Vad är en femboy? Betydelse, definition, förklaring


Termen Femboy är ett konstgjort och portmanteau-ord som består av de två stavelserna „Fem“ och „Boy“. „Fem“ står för det engelska ordet female, som betyder kvinnligt. Boy å andra sidan syftar på en pojke eller en ung man.

Vad är en fem pojke? Betydelse, definition, förklaring

I ordet femboy blandas därför de kvinnliga och manliga delarna av en person. Begreppet femboy har under tiden funnit sin väg in i språkbruket, men det är fortfarande långt ifrån allestädes närvarande, utan används främst av vissa grupper av människor i yngre åldrar.

Biologiskt sett, dvs. rent könsidentitetsmässigt, är en så kallad femboy en man. En sådan man tycker dock att ett mycket specifikt kvinnligt beteende är mycket attraktivt för hans egen personlighet och försöker sedan uttrycka detta utåt, till exempel genom sin klädstil, genom att använda damparfymer eller genom att ha en feminin frisyr. En Femboy gillar därför att presentera sig själv offentligt eller inför andra människor med typiskt kvinnliga drag och manér.

Livsstil: Hur FemBoys lever (innebörd, förklaring)

Även om det inte går att fastställa en specifik åldersgräns kan man anta att femboys vanligtvis avser yngre män upp till en åldersgräns på cirka 30 år. Termen femboy uppstod i samband med att samhället började acceptera olika könsriktningar och identiteter.

Om någon idag kallas femboy behöver det inte nödvändigtvis vara positivt, eftersom det i allmänhetens ögon också kan vara nedsättande menat på ett nedsättande sätt. Det är just på detta nedsättande sätt som femboys ofta antas vara homosexuella, vilket i de allra flesta fall inte alls är fallet. Det är också absolut nödvändigt att skilja femboy från andra liknande termer, även om övergångarna kan vara ganska flytande. Till exempel bör femboy inte på något sätt förväxlas med så kallade crossdressers, transpersoner eller ladyboys. Crossdressers är personer som gillar att bära kläder av det motsatta könet. Crossdressers kan alltså vara både män och kvinnor.

Femboy i konst och litteratur

Transpersoner har vanligtvis feminina drag, är vanligtvis långa eller smala och kan ha praktiskt taget vilken könsidentitet som helst. Termen femboy är inte heller ett tecken på en eventuell könsidentitet. Män av alla könsriktningar kan utåt sett framstå som femboys. Femboys förekommer inte bara i det verkliga livet, dvs. som verkliga personer, utan även i konst, litteratur och historia. Anime, manga och furry art är alla konstgjorda skapelser som kan hänföras till den så kallade antropomorfa världen.

Betydelse och förklaring: Vad är „femboys“?

Femboys förekommer ofta i alla dessa genrer och spelar därför en dominerande roll i dessa konstnärliga riktningar. Konsumtionen av dessa konstrepresentationer sker också nästan uteslutande av den yngre generationen upp till 30 år. Termen femboy har dock fått en helt ny spridning, inte minst genom internet. Över hela världen finns det fler och fler grupper och forum som är specialiserade på femboys och som uteslutande ägnar sig åt detta ämne. Dessutom är dessa forum också en plats för likasinnade att utbyta idéer och lära sig om de senaste trenderna. Om femboys åtföljs och intervjuas under en längre tid kan man alltid konstatera att detta alltid är en tillfällig fas i livet. Så snart 30 års ålder har passerats, brukar denna speciella uttrycksform som femboy kastas bort igen.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge.


Gefällt dir BedeutungOnline.de? Wenn du BedeutungOnline.de nützlich findest, dann nimm dir bitte eine Minute Zeit und gib mit einer Spende etwas zurück. Schon eine kleine Spende hilft BedeutungOnline weiter für dich zubetreiben und neue Artikel zu schreiben. Mehr Infos, wie du BedeutungOnline.de unterstützen kannst, findest du hier. Danke! Melde dich für den persönlichen BedeutungOnline.de-Newsletter an. Das geht hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert