Co to jest „mogging“? Znaczenie, wyjaśnienie, definicja


W ostatnich latach termin „mogging“ pojawił się jako niepokojący trend w mediach społecznościowych. W tak zwanej kulturze „incel“, „mogging“ odnosi się do agresywnego zachowania, które jest skierowane przede wszystkim do osób z niepewnością i niską samooceną. Za pośrednictwem platform takich jak TikTok, Twitter i Facebook, liczba osób angażujących się w maltretowanie lub poniżanie innych z powodu genetycznych, związanych z urazami lub nieprawidłowych rozmiarów ciała stale rośnie. W rezultacie wielu cierpiących, znanych również jako „moggees“, walczy o przezwyciężenie strachu, wstydu i zażenowania związanego z ich często niekontrolowaną cechą.

Piętno związane z rozmiarem ciała jest głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie. Wiele osób, zwłaszcza „moggersów“, często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo są uprzywilejowani, będąc ponadprzeciętnymi. Ale co dokładnie oznacza „mogging“ i skąd wziął się ten nowy termin? Poniższy artykuł ma na celu dostarczenie czytelnikowi wszystkich podstawowych informacji na temat „moggingu“, a także krytyczne spojrzenie na niego.

Definicja terminu „mogging“

Termin „mogging“ pochodzi od terminu „AMOG“. „AMOG“ oznacza „samiec alfa innego faceta“ lub „samiec alfa grupy“. „AMOG“ oznacza: dominować nad innymi lub bronić się. W czasowniku „mogging“, litera „a“ jest pominięta, a litera „g“ jest podwojona. Wraz z przyrostkiem „-ing“ tworzy to czasownik „mogging“. „Mogging“ oznacza „zdominować“ i „uczynić małym“.

Oznacza to, że ludzie są celowo oczerniani lub wyśmiewani ze względu na swój wzrost. Celem tego jest pośrednie wywieranie dominacji nad tymi osobami. „Moggersi“ mają tendencję do zakładania, że wzrost jest darem genetycznym i wykazują niewielką empatię dla osób o średnim lub mniejszym wzroście. W wielu przypadkach uciekają się nawet do toksycznych zachowań, takich jak „mordowanie“. Nie dotyczy to wyłącznie dzieci i młodzieży. Wielu dorosłych żyje z lękami i niepewnością co do rozmiaru swojego ciała.

„Mogging“ to zjawisko społeczne, które w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechne. Jednak wykracza ono daleko poza faktyczne dyskredytowanie rozmiaru ciała (i wykorzystuje je jedynie jako wymówkę). „Mogging“ można zatem sklasyfikować jako mizantropijny i narcystyczny.

Pochodzenie słowa i pochodzenie „mogging“

Chronologiczne pochodzenie terminu „mogging“ można prześledzić z ostatnich lat. Termin ten pojawił się na forach internetowych, a zwłaszcza na platformach takich jak TikTok, Twitter i Facebook, gdzie powstał jako część kultury incel. Dokładne datowanie tego terminu nie może być precyzyjnie określone.

Termin „mogging“ został po raz pierwszy użyty na forach internetowych, takich jak Reddit. Następnie rozprzestrzenił się na platformy mediów społecznościowych, gdzie stał się elementem tematycznym krótkich filmów. Wykorzystanie terminu „mogging“ w opisach filmów i zdjęć oraz w formie hashtagów sprawiło, że stał się on coraz bardziej popularny.

Jak działa mogging?

„Mogging“ odnosi się do formy agresywnego zachowania, w którym osoba próbuje przyjąć dominującą pozycję poprzez upokarzanie lub nękanie innych w oparciu o cechy, które są uważane za niepożądane, głównie mały rozmiar ciała. Te wrogie działania mogą obejmować zarówno subtelne ataki słowne, jak i jawne konfrontacje fizyczne. Często taktyka stosowana w „mordowaniu“ nie jest oczywista i może być subtelna.

Celem jest sprawienie, by cel wydawał się mniej ważny poprzez umniejszające komentarze, lekceważące zachowanie, a nawet fizyczne zastraszanie. Ta forma presji może powodować znaczny stres psychiczny i mieć negatywny wpływ na samoocenę osób, których dotyczy. Najczęstsze taktyki obejmują

 • Obelgi i uwłaczające komentarze dotyczące rozmiaru ciała
 • Wpatrywanie się lub demonstracyjne ignorowanie danej osoby
 • subtelne obraźliwe gesty lub mimika twarzy
 • rozpowszechnianie plotek lub obraźliwych komentarzy w mediach połecznościowych
 • Celowe izolowanie danej osoby w sytuacjach społecznych
 • Uczestniczenie w obraźliwych żartach lub kpinach
 • nagrywanie filmów lub zdjęć mających na celu upokorzenie danej osoby
 • Fizyczne zastraszanie poprzez fizyczną bliskość lub groźby
 • Manipulowanie dynamiką grupy w celu wykluczenia danej osoby
 • Wykorzystywanie niepewności lub osobistych słabości osoby będącej celem ataku.

Gdzie „mogging“ jest używany?

„Mogging“ jest stosowany w różnych obszarach, choć można zidentyfikować trzy główne konteksty:

 • sieci społecznościowe
 • środowisko zawodowe
 • relacje osobiste

W kolejnych podrozdziałach wyżej wymienione obszary zastosowania „moggingu“ zostaną omówione bardziej szczegółowo.

Sieci społecznościowe

W ogromnych sieciach społecznościowych, takich jak TikTok, Twitter i Facebook, mordowanie rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Poprzez publiczne obnażanie i nękanie osób niskiego wzrostu, negatywna praktyka jest wzmacniana. Dyskredytujące komentarze i poniżające treści znajdują platformę do upokarzania innych.

Środowisko zawodowe

„Mogging“ może również występować w miejscu pracy, gdzie ludzie są celem obraźliwych komentarzy lub wykluczenia społecznego ze względu na ich rozmiar ciała. Ta forma dyskryminacji może obciążać środowisko zawodowe i wpływać na osoby dotknięte psychicznie, co z kolei ma negatywny wpływ na wydajność pracy.

Relacje osobiste

W relacjach osobistych, czy to z przyjaciółmi, czy w innych sytuacjach społecznych, znęcanie się przejawia się poprzez subtelne poniżanie i obraźliwe komentarze. Osoby dotknięte tym zjawiskiem mogą czuć się odizolowane społecznie, co może prowadzić do stresu psychicznego i niskiej samooceny.

Społeczna klasyfikacja „mogging“

Społeczna klasyfikacja „mordobicia“ odzwierciedla niepokojący trend. Praktyka poniżania ludzi ze względu na rozmiar ich ciała jest sprzeczna z podstawowymi zasadami szacunku i empatii. „Mogging często rozwija się w środowiskach, w których podkreśla się powierzchowność i hierarchie społeczne. Przyczynia się do wzmocnienia standardów urody i uprzedzeń, powodując cierpienie psychiczne osób, których dotyczy. Kategoryzacja społeczna jest różna, niektórzy postrzegają to jako poważny problem, który wymaga uwagi i środków zaradczych, podczas gdy inni postrzegają to jako zwykłą prowokację.

Opinie na temat „mogging“

Krytycy „mordobicia“ podkreślają jego negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samoocenę osób nim dotkniętych. Przeciwnicy twierdzą, że ta forma nękania podważa normy społeczne i przyczynia się do nietolerancyjnej atmosfery. Niektórzy postrzegają „mordowanie“ jako produkt powierzchownych mediów społecznościowych, które zwiększają presję na dostosowanie się do nierealistycznych ideałów piękna. Krytyka skupia się również na fakcie, że „mogging“ promuje toksyczną kulturę, w której empatia i szacunek są zaniedbywane. Dyskusja na temat „molo“ odzwierciedla zatem również szersze kwestie odpowiedzialności społecznej i radzenia sobie z różnorodnością.

Wnioski na temat „mogging“ i stosowania podobnych terminów

Podsumowując, „mogging“ może być postrzegany jako niepokojący trend, w którym ludzie są obrażani, wykorzystywani i dyskryminowani z powodu ich niewielkich rozmiarów. Jednak często służy to jedynie jako pretekst i wynika z narcystycznych cech osobowości lub czystej złośliwości lub zazdrości.

Oprócz „mordowania“ istnieją również terminy „zawstydzanie ciała“ i „sizeism“. „Zawstydzanie ciała“ odnosi się do praktyki, w której ludzie są krytykowani, zastraszani lub dyskryminowani ze względu na swoje ciało lub wygląd zewnętrzny. Z kolei „sizeism“ odnosi się do dyskryminacji ludzi ze względu na rozmiar ich ciała.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert