populaire virale hit die zich momenteel snel verspreidt op het sociale mediaplatform TikTok.

Oorsprong en betekenis van „Ashley Look at Me“ meme

De meme „Ashley Look at Me“ is waarschijnlijk ontstaan in juni 2023, toen de scène uit de serie The Boys werd begeleid door S3BZS met een knisperend lipdubgeluid. Hiervoor gebruikte de muzikant de Striking Face Filter van TikTok, waarin de hoofdpersoon Homelander onaangekondigd laserogen krijgt en daardoor behoorlijk dreigend overkomt. Uit de pure trend rond de meme ontwikkelde zich geleidelijk een danstrend op TikTok, die sinds juli leeft. Sinds de creatie in juni 2023 is de originele mix „Ashley Look at Me“ al meer dan 4 miljoen keer gebruikt. Het geluid en de video hebben hier geen echte betekenis, maar zijn gewoon heel pakkend en vermakelijk op zichzelf.

Gebruik van „Ashley Look at Me“

Oorspronkelijk was „Ashley Look at Me“ alleen te vinden op het sociale mediaplatform TikTok, maar sindsdien heeft het zich uitgebreid naar vele andere gebieden in het leven. Deze worden in detail uitgelegd in de volgende secties. Dit zijn de volgende gebruiksgebieden:

 • „The Boys“ serie
 • Instagram, TikTok en YouTube
 • jeugdsubculturen

„The Boys“ („De jongens“)

In de serie „The Boys“ komt de scène „Ashley Look at Me“ precies één keer voor (en dient als een doorlopende basis in de meme). In de scène is Homelander betrokken bij een gevaarlijk gevecht. Om Ashley te beschermen tegen verder gevaar, roept Homelander haar om naar hem te kijken. In het Engelstalige origineel komt de bovengenoemde scène uiteindelijk voor, waarbij Homelander luidkeels roept: „Ashley Look at Me!“. Homelander zelf wordt beschouwd als een gek, soms ongewoon en in zichzelf gekeerd personage, maar hij weet hoe hij zichzelf moet verdedigen.

Instagram, TikTok en YouTube

De clip uit de serie is sinds juni 2023 viraal verspreid op de sociale mediaplatformen Instagram, TikTok en YouTube. Vooral op de laatste twee platforms wordt de video nu gezien als een uitnodiging voor danswedstrijden. Gebruikers die door een andere gebruiker zijn uitgedaagd, moeten een individuele dans op de meme uitvoeren en de video zo goed mogelijk imiteren. Dit moet ook gefilmd en vervolgens geüpload worden. Om de cyclus opnieuw te beginnen, wordt een andere gebruiker (of gebruikers) gevraagd om ook een korte video te maken op „Ashley Look at Me“.

Jeugdsubculturen

„Ashley Look at Me“ verspreidt zich ook hevig in de jeugdsubculturen. De chant wordt nu in het dagelijks leven opgevat als een uitnodiging om te dansen. Tegelijkertijd dient het als een grappige en niet helemaal serieuze uitspraak in lastige situaties.

Sociale classificatie van „Ashley Look at Me“

Het gezegde en de meme over „Ashley Look at Me“ zijn vooral bekend onder jongere doelgroepen die behoren tot de „Z“ en „Alpha“ generaties. Dit betekent dat de doelgroep voor „Ashley Look at Me“ tussen 12 en 25 jaar oud is. Onder oudere doelgroepen wordt de meme vaak niet begrepen. Dit komt doordat het social media platform TikTok vooral gebruikt wordt door jongere mensen (vaak onder de 20). En het was op dit platform dat de virale trend rond de „Ashley Look at Me“ memes ontstond.

Critici van „Ashley Look at Me“

Hoewel de „Ashley Look at Me“ meme een onschuldige TikTok-trend is, wordt hij op veel plaatsen toch sterk bekritiseerd. De belangrijkste kritiek is dat deze trend nergens op slaat. Het is immers een seriescène die op een vreemde en nogal willekeurige manier wordt veranderd en met muziek wordt onderstreept. Vooral voor oudere mensen komt deze aanpak vervreemdend over. Hetzelfde geldt voor het verzoek om te dansen op TikTok – noch de muziek, noch de betekenis achter de meme zijn daarom toegankelijk voor oudere mensen of critici.

Conclusie over „Ashley Look at Me“

Kortom, „Ashley Look at Me“ is een nieuwe TikTok-trend in de vorm van een meme met als thema een scène uit de serie „The Boys“. De scène werd voorzien van een pakkend dub-geluid en wordt op TikTok opgevat als een uitnodiging om een individuele dansvideo op te nemen.

Verwant aan de „Ashley Look at Me“ meme zijn onder andere de memes „My Job Is Just Beach“ en „Canon Event“. Terwijl „My Job Is Just Beach“ mensen aanmoedigt om een individuele video over hun dagelijkse werk op te nemen, is de boodschap van „Canon Events“ eerder dat een video over belangrijke gebeurtenissen uit het eigen verleden moet worden opgenomen en verspreid op TikTok.

Heeft Glen Kryger (uit Painkiller) echt bestaan? Was hij een echt / echt persoon? Netflix, uitleg


Het verhaal van Glen Kryger in de Netflix-serie „Painkiller“ is tragisch. Want het had anders moeten aflopen! Maar, heeft Glen Kryger echt bestaan?

Heeft Glen Kryger (uit Painkiller) echt bestaan? Was hij een echt / echt persoon? Netflix, uitleg

„Glen Kryger is een fictief personage. Hij is niet gebaseerd op een echt persoon. „Glen Kryger“ wordt gespeeld door Taylor Kitsch. „Glen Kryger is niet gebaseerd op een echt persoon, maar hij is een symbool. Hij is representatief voor hoe drugsverslaving het leven van een gezin en een persoon verwoest. Hij is representatief voor de hardwerkende Amerikanen uit de middenklasse wiens levens zijn verwoest door pillen.

Het verhaal van „Glen Kryger“ is tragisch. Zonder het te weten krijgt hij verslavende pijnstillers. In het begin zijn kleine doses genoeg en al snel heeft hij meer en meer nodig.

Maar „Glen Kryger“ is geen drugsverslaafde in zijn eigen beleving, maar een persoon die pijn heeft en hulp nodig heeft. Dus glijdt Glen Kryger steeds dieper weg in de verslaving. Hij verliest zijn familie, verkoopt zijn trouwring en wordt beroofd. Hij heeft het dieptepunt bereikt en wil nu afkicken.

Men wenst dat hij van de pillen afkomt en afkickt. Maar de makers van de serie geven dit niet toe aan de kijkers. Ze laten de realiteit zien. Een realiteit die voor veel Amerikanen is geëindigd. Omdat de pillen sterker zijn dan wilskracht.

Glen Kryger (Painkiller): Meer feiten, info

Het personage van „Glen Kryger“ geeft een gezicht aan de opioïdencrisis. Hij raakt verslaafd aan pijnstillers en glijdt onvrijwillig af naar een drugsverslaving. Dit is wat er is gebeurd met veel Amerikanen die eigenlijk alleen maar verlost wilden worden van hun pijn en wier levens werden verwoest.

De serie „Painkiller“ is gebaseerd op het boek „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ van Barry Meier.

Heeft Shannon Schaeffer (uit Painkiller) echt bestaan? Was hij een echt / echt persoon? Netflix, uitleg


In de serie „Painkiller“ (Netflix 2023) was Shannon Schaeffer een vertegenwoordiger voor Purdue Pharma. Bestond ze echt?

Heeft Shannon Schaeffer (uit de serie Painkiller) echt bestaan? Was ze een echt/actueel persoon? Netflix, uitleg

Nee, Shannon Schaeffer is een fictief personage. Ze heeft niet echt bestaan. De taak van Shannon Schaeffer is om de kijkers te laten zien hoe Purdue ging en hoe de verkopers werkten. Shannon Schaeffer is het gezicht van het verkoopteam. Ze vertegenwoordigt alle hebzuchtige en moreel zwakke verkopers. Geld is hun enige motivatie.

De serie Painkiller laat zien hoe een verkoopster artsen verleidt om meer pillen en hogere doses voor te schrijven. De zorgen van de artsen moeten ook gebagatelliseerd worden. Daartoe werd een leugen verteld over de minder dan één procent die verslaafd blijft. De serie bespreekt ook wervingspraktijken voor nieuwe verkoopsters.

Het is interessant om te zien dat Shannon Schaeffer bij verschillende gelegenheden argwanend staat tegenover OxyContin en zijn methoden. Hij is nooit 100% overtuigd. Geld en uitspraken zoals dat het de eigen schuld van mensen is als ze de pillen verkeerd gebruiken, corrumperen hem echter.

Shannon Schaeffer worstelt met zichzelf en met een moreel dilemma. Ze verdient veel geld met haar werk. Maar het bedrijf waar ze voor werkt is schadelijk voor de maatschappij en mensen. (Noot van de redactie: De schrijvers hebben dit dilemma opgelost ten behoeve van de kijkers. Shannon Schaeffer geeft toe aan haar geweten en steunt de aanklager.

Shannon Schaeffer (Painkiller): Schaeffer: Meer feiten, informatie

Of er ooit een vertegenwoordiger van Purdue Pharma is geweest die voorkennis heeft gedeeld met aanklagers is niet bekend bij de redactie. Maar met zoveel werknemers is het heel goed mogelijk.

Shannon Schaeffer wordt gespeeld door West Duchovny. West Duchovny is de dochter van David Duchovny en Téa Leon. (Ja, die David Duchovny van Stock X en Californication.)

De Netflix-serie „Painkiller“ is een verfilming van het boek „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ van Barry Meier.

Heeft Edie Flowers (uit Painkiller) echt bestaan? Was ze een echt / echt persoon? Netflix, uitleg


„Edie Flowers“ wordt gespeeld door Uzo Aduba in de 2023 Netflix-serie „Painkiller.“ Dit roept een vraag op:

Heeft Edie Flowers echt bestaan? Op wie is Edie Flowers gebaseerd? Painkiller, Netflix 2023

Edie Flowers is een fictief persoon. Ze is geen echt persoon. Haar personage is gebaseerd op verschillende onderzoekers van het Openbaar Ministerie, journalisten en overheidsmedewerkers.

In de serie „Painkiller“ is „Edie Flowers“ een advocaat bij het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Roanoke, Virginia.

In het verhaal van de serie „Painkiller“ speelt Edie Flowers een centrale rol. Ze is gemotiveerd door de dood van haar moeder en haar broer, die in de gevangenis zat voor drugs, om actie te ondernemen tegen OxyContin en Purdue Pharma.

Edie Flowers groeide op tijdens de crackepidemie in de VS (jaren ’80 tot begin jaren ’90) en heeft gezien wat drugs met mensen en gemeenschappen doen. Ze is echter niet uit op een vendetta, maar zoekt gerechtigheid.

In het begin voelt Edie Flowers zich als het publiek. Ze weet niet echt wat er aan de hand is. In een apotheek wordt ze voor het eerst geconfronteerd met de realiteit van drugsverslaving. Deze ervaring drukt een stempel op haar en zorgt ervoor dat ze zich blijft verdiepen in de materie.

Edie Flowers (Painkiller): Meer feiten, info

Scenarioschrijver Noah Harpster zei dat het makkelijker is om een fictief persoon te verzinnen dan om de acties van een echt persoon te verfilmen. Want bij een echt persoon moet je er altijd voor zorgen dat je bij de waarheid blijft en alleen laat zien wat er echt gebeurd is. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Want het verleden van een echt persoon zou minutieus gereconstrueerd moeten worden om overeen te komen met de waarheid.

De (nieuwe) baas van Edie Flowers, John Brownlee, is gebaseerd op de gelijknamige persoon John L. Brownlee. Hij was de openbare aanklager van de Verenigde Staten voor het westelijke district van Virginia van 2001 tot 2008.

Uzo Aduba heeft ook een persoonlijke band met de opioïdencrisis in de Verenigde Staten. Het kind van een goede vriend stierf aan de gevolgen van opioïden.

De serie „Painkiller“ is een verfilming van het boek „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ van Barry Meier.

Wie is Madeline Argy? Leven, profiel, biografie, TikTok


Madeline Argy is een Britse content creator en influencer.

Madeline Argy: leven, profiel, biografie, TikTok

Madeline Argy komt oorspronkelijk uit Groot-Brittannië. Ze woont in Londen.

Madeline Argy is geboren op 7 juli 2000. Ze heeft één zus, Jessica Argy.

Haar moeder is Michaelina Argy (*1962). Michaelina Argy is een Brits thalidomideslachtoffer. Ze was de voorzitter van de Britse organisatie „National Advisory Committee of the Thalidomide Trust“. Deze organisatie helpt slachtoffers van thalidomide financieel.

Madeline Argy zou sinds september 2022 een relatie hebben met rapper Central Cee.

Op social media publiceert ze vlogs, verhalen, lip sync video’s, mode/styling video’s en kookvideo’s.

Madeline Argy: What do DJs actually do? (TikTok Video 2023)

Op 20 juli 2023 plaatste Madeline Argy een video op TikTok waarin ze huilend vroeg wat DJ’s eigenlijk doen. Ze zei dat ze niet geloofde dat DJ’s een nummer remixen. Ze vroeg zich af op welke nummers en knoppen DJ’s drukken. Ze vroeg verder of DJ’s alleen het volume veranderen en of de DJ-booth überhaupt ergens mee verbonden is. (De video had meer dan 30 miljoen views in iets minder dan twee weken).

Waarom Madeline Argy de video opnam en publiceerde is de redactie niet bekend.

Verschillende DJ’s (waaronder Loud Luxury) reageerden op haar video en maakten een remix van haar nummer. Zelfs Benni Benassi heeft een remix uitgebracht. Benni Benassi remixte Madeline Argy op zo’n manier dat het naadloos overging in Satisfaction (2002).

Madeline Argy: TikTok, Instagram, YouTube

TikTok: madelineargy

Instagram: madelineargy

YouTube: @madelineargy7946

Op TikTok heeft Madeline Argy meer dan 4,6 miljoen volgers. Op Instagram heeft ze meer dan 1,5 miljoen volgers. Op YouTube heeft ze meer dan 340.000 abonnees. (Alle per augustus 2023)

Wat betekent „(I am kenough“? Betekenis, definitie, uitleg


Kenough zijn betekent authentiek zijn, niets voorstellen en tevreden zijn met jezelf.

Wat betekent „(I am kenough“? Betekenis, definitie, uitleg

Kenough zijn betekent ook dat je van jezelf houdt en dat je jezelf beminnelijk vindt. Als je kenough bent, heb je een gezond gevoel van eigenwaarde.

Kenough zijn betekent in wezen dat je genoeg bent voor jezelf. Je wilt niets bewijzen aan anderen. Je hebt vrede met jezelf.

Kenough zijn is een uitdrukking van zelfacceptatie en zelfliefde. Het betekent dat je van jezelf houdt en jezelf waardeert. Het betekent geluk vinden ongeacht wat anderen denken, beoordelen of zeggen.

Kenough zijn betekent niet geïsoleerd of egoïstisch zijn. Het betekent jezelf goed kennen, weten wat goed voor je is en wat niet. Je hebt een identiteit die niet afhankelijk is van externe waardering of externe symbolen.

Kenough is een staat waarin men goed is. Het is een uitdrukking van welzijn en zelfbeschikking.

Wie kenough is, is veel minder vatbaar voor invloeden en manipulatie van buitenaf.

Wat betekent „(Ik ben) kenough“? Betekenis, definitie, uitleg

„Kenough‘ is een samenstelling van de woorden ‚Ken‘ en ‚genoeg‘. Ken is het vriendje van Barbie.

Kenough wordt als volgt uitgesproken: Ke-nough.

Wie Kenough is, heeft ook Kenergy.

Wie Kenough is, zorgt goed voor zijn gezondheid en fitheid. Wie Kenough is, is niet bang om over zijn gevoelens en angsten te praten. Wie Kenough is steunt andere Kens om hun beste Ken te worden. Wie Kenough is heeft geen andere mensen nodig om zich compleet te voelen.

Oorsprong: I am kenough (hoodie)

In de 2023 Barbie-film is Ken (gespeeld door Ryan Gosling) te zien met een tie-dye sherpa hoodie in felle kleuren met de woorden „I am Kenough.“ erop. Deze scène sprak zoveel mensen aan dat hij viraal ging en ervoor zorgde dat het neologisme „kenough“ zich razendsnel verspreidde.

De zin „I am Kenough“ verspreidde zich als een slagzin. Omdat het wordt gezien als een symbool voor Ken’s persoonlijke ontwikkeling. Dus nu gebruikte iedereen die wilde of wil laten zien dat hij vrede heeft met zichzelf de zin „Ik ben Kenough“.

De hype rond „I am kenough“ leidde ertoe dat de hoodie werd verkocht door Mattel. Deze is te koop via de webwinkel.

Barbie film 2023: Inhoud

Barbie is een film geregisseerd door Greta Gerwig. De komedie is een verfilming van de Barbie-poppen van fabrikant Mattel. De film is de eerste live-action film over deze populaire pop, die waarschijnlijk alle vrouwen kennen uit hun kindertijd. Voorheen waren er alleen een groot aantal animatiefilms en televisieseries gewijd aan het thema Barbie. In deze film spelen Margot Robbie (Barbie) en Ryan Gosling (Ken) de hoofdrollen. Deze film werd op 20 juli 2023 uitgebracht in de Duitse bioscopen.

De speelfilm neemt ons mee naar het kleurrijke Barbie-land. Daar leeft Barbie met vele andere versies van zichzelf en de verschillende Kens. Alles lijkt perfect te zijn in hun wereld. Maar op een dag wordt de mooie en perfecte Barbie geplaagd door zelftwijfel en angst. Daarom besluit ze Barbieland te verlaten. Samen met Ken begint ze aan haar reis naar de echte mensenwereld. Daar wil ze achter de oorzaak van haar innerlijke conflicten komen. Via een magisch ritueel worden de twee echte mensen en komen ze aan in de metropool Los Angeles.

In deze echte wereld is Barbie volledig geïrriteerd en in de war door het gedrag van mensen. Tegelijkertijd is ze op zoek naar haar oude baasje, die ze uiteindelijk denkt te vinden in de rebelse tiener Sasha. Terwijl Barbie nu op zoek is naar haar identiteit en haar plaats in de werkelijkheid, ontdekt haar vriend Ken dat de werkelijkheid, waarin hij zich nu bevindt, gekenmerkt wordt door patriarchaat. Hij keert daarom terug naar Barbieland en introduceert ook daar een patriarchaat. De Barbies die daar blijven vinden dit verbazingwekkend na gehersenspoeld te zijn.

Barbie wordt ondertussen ontvoerd door agenten van het productiebedrijf Mattel, omdat zij de gevolgen van het hebben van een levend exemplaar in hun wereld zeer vrezen. Tijdens een korte ontmoeting met de volledig mannelijke directie van Mattel weet ze uit hun hoofdkwartier te ontsnappen. Daarbij wordt ze gered door Sasha’s moeder Gloria, die in het verleden haar eigen negatieve ervaringen met een barbiepop had en deze had geprojecteerd op stereotype Barbie.

De drie vrouwen keren samen terug naar Barbieland, dat inmiddels Kendom is geworden. Door middel van girl power slagen ze erin om alle Barbies te bevrijden van de hersenspoeling en Kendom te heroveren. Het gewenste happy end volgt. Iedereen verzoent zich met de Kens en eist dat ze niet langer slechts een aanhangsel van Barbie willen zijn. Ze mogen nu allemaal verder leven als onafhankelijke en waardevolle individuen van hun wereld.

Wie is Pinkydoll? TikTok, leven, profiel, biografie


Pinkydoll is een Amerikaanse content creator en livestreamer.

Ze werd bekender op het internet in juli 2023, nadat haar TikTok Live-video’s populairder werden.

Wie is Pinkydoll? TikTok, leven, profiel, biografie

Pinkydoll is 19 jaar oud.

Pinkydoll is actief op TikTok, Instagram, Snapchat en OF-platforms.

Ze werd bekend door haar livestreams op TikTok in juli 2023. Pinkydoll streamde herhaaldelijk via „TikTok Live.“ Hier is het mogelijk voor kijkers om virtuele cadeaus te geven. Dit wordt meestal gedaan in de hoop en bedoeling dat de streamer of de streamer zal reageren.

Pinkydoll viel op door haar verbale reacties op de cadeaus en haar NPC-achtige gedrag. Ze sprak met opzet als een NPC uit een videogame. Ze zei onder andere:

 • ice cream so good (waarop ze likgeluiden maakte)
 • ice cream so good yes yes yes yes (ze maakte likgeluiden)
 • meow meow
 • yes popcorn yes popcorn
 • yes yes yes yes
 • yes strong woman
 • Slay hahaha
 • gang gang
 • quak quak quak
 • fire fire fire
 • grab grab

Wat hier gebeurt kan als volgt worden uitgelegd: Als Pinkydoll een virtueel ijsje krijgt, zegt ze „ijsje zo lekker“. Als ze virtuele popcorn krijgt, geeft ze commentaar op de popcorn. Als ze een virtueel vuurtje krijgt, roept ze „vuur“.

Simpel gezegd: geschenk van de kijker –> reactie van Pinkydoll.

Wat gebeurt er op TikTok Live?

Het gedrag van Pinkydoll kan niet worden verklaard zonder haar kijkers en Pinkydolls bedoelingen. Ze reageert op de virtuele cadeaus. De persoon die het cadeau geeft, krijgt een reactie van de streamer voor haar cadeau. Dat is de hele interactie.

Maar waarom doet Pinkydoll dit? Ze verdient er geld mee. Ze kan elk virtueel cadeau laten omzetten in echt geld en uitbetalen.

Het komt er dus op neer dat Pinkydoll (en andere TikTok livestreamers die hiermee geld verdienen) zichzelf voor schut zetten voor het geld.

Maar één ding moet gezegd worden, Pinkydoll speelt waarschijnlijk gewoon een rol. Ze geeft hier iets aan kijkers en krijgt er geld voor. Straatmuzikanten doen eigenlijk niets anders, alleen dat ze een talent hebben.

De redactie hoopt dat dit soort geld verdienen echt de prijs van belachelijkheid waard is.

Maar de interactie tussen Pinkydoll en haar kijkers zegt ook iets over haar kijkers. Ze lijken een parasociale relatie met haar te hebben. De redactie vermoedt dat de eenzaamheid van de kijkers zo groot is dat juist zo’n interactie via een scherm de eenzaamheid enigszins verlicht. Zou een interactie met een mens zonder digitaal medium niet veel fijner zijn?

Pinkydoll: TikTok, Instagram

TikTok: @pinkydollreal

Instagram: pinkydollrealb

Op TikTok heeft ze meer dan 235.000 volgers. Op Instagram heeft ze meer dan 17.000 volgers. (Beide per juli 2023)

Wie is Joost Klein? leven, profiel, biografie, TikTok


Joost Klein is een Nederlandse muzikant en YouTuber die in Duitsland bekend werd door zijn deelname aan het nummer „Friesenjung“ van de Berlijnse rapper Ski Aggu.

Joost Klein: leven, biografie, profiel

Joost Klein is geboren op 10 november 1997 in Leeuwarden, de hoofdstad van de provincie Friesland. Joost Klein is 25 jaar oud en zijn sterrenbeeld is Schorpioen.

Begonnen als YouTuber in 2008 op 10-jarige leeftijd, maakte Joost Klein vanaf 2017 naam als muziektalent en bracht in 2019 zijn eerste muziekalbum getiteld „Albino: The Album“ uit in samenwerking met de Nederlandse muziekproducent Tantu Beats.

Joost bracht YouTube-video’s uit voor de nummers „Scandinavian Boy“ en „Albino“ van het album, die samen bijna vijf miljoen views hebben gekregen. In 2023 waren er nog minstens drie albums, „1983“, „Fryslân“ en „Joost Klein 7“, verschenen op Amazon en Spotify.

Joost Klein: bekendheid, samenwerking met Ski Aggu en Otto Waalkes

In mei 2023 veroorzaakte Joost Klein een virale hit door zijn deelname aan het nummer „Friesenjung“, dat werd gemaakt in samenwerking met rapper Ski Aggu en de bekende komiek en entertainer Otto Waalkes.

Het nummer bestaat uit coupletten gerapt door Ski Aggu, technoklanken ondersteund door Joost Klein en refreinfragmenten uit het nummer „Friesenjung“ van Otto Waalkes.

Joost Klein: YouTube, Instagram, TikTok

YouTube: @joostklein1

Instagram: joostklein

TikTok: @joostklein

Op TikTok heeft Joost Klein ruim 270.000 volgers. Op Instagram heeft hij ruim 350.000 volgers. Op YouTube heeft hij ruim 220.000 volgers. (Alle per mei 2023)

Wie is Grogu? Betekenis, eigenschappen, uitleg, definitie


Grogu, ook bekend als „Baby Yoda“, is oorspronkelijk een personage uit de Star Wars trilogie, maar de laatste jaren heeft hij ook op sociale media een grote populariteit verworven. Het kleine, ingetogen wezen met de spitse oren verovert momenteel de harten van fans over de hele wereld. Grogu is momenteel vooral populair door het creëren van memes, wat kleine karikaturen zijn.

Maar waar komt het personage „Grogu“ eigenlijk vandaan en wat maakt hem zo bijzonder? In het volgende artikel zullen deze en andere vragen over „Wie is Grogu“ in detail worden beantwoord. Ook het gebruik van het personage Grogu in de context van sociale media komt aan bod.

Wie is Grogu precies? Betekenis, kenmerken, uitleg, definitie

„Grogu“ is de naam van een fictief personage uit het Star Wars-universum. Deze werd voor het eerst geïntroduceerd in het kader van „The Mandalorian“. Grogu“ is een klein, groen wezen, dat bepaalde overeenkomsten vertoont met het personage „Yoda“. Grogu“ heeft echter enkele verschillen in uiterlijk en persoonlijkheid met „Yoda“.

Het personage „Grogu“ wordt vaak „Het Kind“ genoemd vanwege zijn grootte, zoals hij vaak „Baby Yoda“ wordt genoemd vanwege zijn uiterlijk. Sinds het tweede seizoen van de Star Wars serie „The Mandalorian“ is de naam „Grogu“ pas bekend geworden. Intussen is Grogu een van de populairste personages uit de serie geworden en heeft hij de afgelopen drie jaar de sprong gewaagd naar de sociale media, waar hij als populaire basis dient voor het creëren van individuele memes.

Bekendheid en populariteit van het personage Grogu

De immense bekendheid en populariteit van het personage „Grogu“ is in niet geringe mate te danken aan de grote hype op sociale media, waar hij een internetfenomeen werd. De populariteit zelf is waarschijnlijk te danken aan zijn innemende persoonlijkheid en charmante uiterlijk. Daarnaast heeft het personage kenmerkende eigenschappen die voor buitenstaanders van de serie Star Wars „The Mandalorian“ vaak moeilijk te identificeren zijn.

Grogu combineert onschuld, nieuwsgierigheid en verschillende Force vermogens in een op zich vrij klein en onopvallend personage, waardoor hij een nauwe band heeft met de eigenlijke hoofdpersoon van Star Wars. Het personage Grogu lijkt daarom vaak „een wolf in schaapskleren“ en leunt handig op een zeker understatement, maar hij mag nooit onderschat worden.

Waar komt Grogu vandaan? Oorsprong

Voordat „Grogu“ een absolute social media hype werd, verdiende hij voor het eerst zijn sporen in Star Wars. In de volgende subsecties worden het personage „Grogu“ en zijn precieze oorsprong nader toegelicht.

Achtergrondgeschiedenis en oorsprong

Tot op heden is de exacte oorsprong van het personage „Grogu“ in Star Wars onbekend. In de Star Wars serie „The Mandalorian“ werd echter gehint dat „Grogu“ een kind is van dezelfde soort als „Yoda“. Op zich is de Star Wars franchise stil en geheimzinnig over de Yoda soort. Al met al zijn er maar heel weinig vertegenwoordigers van deze soort, waardoor de oorsprong van „Grogu“ voorlopig een mysterie lijkt te blijven.

Grogu: Capaciteiten en kenmerken

„Grogu“ heeft een schat aan vaardigheden en eigenschappen die hem zo populair maken bij zijn fans. Deze worden hieronder allemaal opgesomd:

 • Power healing (Grogu kan andere personages in Star Wars genezen)
 • Telekinese (Grogu kan objecten verplaatsen en besturen met zijn geest)
 • Krachtbescherming (Grogu kan zichzelf beschermen tegen aanvallen)
 • Krachtslaap (Grogu kan anderen in slaap brengen)
 • Krachtcommunicatie (Grogu kan met anderen communiceren, zelfs als ze dat niet willen)
 • Telepathie (Grogu kan met anderen communiceren via hun gedachten)

Daarnaast heeft Grogu de neiging nederig, beleefd en respectvol te zijn, waardoor dit een van de populairste personages in Star Wars is.

Betekenis van Grogu in het Star Wars Universum

Het belang van het personage „Grogu“ in het Star Wars universum is over het algemeen zeer groot, omdat met dit personage een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan de saga. In dit opzicht vertegenwoordigt „The Mandalorian“ een serie met verhalen die niet uitsluitend betrekking hebben op de hoofdpersonen. Met „Grogu“ werd een personage geïnitieerd dat bepaalde banden heeft met „Yoda“.

De uitvinding van „Grogu“ toonde ook aan dat ondersteunende personages het potentieel hadden voor grote populariteit. Vanaf dat moment begon de Star Wars franchise zich meer te richten op innovatieve ideeën. Tegelijkertijd is de toekomst van het personage „Grogu“ in de Star Wars mythologie nog steeds vrij onzeker.

Is Grogu de zoon van Yoda? Verklaring

Op dit moment is het onbekend of Grogu daadwerkelijk de zoon van Yoda is. Hoewel er veel gespeculeerd wordt, is deze informatie vooralsnog niet beschikbaar gesteld aan de fans van de serie. De soort „Yoda“ is op zich vrij mysterieus en er zijn maar heel weinig vertegenwoordigers bekend in Star Wars. Yoda zelf heeft echter nooit een kind gehad. Dus de theorie dat Grogu een zoon van Yoda zou kunnen zijn is vrij onwaarschijnlijk.

Aangenomen wordt dat Grogu zo’n goede relatie heeft met Yoda omdat zij twee van de laatste van hun soort zijn. Alle leden van de soort zijn gevallen in de Star Wars, dus Yoda en Grogu zijn zo’n beetje de laatste overlevenden. Maar de toekomstige geschiedenis van de Star Wars mythologie kan de onwetendheid op dit punt nog wegnemen.

Is Grogu Meester Yoda? Verklaring

Wat wel bekend is, is dat Grogu zeker geen Meester Yoda is. Hoewel hij een goede band met hem heeft, aangezien beiden tot dezelfde soort behoren, zijn zij niet één en hetzelfde personage. Yoda zelf werd beschouwd als een van de machtigste Jedi-meesters en is een legendarisch figuur in de Star Wars mythologie. Het personage Grogu daarentegen wordt voor het eerst geïntroduceerd in de Star Wars serie „The Mandalorian“.

„The Mandalorian“ speelt zich enkele decennia na de plots van de Star Wars films af. Het is daarom vrij onwaarschijnlijk dat de nog vrij jonge Grogu ooit Yoda heeft ontmoet toen de belangrijkste gebeurtenissen van de Star Wars films plaatsvonden.

Waarom wordt Grogu opgejaagd?

In de Star Wars serie „The Mandalorian“ wordt het personage „Grogu“ door verschillende facties tegelijk opgejaagd – waaronder leden van het Keizerrijk en enkele premiejagers. De belangrijkste redenen hiervoor zouden kunnen zijn dat „Grogu“ behoort tot een zeldzame soort met extreme vermogens en zijn eigen doelen nastreeft. Ze willen Grogu gebruiken voor experimenten in krachtonderzoek of hem als waardevol object verkopen aan dezelfde instellingen die zich bezighouden met onderzoek naar Grogu. De hoofdpersoon van de serie „The Mandalorian“ besluit daarom Grogu te beschermen, wat leidt tot vele avonturen en gevechten.

Grogu in verband met memes en sociale media

Niet alleen in Star Wars, maar vooral op sociale media kreeg het personage van „Grogu“ de afgelopen jaren een grote populariteit en bekendheid. Dit ging viraal door memes en korte filmpjes die werden gedeeld op Instagram en TikTok. Bijzonder populair is het gebruik van Grogu in memes gerelateerd aan feestjes, school, studie, vrije tijd of dagelijks werk. Grogu wordt ook gebruikt in merchandising: hij wordt gedrukt op T-shirts en mokken of is verkrijgbaar als pluche figuur. Zo is de cultfactor rond dit kleine, sympathieke figuurtje uit Star Wars gegroeid.

Conclusie over „Grogu“

Samengevat is „Grogu“ een belangrijk personage uit de Star Wars serie „The Mandalorian“ die erg populair is geworden op sociale media vanwege zijn schattige en onschuldige uiterlijk. Daar wordt hij vaak gebruikt om individuele memes en korte filmpjes te maken die dan viraal gaan.

Naast Grogu zijn er andere soortgelijke figuren in de sterren waarmee hij vaak verward of ten onrechte geassocieerd wordt. Dit zijn bijvoorbeeld Yoda en Yaddle. Grogu, Yoda en Yaddle behoren allen tot de zeldzame en mysterieuze soort Jedi.

Harry Potter by Balenciaga: Uitleg, video, meme


„Harry Potter by Balenciaga“ is een deepfake video waarin de Harry Potter acteurs zijn omgetoverd tot Balenciaga modellen.

Harry Potter by Balenciaga: uitleg, video, meme

Het bijzondere aan de AI-gegenereerde video is dat de Harry Potter-acteurs gemakkelijk te herkennen zijn, ook al is hun fysieke verschijning (lichaamsbouw) veranderd. Ze zijn allemaal langer, dunner en hebben opvallend hoge jukbeenderen. Hun blikken zijn gefixeerd en hun gezichten zijn uitdrukkingsloos.

Wat is er bijzonder aan de video? De gezichten van de personages zijn in hoge kwaliteit geanimeerd. Dit was geen mens, maar een AI! De personages kunnen hun gezicht draaien en ze kunnen knipperen. Het produceren van een deepfake video in zo’n hoge kwaliteit was nog niet eerder mogelijk. (Denk aan Will Smith die spaghetti eet).

Is „Harry Potter by Balenciaga“ echt?

„Harry Potter by Balenciaga“ is nep. Het is niet echt en het is geen officiële reclame voor Balenciaga.

Met „Harry Potter by Balenciaga“ heeft de maker demonflyingfox laten zien wat er mogelijk is met AI-technologie zoals Midjourney, AI-stemgeneratoren en Deepfake.

Oorsprong van Harry Potter by Balenciaga

De YouTuber „demonflyingfox“ publiceerde de video „Harry Potter by Balenciaga“ op 15 maart 2023. In de video (zoals beschreven in de tekst hier) werden de Harry Potter-acteurs omgetoverd tot Balenciaga-modellen en veranderd. De video kreeg na twee weken meer dan 4,5 miljoen views.

Op 1 april 2023 bracht demonflyingfox een tweede deel uit genaamd „Harry Potter by Balenciaga 2“.

De video’s gingen viraal vanaf eind maart / begin april 2023.

Demonflyingfox’s video’s inspireerden andere content creators om soortgelijke video’s te maken. (We hebben deze hieronder opgesomd).

Harry Potter van Balenciaga: wie is er te zien?

De volgende Harry Potter personages zijn in de video opgenomen:

 • Albus Dumbledore
 • Cho Chang
 • Dobby
 • Draco Malfoy
 • Fred und George Weasley
 • Harry Potter
 • Hermine Granger
 • Lord Voldemort
 • Minerva McGonagall
 • Rubeus Hagrid
 • Ronald Weasley
 • Severus Snape
 • Sirius Black

Harry Potter door Balenciaga: Citaten

Uit het eerste deel, „Harry Potter by Balenciaga“:

„You are Balenciaga, Harry.“ (Vertaling: „Jij bent Balenciaga, Harry.“)

„After all to the well-organised mind Balenciaga is but the next great adventure.“ (Vertaling: „Voor de goed georganiseerde geest is Balenciaga slechts het volgende grote avontuur.)

„There is no good and evil. There is only Balenciaga and those too weak to seek it.“ (Vertaling: „Er is geen goed en kwaad. Er is alleen Balenciaga en zij die te zwak zijn om het te zoeken.“)

Uit het tweede deel, „Harry Potter by Balenciaga 2“:

„Master has presented Dobby with Balenciaga. Dobby is free.“ (Vertaling: „Meester heeft Dobby Balenciaga aangeboden. Dobby is vrij.“)

„There’s some who hold it against Balenciaga. But they’re not worth bothering with“ (Vertaling: „Er zijn er die het tegen Balenciaga hebben. Maar ze zijn het niet waard om lastig gevallen te worden“).

„What’s life without a little Balenciaga.“ (Vertaling: „Wat is het leven zonder een beetje Balenciaga.“)

„Balenciaga is my past, my present, my future.“ (Vertaling: „Balenciaga is mijn verleden, mijn heden, mijn toekomst.“)

„Balenciaga after all this time, always.“ (Vertaling: „Balenciaga na al die tijd, altijd.“)

„Wingardium Balenciaga“ (aangepast van “
Wingardium Leviosa“)

Harry Potter van Balenciaga: Meer video’s van dit type

Andere video’s van het type „… by Balenciaga“ zijn: (Deze zijn niet allemaal gemaakt door Demonflyingfox).

 • Batman by Balenciaga
 • Breaking Bad by Balenciaga
 • Game of Thrones by Balenciaga
 • Family Guy by Balenciaga
 • Lord of the Rings by Balenciaga
 • Marvel by Balenciaga
 • Pirates of the Caribbean by Balenciaga
 • Star Wars by Balenciaga
 • The Office by Balenciaga
 • The Simpsons by Balenciaga
 • Zoolander by Balenciaga

Opmerking: Screenshot voor cover afkomstig van https://www.youtube.com/watch?v=ipuqLy87-3A

Wat is „John Pork is calling“? Meme, uitleg


De meme „John Pork is calling“ toont een bellend scherm met een selfie van John Pork.

Wat is „John Pork is calling“? Meme, uitleg

Een gebruikte foto is een selfie van John Pork. Op de achtergrond is het eiland Skye in Schotland te zien. Er zijn ook andere bellende schermen met John Pork met adner selfies.

Op TikTok ging de meme in maart 2023 viral. Op 21 maart 2023 plaatste TikTok-gebruiker @rover.joe een bewerkte foto van John Pork. Hij gebruikte de selfie van John Pork waar op de achtergrond „Doune Castle“ (Schotland) te zien is. Over de foto plaatste hij de grafische elementen van een inkomende oproep. (Op de foto stond „John Pork is Calling.“ Een rode knop om te weigeren en een groene knop om het gesprek aan te nemen zijn ook te zien). Ook plaatste @rover.joe een telefoontje.

De post ging viraal en bereikte meer dan twee miljoen views na slechts één week. De meme „John Pork is calling“ was geboren.

Meer over „John Pork is calling“ (meme, uitleg)

Het gebeurde ook op TikTok dat nep „John Pork“ accounts verschenen en voor verwarring zorgden. Het echte TikTok-account van John Pork is @john.pork.

De „John Pork belt“ meme inspireerde veel content creators om te reageren op TikTok.

Sommige makers lieten het bellende scherm van John Pork zien in hun video. Hier vertelden ze het verhaal dat John Pork hen meerdere keren belde. (Het zal dus wel belangrijk zijn geweest) Toen ze nog steeds niet op de oproep reageerden, gebeurden er vreemde dingen in huis. Lichten flikkerden en het werd donker.

In een andere video beantwoordt iemand de oproep. Een stem zegt dat ze weet hoe ze kanker kan genezen. Maar als ze op het punt staat het geheim te onthullen, wordt het gesprek afgebroken en verschijnt er een politie-informatiescherm.

De „John Pork belt“ meme roept nog drie vragen op: Waarom belt John Pork? Wat wil hij? Hoe komt hij aan mijn nummer?

Wie is John Pork?

John Pork is een virtuele influencer en content creator. Hij is een antropomorf figuur met een varkenshoofd en een menselijk lichaam.

Wie is John Pork? Leven, profiel, biografie, uitleg


John Pork is een antropomorfe virtuele content creator (VTuber).

Wat John Pork bijzonder maakt is dat hij een virtueel (half)mens is. Hij is echter geen puur mens, maar heeft een varkenskop. John Pork is als het ware een varkensmens / pigman.

Wie is John Pork? Leven, profiel, biografie, uitleg

John Pork bestaat sinds 2018 en zou afkomstig zijn uit Palermo, Italië.

John Pork heeft een menselijk lichaam en een varkenskop.

In 2018 publiceerde John Pork zijn eerste social media post. Destijds plaatste hij op 24 september 2018 zijn eerste foto op Instagram. De foto was een selfie en toonde John Pork staand voor „Doune Castle“ in Schotland. De foto inspireerde een paar duizend mensen.

John Pork beschrijft zichzelf als het „coolste varken ter wereld“. De website „Virtual Humans“ (.org) zegt dat John Pork een normale jongen is die graag tijd doorbrengt met zijn vrienden, naar muziek luistert en schoenen koopt.

John Pork zou in Londen wonen en hij houdt van reizen.

Zijn Instagram-account wekt de indruk dat John Pork van mode houdt en zichzelf graag in de schijnwerpers zet. Hij schreef over zichzelf dat hij „fashion model“ is.

John Pork is Calling: Meme

De meme „John Pork is Calling“ ging viral na 21 maart 2023. Het leidde ertoe dat John Pork nieuwe populariteit en dus nieuwe volgers kreeg.

Voor het eerst werd hij bekender in 2018, dus gewoon „nieuw“ was.

Meer informatie over John Pork is Calling vind je hier.

Is John Pork dood? Dood

Verschillende media en TikTok-gebruikers verspreiden de informatie dat John Pork dood zou zijn.

Aangezien John Pork niet eens echt is, kan hij niet dood zijn in menselijke zin. Het kan echter zijn dat de maker (of makers) van John Pork moe werd van het project en gewoon stopte met het plaatsen van afbeeldingen. Als „dood“ betekent niet langer deelnemen aan sociale media, was hij nooit dood, alleen inactief.

Is John Pork echt?

Als de vraag of John Pork echt is, is of hij in echte (dat wil zeggen fysieke) vorm bestaat, moet de vraag ontkennend worden beantwoord. John Pork is niet echt.

John Pork is een virtuele beïnvloeder. Hij is het product van filters en animatietechnieken.

Er was een theorie op Reddit (rond 2020) dat John Pork de YouTuber Technoblade zou zijn. Maar dit is nooit bewezen.

John Pork: maker, wie zit er achter?

Het is niet bekend door wie of welke groep, „John Pork“ wordt geëxploiteerd.

De ware identiteit van John Pork is onbekend.

Wat maakt John Pork zo bijzonder?

John Pork ziet eruit als de vriendelijke en ongevaarlijke buurman die gewoon zijn bescheiden leven wil leiden.

Wat John Pork zo bijzonder maakt is het „Uncanny Valley Effect.“ John Pork ziet er vriendelijk uit, hij lacht en zijn ogen stralen vriendelijkheid uit. Zijn neus is enorm en zijn oren hangen. Iedereen weet dat het personage niet echt is, maar je leeft met hem mee.

Het verhaal van John Pork kan nog verder gesponnen worden. John Pork is in zijn schooltijd gepest en heeft daar op latere leeftijd van moeten herstellen. Zijn ervaringen hebben hem getraumatiseerd en pas na therapie kon hij innerlijke rust vinden. Nu wil hij gewoon in alle rust van het leven genieten.

John Pork: Instagram, TikTok

Instagram: john.pork

TikTok: @john.pork

Op Instagram heeft John Pork inmiddels ruim 113.000 volgers.

Op social media post John Pork vrij onregelmatig.

Wat is „Bare Minimum Monday“? Betekenis, uitleg, definitie


Het concept „Bare Minimum Monday“ staat in duidelijk contrast met de huidige tijdgeest. Hier neemt het individu bewust een dag uit de werkroutine en doet alleen het absolute minimum. In plaats van productief of overijverig te zijn, wordt slechts een minimale hoeveelheid werk verricht of prestatie geleverd.

De „bare minimum Monday“ sluit dus aan bij een veelheid van ontspanningsconcepten en benaderingen die kenmerkend zijn voor de moderne samenleving (en vooral voor het terrein van kenniswerk). In het volgende artikel wordt het begrip „Bare Minimum Monday“ nader toegelicht. Daarnaast wordt gewezen op een praktische referentie en kritiek op de achterliggende concepten.

Wat is „Bare Minimum Monday“? Betekenis, uitleg, definitie

De precieze oorsprong van de term „Bare Minimum Monday“ is niet bekend. Vermoedelijk gaat dit relatief nieuwe concept terug op online gemeenschappen die het gaandeweg hebben bedacht. In wezen beschrijft „Bare Minimum Monday“ een gemoedstoestand waarin het individu bewust een ontspannen en onambitieuze maandag hanteert en bijgevolg weinig bereidheid toont om te werken en te presteren.

Het is een concept dat haaks staat op de huidige prestatiegerichte maatschappij en de eigen ontspanning dient. Tegelijkertijd is er een zekere protesthouding inherent aan de term. Maandag is de eerste werkdag na het weekend, die op zich al dient ter ontspanning. Het individu heeft dus al in het weekend zijn ontspanning gekregen, maar zet die toch indirect door naar maandag.

Het principe van de „Bare Minimum Monday“ kort uitgelegd

Het principe van de „Bare Minimum Monday“ is nog relatief nieuw en beschrijft een mentaliteit, of beter gezegd een concept van werken. Het is in zekere zin gebaseerd op de „weg van de minste weerstand“, die door het individu wordt bewandeld. De „Bare Minimum Monday“ wordt uitsluitend gebruikt op maandagen – vooral op de werkplek, in opleidingen of in een school- of universiteitsomgeving.

In de volgende subsecties worden de beginselen achter de „Minimum Maandag“ en de praktische relevantie ervan toegelicht.

Regels en beginselen

Het principe achter „Bare Minimum Monday“ is om op maandag bewust minder te doen, of zich te beperken tot het absolute minimum. Hectische, eindeloze takenlijsten, stress en een hoge werkdruk zijn op deze dag taboe. In plaats daarvan beperkt men zich tot het hoognodige. Hij of zij bepaalt ook zelf welke specifieke activiteiten op deze dag worden gedaan.

„Bare Minimum Monday“ in de praktijk

Met „Bare Minimum Monday“, bijvoorbeeld, beperkt het individu bewust zijn of haar werktijd (bij voorkeur op maandag) en neemt alleen tijd voor de belangrijkste taken. Tegelijkertijd worden individuele verplichtingen, communicatie en andere afleidingen tot het absolute minimum beperkt. In plaats daarvan wordt op veel plaatsen meer tijd ingepland voor ontspanning, meer mijmeren en meer beweging. Deze laatste activiteiten worden geacht het stressniveau te verlagen en zo het welzijn te verhogen.

Een „luie maandag“ is vooral populair bij werkenden (bedienden, arbeiders of deeltijdwerkers) en bij stagiairs, scholieren en studenten. Het concept van de „Bare Minimum Monday“ wordt vooral gebruikt door jongere generaties – meestal zonder overleg met de betreffende leidinggevende.

Waarom wordt de „Minimum Maandag“ door velen gebruikt?

Veel mensen gebruiken de „kale maandag“ om in het weekend een extra ontspanningsdag te creëren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als het weekend werd gebruikt voor recreatie, maar dit soms vermoeiend en stressvol was. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een festival of een korte reis naar een andere stad of een ander land zijn.

Tegelijkertijd is „Bare Minimum Monday“ voor veel gebruikers een populaire manier om een gemakkelijke en aangename start van de met verplichtingen gevulde werkweek te creëren. Dus in plaats van de maandag direct onder volle concentratie en inspanning te beginnen, wordt hier de voorkeur gegeven aan een zachte start.

Verschillen met andere „luie concepten“

In tegenstelling tot andere „luie concepten“ beperkt de „Bare Minimum Monday“ (zoals de naam al doet vermoeden) zich voornamelijk tot de doordeweekse maandag. Voor veel scholieren, studenten, stagiairs en werknemers is dit de eerste dag na het weekend en het begin van een nieuwe werkweek.

Andere „luie concepten“ specificeren de dag van de week niet. Zij zijn ook minder toegewijd aan de aanpak, zoals de „Bare Minimum Monday“. Bij deze laatste wordt de werkdruk bewust verminderd en worden alleen absoluut noodzakelijke activiteiten uitgevoerd – bij andere „luie concepten“ worden soms niet eens de minimumvereisten uitgevoerd.

Kritiek op de „Bare Minimum Monday

Het concept van de „Bare Minimum Monday“ heeft ook critici die vrezen dat belangrijke taken en verplichtingen zo snel verwaarloosd kunnen worden. Bovendien vrezen zij een vermindering van de algemene productiviteit, omdat mensen door een „Minimum Maandag“ tijdens de werkweek per saldo minder zullen presteren.

Weer anderen bekritiseren het feit dat het concept van een „Minimum Maandag“ überhaupt tegenwind ondervindt en noemen de kritiek het zoveelste voorbeeld van de overdreven focus van deze maatschappij op productiviteit en prestaties. In plaats daarvan, zo stellen zij, zouden individuen meer tijd moeten krijgen voor (zelfopgelegde) zelfzorg en ontspanning.

Conclusie over Bare Minimum Monday

Samengevat is Bare Minimum Monday een relatief nieuw concept waarbij individuen bewust tijd nemen voor zichzelf en ontspanning door de werkdruk op maandag te verminderen. „Bare Minimum Mondays“ zijn vaak zelf geïnstrueerd en hebben op veel plaatsen – vooral in de prestatiegerichte werkwereld – kritiek.

De termen „Self-Care Sunday“ en „Digital Detox“ zijn verwant aan de term „Bare Minimum Monday“. Terwijl „Self-Care Sunday“ op zondag plaatsvindt en vooral gericht is op het vergroten van het eigen welzijn, is „Digital Detox“ een tijdsonafhankelijk concept dat voorziet in het bewust afzien van (digitale) mediaconsumptie.

Wat is „Brrr skibidi dop dop / dom dom yes yes“? Memes, uitleg, betekenis, definitie


„Brr Skibidi Dop Dop Dop“ – compleet eigenlijk „Brrr Skibidi Dop Dop yes yes“ – is een opeenvolging van geluiden die voorkomt in het nummer „Dom Dom Yes Yes“ van Biser King, beroemd gemaakt door de Turkse TikTok influencer YasinCengiz in 2022.

In de originele video die „Brrr Skibidi Dop Dop“ beroemd maakte, voerde YasinCengiz een dans uit waarin hij met zijn buik wiebelde langs verschillende Turkse gerechten en restaurants in de Turkse hoofdstad Antalya. (Het was een soort buikdans, maar niet in de klassieke zin.) Nadat deze video viraal ging, werd hij een populair personage voor CapCut-videosjablonen en voor tekstballonnetjes die de draak staken met verkeerd begrepen songteksten. Veel andere TikTok-gebruikers met overgewicht deden zijn dans na. Anderen stopten kussens onder hun topjes om hetzelfde effect te bereiken.

Oorsprong van „Brrr Skibidi Dop Dop“ / „Dom Dom Yes Yes“ (meme, uitleg)

Op 17 april 2022 bracht de Turkse band Biser King de single van het nummer „Dom Dom Yes Yes“ uit op Spotify. Een paar maanden later, op 1 juni 2022, uploadde de band Biser King de officiële videoclip van hun nummer „Dom Dom Yes Yes“ op YouTube. Deze video kreeg in de volgende vijf maanden ongeveer 1,7 miljoen views.

Op 26 januari 2022, een paar maanden voor de officiële release van het nummer „Dom Dom Yes Yes“ Yin april 2022, uploadde Biser King een video op TikTok waarin ze het nummer live uitvoerden. Deze video werd in een klein half jaar tijd ongeveer 15,3 miljoen keer afgespeeld en kreeg 424.100 likes. Aanvankelijk werd het geluid uit de video gebruikt voor een trend op TikTok waarbij vrouwen hun topjes over hun hoofd trokken, hun buste lieten stuiteren en vervolgens een bril of zonnebril op hun bedekte gezicht zetten. Zo plaatste een vrouwelijke TikToker op 23 augustus 2022 een dergelijke video, die meer dan 1,3 miljoen likes kreeg en in drie maanden tijd meer dan 20 miljoen keer werd afgespeeld.

Ondanks deze borsttrend werd het geluid uit de video van Biser King vooral gebruikt voor video’s die lijken op die van de Turkse TikToker YasinCengiz, waarin hij met zijn buik wiebelt op het ritme van het nummer.

Hij bracht deze video uit op 8 april 2022 en hij werd ongeveer 28,3 miljoen keer afgespeeld en kreeg bijna 1 miljoen likes in zeven maanden tijd. Interessant genoeg had YasinCengiz de dans al eerder uitgevoerd – op 5 maart 2022 – maar toen werd de video slechts iets minder dan 10 miljoen keer afgespeeld en kreeg hij 240.000 likes.

Hoe ging de video viraal?

TikToker YasinCengiz’s video’s begonnen voor het eerst viraal te gaan toen hij het geluid van Biser King bleef gebruiken voor zijn „buikdans“. Op 16 april 2022 postte hij bijvoorbeeld een video met het geluid die in zeven maanden tijd ongeveer 85 miljoen keer werd afgespeeld en 3,2 miljoen likes kreeg. Op 31 mei 2022 postte YesinCengiz een collaboartion met geverifieerde TikToker en professionele sterrenkok cznburak die in een half jaar tijd ongeveer 53,3 miljoen keer werd afgespeeld en bijna 2 miljoen likes kreeg.

Door de toenemende viraliteit van de content van YasinCengiz begonnen andere TikTok-gebruikers de „buikdans“ van YasinCengiz te imiteren met hun eigen dikke buiken of door kussens onder hun bovenlijf te stoppen. Op 10 juni 2022 postte TikToker mahmoudmahe.r uit de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld een video waarin hij een kussen onder zijn shirt propte en de dans uitvoerde. De video werd bijna 10 miljoen keer bekeken en kreeg bijna 300.000 likes in vijf maanden. Op 19 augustus 2022 voerde de Russische TikToker zheka_fatbellyy de dans ook uit, dit keer met verschillende vrouwen. Zijn video werd bijna 10 miljoen keer bekeken in drie maanden en kreeg 433.000 likes.

Rond augustus 2022 begon de inahlts van TikToker YasinCengiz ook populair te worden in Engelstalige memekringen op TikTok. Dit blijkt vooral uit de commentaarkolommen van YasinCengiz video’s in augustus 2022.

Op 11 september 2022 postte TikToker quandaledingle_0 een tekstballon die de draak stak met verkeerd gehoorde songteksten, waarin YasinCengiz „buikdanste“. Deze video werd ongeveer 1,4 miljoen keer afgespeeld en kreeg 136.000 likes in twee maanden tijd. Daarna werd YasinCengiz via green screen verwerkt in verschillende meme templates op TikTok. Op 14 november 2022 postte TikToker brrskibidibidop bijvoorbeeld een video waarin een CapCut-sjabloon werd gebruikt van een man die een voetbal naar de maan gooit. De video werd ongeveer 10,5 miljoen keer afgespeeld en kreeg meer dan 1,6 miljoen likes in slechts twee dagen tijd.

Wat betekent Shmunguss / Shmonguss? Netflix, betekenis, uitleg, definitie


Op 4 maart 2023 publiceerde het TikTok-kanaal „Channel Everything“ een video waarin verslag werd gedaan van de nieuwe en ongebruikelijke Netflix-categorie „Shmunguss“. In de korte video liet iemand zien dat er een „Shmunguss“ categorie is in de Netflix van zijn vriendin.

Wat betekent Shmunguss / Shmonguss? Netflix, betekenis, uitleg, definitie.

In de video zei een man dat hij in het huis van zijn vriendin is. Hij scrolde door de Netflix-filmselectie en bleef steken op filmsuggesties in de categorie „Shmunguss“.

In de categorie „Shmunguss“ hadden alle suggesties het woord „Shmunguss“ in de titel. De volgende filmtitels werden getoond:

 • The Shmunguss King (with Paul Giamatti)
 • I married a Shmunguss
 • The Shmonguss among us
 • Shmonguss‘ Revenge
 • Love & Shmonguss
 • In Shmunguss we trust
 • SHMUNGUSS
 • Shmunguss Master
 • The Shmunguss Project
 • What the Shmunguss

in het Nederlands:

 • The Shmunguss King (met Paul Giamatti)
 • I married a Shmunguss
 • De Shmonguss onder ons
 • De wraak van Shmonguss
 • Liefde & Shmonguss
 • In Shmunguss vertrouwen we
 • SHMUNGUSS
 • Shmunguss Meester
 • Het Shmunguss Project
 • Wat de Shmunguss

De video ging viraal en er waren levendige discussies op Twitter en TikTok over de vraag of de categorie „Shmunguss“ echt is. Hier is het korte antwoord: het is niet echt. Het is een grap, en nep!

Dus wat betekent Shmunguss / Shmonguss? Betekenis, definitie, uitleg

Wat is hier gebeurd? De redactie vermoedt dat dit een grap was om aandacht te genereren en merch te verkopen. Channel Everything heeft nu immers een merch store die kleding verkoopt met „Shmunguss“ erop gedrukt.

De exacte betekenis van de term „Shmunguss“ is onbekend. In de korte TikTok-video wordt „Shmunguss“ gebruikt als een universeel woord zoals „dit“ of „dat“. Mensen, gebeurtenissen, gevoelens en allerlei dingen worden aangeduid met „Shmunguss“.

Ook de exacte spelling van „Shmunguss“ is niet duidelijk. Soms wordt de uitdrukking geschreven met „u“, dus „Shmunguss“. Soms met „o“, dus „Shmounguss“.

Waar komt „Shmunguss“ vandaan?

De oorsprong van de uitdrukking is onbekend. De redactie gokt en vermoedt maar wat! Het zou kunnen dat de uitdrukking is geïnspireerd door „Rick and Morty“, omdat a) er vergelijkbare woorden en uitspraak zijn (bijv. Plumbus) en b) in de TikTok video een „VPN“ naar een andere „dimensie“ wordt genoemd. Van „Rick and Morty“ is het idee van interdimensionale kabeltelevisie („interdimensionale kabel“) heel bekend.

De uitdrukking „Shmunguss“ zou kunnen bestaan uit twee verschillende woorden. Deze zouden kunnen zijn: „sus“ + „chungus“. Of: „sus“ + „hugh mungus“. Beide uitdrukkingen „chungus“ en „mungus“ zijn bekende en wijdverspreide memes op het internet.

Wat is een „subathon“ op Twitch? Betekenis, definitie, uitleg


Een subathon is een livestream die alleen doorgaat als er geld wordt overgemaakt naar de livestreamende persoon. Hierbij worden onder andere tarieven gehanteerd zoals: één euro doneren leidt tot nog een minuut streamen. Of: een abonnement leidt tot tien minuten extra livestreamtijd.

Deze livestreams komen vooral voor op Twitch. De site is het bekendste platform waarop livestreams worden gehouden. Videogames en eSports-evenementen vormen de meerderheid van de streams, maar ook andere categorieën zijn erg populair.

Hoe werkt een Subathon? Betekenis, definitie, uitleg

Een subathon is een speciaal soort stream. Het woord is samengesteld uit de twee woorden „abonnement“ en „marathon“. Op Twitch is het mogelijk om een abonnement te nemen op streamers voor een bedrag variërend van €3,99 tot €24,99. Hiervoor krijgt de kijker exclusieve emotes en andere voordelen die de streamer zelf kan bepalen.

Bij een subathon geeft de streamer een bepaalde minimumtijd op die de stream zal lopen. Kijkers hebben dan de kans om de duur van de stream te verlengen door middel van abonnementen. Elk abonnement verlengt de duur van de stream met een bepaalde tijd. Wanneer de timer, die meestal mee wordt weergegeven, op nul valt, eindigt de stream. Hoe lang een subathon duurt, hangt dus af van de streamer en de kijkers. Er is echter vaak een bovengrens.

Als een streamer de starttijd heeft vastgesteld op twaalf uur en elke inschrijving voegt tien minuten tijd toe, dan zou bij 200 voltooide inschrijvingen de stream 15 uur en 20 minuten duren. Naast de langere streamduur zijn er vaak nog andere beloningen voor kijkers. Zo worden er, afhankelijk van de inschrijvingen, uitdagingen vrijgespeeld voor de streamer of worden er sweepstakes gelanceerd. De uitvoering van een subathon verschilt per streamer.

Bekende Subathons: Ludwig

Er zijn inmiddels talloze subathons. De beroemdste werd gehouden door de stoomboot „Ludwig“. De stream was oorspronkelijk gepland voor 30 minuten en kon telkens met 15 seconden worden verlengd via donaties of abonnementen. In totaal duurde de stream meer dan 30 dagen. Kijkers konden Ludwig ook zien slapen. Ludwig vestigde het record voor de meeste ontvangen abonnementen tijdens de subathon. 283.066 Twitch-gebruikers waren toen geabonneerd op Ludwig. Daarmee werd het record van Ninja, dat eerder op 269.154 stond, verbroken.

Op dit moment houdt streamer GhostInTheMachine het record voor de langst voltooide subathon op Twitch. Zijn subathon duurde 76 uur. Hij wordt gevolgd door Athena met 47 uur en PappiEric met 45 dagen.

Voordelen en kritiek: Subathon

Het doel van een subathon is voor de meeste streamers hetzelfde. Het format is bedoeld om kijkers aan te trekken om het kanaal financieel te ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangen zij content waarvan zij de lengte en deels de inhoud mede kunnen bepalen. Hoe langer en spectaculairder de subathon is, hoe groter de kans dat de streamer wordt verslagen. Het bereik van de streamer kan zo ook na de subathon blijven groeien.

Liefdadigheidsevenementen op Twitch worden ook vaak als subathon gehouden. Meestal werken streamers en ngo’s samen om een donatiedoel te bereiken. Naast donaties wordt ook aandacht gevraagd voor het betreffende liefdadigheidsonderwerp.

Twitch is herhaaldelijk geconfronteerd met kritiek dat het platform streamers aanmoedigt om lange streams te overwegen. Volgens critici belonen de mechanics het houden van lange subathons. De mentale gezondheid van streamers wordt daardoor geschaad, zeggen ze.

Wie is Super Sus (Supersus)? Curriculum vitae, profiel, biografie


„Super Sus“ is een Oekraïense Urban Explorer, YouTuber en webvideoproducent.

Super Sus (Supersus): Curriculum vitae, profiel, biografie

In Cyrillische letters heet „Super Sus“: Супер Сус.

Super Sus draagt ook de naam „Susanin“ of „Vasya“.

Super Sus woont in Kiev, Oekraïne.

Super Sus spreekt Oekraïens en Russisch.

Super Sus (Supersus): Stedelijke verkenner

In zijn video’s verkent Super Sus de onder- en bovenwereld van Kiev en Oekraïne. Hij verkent bunkers, ondergrondse tunnels en ondergrondse voorzieningen zoals kanalen. Super Sus verkent ook oude torens, vervallen gebouwen en verlaten fabrieken. (In het bijzonder onderzoekt hij oude verlaten Sovjetfabrieken en -installaties)

Super Sus is niet preuts in een video en is niet bang voor vuil. (Zie: Mysofobie) Hij toont zichzelf in zijn video’s met vuil en viezigheid op zijn gezicht en lichaam, met vuile broeken en vuile kleren. Zijn charismatische manier en zelfvertrouwen zorgen ervoor dat hij een kleine internetsensatie is. Omdat hij herhaaldelijk en zeer zelfverzekerd zijn comfortzone verlaat. Hier riskeert hij soms zijn leven, bijvoorbeeld wanneer hij naast de rails van rijdende metro’s ligt)

Super Sus wordt vergezeld door zijn cameraman Dima.

Super Sus heeft de catacomben van Parijs al verkend. In één video verkennen Super Sus en zijn metgezellen een oud theater. Ze klommen onder andere door ventilatieschachten.

Super Sus (Supersus) in Pripyat / Tsjernobyl

In 2018 publiceerde hij een video van zijn bezoek aan Pripyat bij Tsjernobyl.

Super Sus heeft een video gepubliceerd over zijn project om de ondergrond van de Tsjernobyl-reactor te verkennen. In de video zijn Super Sus en zijn metgezellen te zien terwijl ze in opblaasbare boten door waterophopingen in de buurt van de reactor roeien. Super Sus valt zelfs in het (radioactieve) water. In latere scènes ziet men Super Sus in een duikpak door het (radioactieve) water bewegen.

In een latere video laten Super Sus en zijn metgezellen zich in een ziekenhuis controleren op straling.

Super Sus (Supersus): TikTok 2022 (liedje)

Op TikTok gingen video’s van Super Sus in september 2022 viraal. Hierin is hij te zien in ondergrondse tunnels met een zwart vuil gezicht.

Het nummer „Phonky Tribu“ van Funk Tribu speelt meestal op de achtergrond van de video’s.

Super Sus (Supersus): YouTube, Instagram

YouTube: Супер Сус

Instagram: sssuper_sus

Op Instagram heeft Super Sus meer dan 199.000 volgers. Op YouTube heeft hij meer dan 1,64 miljoen abonnees. (Beide per september 2022)

Was bedeutet Knuffelcontact? Bedeutung, Definition, Erklärung


Als „Knuffelcontact“ wird eine belgische Pandemie-Eindämmungsregelung bezeichnet mit der festgelegt wurde, dass jeder Belgier nur einen Kontakt haben darf mit dem er oder sie engen Kontakt hat, also z.B. kuschelt.

Auf deutsch bedeutet „Knuffelcontact“ „Kuschelkontakt“.

Was ist die Knuffelcontact-Regelung? Bedeutung, Definition, Erklärung

Für belgische Paare gilt, dass sie nur einen Knuffelcontact haben dürfen. (Den Partner bzw. die Partnerin.) Für Singles sind ein Knuffelcontact und ein nicht-Knuffelcontact erlaubt. Dass bedeutet, für Singles ist der physische Kontakt mit einer Person erlaubt. Für die andere Person gilt, dass sie zwar besucht, aber nicht berührt werden darf. Es gilt also für Paare oder Singles die Knuffel-Monogamie.

Mit dem „Knuffelcontact“ sind alle Formen des physischen Kontaktes erlaubt, so unter anderem: Berührungen, streicheln, Händeschütteln, Umarmungen, kuscheln, küssen, gemeinsam auf der Bett liegen und so weiter.

Was bedeutet Knuffelcontakt auf deutsch? Kuschelkontakt, Bedeutung, Definition, Erklärung

„Knuffelcontact“ bedeutet auf deutsch: Kuschelkontakt oder Schmusekontakt.

Das Wort „Knuffelcontact“ stammt aus der niederländischen Sprache. Der Singular ist „Knuffelcontact“. Der Plural ist „Knuffelcontacten“ (niederländische Grammatik).

„Knuffelcontact“ wird auf deutsch als „Knüffel-Kontakt“ ausgesprochen.(mit ü!)

Das niederländische Verb „knuffelen“ bedeutet auf deutsch „kuscheln“ oder „schmusen“. Das Wort „contact“ kann direkt ins deutsche als „Kontakt“ übersetzt werden. Damit ist die deutsche Übersetzung von „Knuffelcontact“ eben „Kuschelkontakt“ oder „Schmusekontakt“.

Da in Belgien niederländisch (flämisch) und französisch (wallonisch) gesprochen wird, wurde der niederländische Begriff „Knuffelcontact“ auch ins französische übersetzt. Auf französisch heißt der „Knuffelcontact“ eben „Contact rapproché“. (Das französische Adjektiv „rapproché“ bedeutet auf deutsch „nah“ bzw. „eng beinander“.) (Anmerkung der Redaktion: Damit hat die niederländische Sprache eindeutig das schönere Wort produziert. Denn „Kuschelkontakt“ klingt schöner als „Enger Kontakt“.)

Das Wort „Knuffelcontact“ wurde in der deutschen Netzgemeinde schnell beliebt, da es eben als „süß“ und „harmlos“ wahrgenommen wird. Knuffelcontact (dt. Kuschelkontakt) betont eine positive Seite der Coronavirus-Pandemie, denn trotz Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen und Social Distancing ist das Kuscheln mit einem anderen Menschen immer noch möglich.

Was bedeutet Knuffelcontact? Bedeutung, Definition, Erklärung

„Knuffelcontact“ ist eine Pandemie-Eindämmungsmaßnahme des Social Distancing und des Kontaktsperre, um die Verbreitung des Coronavirus im Herbst und Winter 2020 in den Griff zubekommen. (In Deutschland wurde ein Wellenbrecher-Lockdown durchgeführt.) „Knuffelcontact“ dient dazu die Kontakte eines Menschen stark zu reduzieren, um so die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dies verfolgt als großes Ziel, dass die Rate der Neuinfektionen sinkt und dass Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt wird. (Wäre das Gesundheitssystem überlastet, so würden nicht mehr genügend intensivmedizinische Betreuungsplätze für Betroffene zur Verfügung stehen.)

In Deutschland gilt aktuell keine Knuffelcontact-Regelung. In Deutschland dürfen sich – im Rahmen des Wellenbrecher-Shutdowns – maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten in der Öffentlichkeit, in geschlossenen Räumen oder im Privaten treffen.