Vad är „Praise Spez / Heil Spez“? Memes, Betydelse, Förklaring, Definition


„Praise Spez / Heil Spez“ är ett buzzword från Reddit-världen som har blivit viralt sedan början av 2023 och hänvisar till VD och administratör för internetplattformen Reddit. Uttrycket kan nu ofta hittas på nämnda plattform, där det används i forumtitlar, inlägg och kommentarer. Det är ganska sarkastiskt till sin natur och syftar på Reddits VD Steve „spez“ Huffman. Det tillhörande memet uppfanns av användare av Reddit-plattformen i kölvattnet av ovälkomna uppdateringar för att protestera massivt mot Reddits nya regler.

„Praise Spez / Heil Spez“-memet är således en ganska smaklös form av sarkasm och används alltid när människor inte kan göra sina egna åsikter och känslor kända (förmodligen av rädsla för motåtgärder). Men vad „Praise Spez / Heil Spez“-memet egentligen handlar om och vilken detaljerad bakgrund det har, kommer följande artikel att ge några intressanta fakta.

Definition av Praise Spez / Heil Spez

Praise Spez / Heil Spez“ är en neologism som består av det engelska verbet „beröm“, smeknamnet „Spez“ (från Steve „spez“ Huffman) och det tyska uttrycket „heil“ (för förlåtelse, framgång och frälsning). Detta syftar på en sarkastisk form av beröm från Reddits VD Steve Huffman, som har gjort sig ganska impopulär bland Reddits användare i kölvattnet av ändringen av plattformens användarvillkor. Medan „Praise Spez“ fortfarande antyder en religiös kontext, kan „Heil Spez!“ nästan kopplas till den tyska nationalsocialismens era. „Praise Spez / Heil Spez“ kan därför indirekt hänföras till svart humor, eftersom vissa gränser för god smak tydligt överskrids här.

Ursprung och betydelse av „Praise Spez / Heil Spez“

I mitten av juni 2023 beslutade Reddits VD Steve Huffman att göra några djupgående skillnader när det gäller plattformens användarvillkor. Man kom nämligen överens om en API-policy, enligt vilken olika subreddits inte längre var tillgängliga för användare från och med nu, eftersom de blev privata. För att försvara sig mot de ovälkomna förändringarna uppfann den svurna Reddit-gemenskapen motsvarande meme, som visar sarkastiska till ledsna människor och rubriken „Praise Spez / Heil Spez“. På många ställen finns det också rörliga animationer i GIF-format som delas mellan plattformens användare. Reddit självt har ibland inte vidtagit några motåtgärder mot dessa jämförelsevis smaklösa memes. Därför har memet senast sedan den 16 juni 2023 blivit viralt och ibland utvidgat sin inflytandesfär bortom plattformens gränser.

Användning av uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“

Även om „Praise Spez / Heil Spez“-memet är ett rent Reddit-fenomen, förekommer memet nu också i många områden utanför plattformen. De vanligaste användningsområdena för „Praise Spez / Heil Spez“ är dock fortfarande

  • forumplattformen Reddit
  • sociala nätverk
  • det talade språket i vardagslivet

Följande avsnitt kommer därför att användas för att visa användningen av „Praise Spez / Heil Spez“-memet mer i detalj.

Reddit

På Reddit används „Praise Spez / Heil Spez“-memet huvudsakligen i samband med egenhändigt skapade grafiker eller bilder, som förses med individuell text och frasen „Praise Spez / Heil Spez“. Dessa laddas sedan upp på olika forum på plattformen så att de kan delas och därmed spridas vidare. På detta sätt hänvisas till potentiella begränsningar i interaktionen med nya uppdateringar, för vilka den skandalomsusade VD:n för Reddit vid namn Steve Huffman summariskt hålls ansvarig. Den senare får dock inte kritiseras direkt, vilket är anledningen till att uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ används ironiskt.

Sociala medier

„Praise Spez / Heil Spez“-memet blir nu också viralt på sociala medier. Det blir alltmer populärt på TikTok- och Instagram-plattformarna. Memet sprids också på videoplattformen YouTube, där YouTubers och Reddit-användare gör korta videor om det.

Talat vardagsspråk

Särskilt bland Reddit-användare och spelentusiaster används „Praise Spez / Heil Spez“ ibland i vardagsspråket. Här fungerar uttrycket som ett roligt mellanspel i pinsamma eller till och med illvilliga situationer där en annan person ska hållas ansvarig. Användningen av uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ utanför den digitala världen är dock fortfarande relativt liten.

Social klassificering av „Praise Spez / Heil Spez“-memet

Socialt kan uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ och det tillhörande memet främst hänföras till mycket unga målgrupper, såsom medlemmar av generationerna Z och Alpha. Dessa är under 25 år och tillhör den huvudgrupp som använder Reddit som en plattform för utbyte. Äldre personer och målgrupper kommer sannolikt inte att kunna relatera till „Praise Spez / Heil Spez“-memet eftersom uttrycket är för specifikt och målgruppen är för begränsad till Reddit-plattformen.

Kritisk diskussion av „Praise Spez / Heil Spez“

„Praise Spez / Heil Spez“-memet kallas återigen för ännu en meningslös trend av kritiker, men den här gången har det inte sitt ursprung i sociala medier. De kritiserar också det smaklösa i memen, som likställer Reddit VD med Hitler genom att använda gamla nazistiska utrop som „Heil“. Användarna av memen är ofta inte ens medvetna om de fruktansvärda sammanhang där uttrycket användes tidigare. De klagar också på att uttrycket „Praise Spez / Heil Spez“ är för specifikt och endast förstås av en svuren gemenskap.

Slutsats om „Praise Spez / Heil Spez“ och liknande uttryck

„Praise Spez / Heil Spez“, i sammanfattning, representerar ett nytt Reddit-fenomen och uppstod på internetplattformen Reddit i juni 2023. Den fungerar som ett sarkastiskt mellanspel riktat mot VD:n för Reddit, Steve Huffman, och hans ovälkomna uppdateringar och blockering av grupper. Frasen används ofta tillsammans med bilder på kända personer som bara är upprörda över en svår situation eller negativ överraskning.

Relaterade till „Praise Spez / Heil Spez“ är bland annat „Wojak“ och „Christian Bale“ memes. Båda memes är typiska Reddit-memes som tar upp olika vardagssituationer på ett humoristiskt sätt.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert