Hästskoteori / Hästskosystemet: Vad är det? Politiskt spektrum, innebörd


Hästskoteorin (även kallad hästskoschema) utgår från att det politiska spektrumet i ett samhälle kan jämföras med en hästsko. De politiska krafterna sägs skilja sig endast genom att de antingen accepterar, stöder och upprätthåller staten och dess ordning eller förkastar och till och med bekämpar den.

Hästskoteorin: Det finns bara två stora krafter: moderater och extremister

Hästskon delas först i två delar på den horisontella axeln: Moderata och extremistiska krafter. Moderata krafter skiljer sig från extremistiska krafter genom att de inte vill angripa eller förändra den fria demokratiska grundordningen – vilket är vad extremistiska krafter vill.

I det konstitutionella skyddet beskrivs också som extremistiska strävanden verksamheter som har som mål att angripa eller eliminera den konstitutionella ordningen och den liberala demokratin.

Extremistiska krafter riktar sig mot delar av den fria demokratiska grundordningen, t.ex. pluralism.

Extremistiska krafter använder sig av ett starkt fiende-vän-tänkande och har en stor ideologisk dogmatism.

Hästskoformigt diagram: vänster, mitten, höger

Hästskon är uppdelad i tre delar på den vertikala axeln: Vänsterkrafter på vänster sida, den moderata mitten i mitten och högerkrafter på höger sida. Deras övergångar är delvis oklara.

Vänster- och högerkrafter delas upp i moderata respektive extremistiska krafter. Vänsterextremistiska krafter finns i övergångarna från vänster till vänsterextremistiska krafter. Samma sak gäller för högern. I övergången från höger till yttersta höger finns radikala högerkrafter. För den moderata mitten finns det ingen extremistisk motsvarighet i hästsko-systemet.

Hästskoteorin: slutsatser och kritik

Hästskoteorin ger följande slutsatser:

Vänsterextremism kan likställas med högerextremism. Man kan dra slutsatsen att vänsterextremister och högerextremister liknar varandra i fråga om metoder, struktur, natur och egenskaper och har vissa gemensamma drag. (Gemensamma drag är bland annat: Vilja att använda våld, förkastande av staten eller polisen som en kraft för lag och ordning, förkastande av oliktänkande, önskan om en annan/förändrad regeringsform).

Man tar inte hänsyn till att vänster- och högerextremister har olika mål, olika syn på mänskligheten och olika världsbild. Det görs inte heller någon åtskillnad mellan totalitära och anarkistiska krafter.

Hästsko-systemet tyder på att det finns likheter mellan vänsterextremister och högerextremister. Huruvida det finns fler likheter än skillnader och vad som dominerar beaktas inte.

Hästskoteorin står också för det faktum att extremvänstern och extremhögern är närmare än en extrem (eller båda extremerna) den moderata mitten.

En konsekvens av hästskoteorin är att vänsterextremister kan anklagas för fascism och att likheter mellan vänster- och högerextremister medvetet eftersträvas.

Fundamentalism, såsom islamism, finns inte med i hästsko-systemet.

Det ekonomiska systemets inflytande på det politiska spektrumet och människors levnadsförhållanden beaktas inte och kartläggs inte i hästskoteorin.

Hästsko-systemet är bara ett antagande om förhållandet mellan kategorierna moderat-extremist och extrem vänster-extrem höger.

Hästsko-systemet är inte en linjär kartläggning av det politiska spektrumet.

Vem uppfann systemet med hästskor?

Hästskoteorin uppfanns och utvecklades av den franske filosofen Jean-Pierre Faye på 1990-talet. Med hästskoformen och konsekvensen att vänster- och högerextremister kan likställas ville han skildra de båda sidornas totalitarism och visa att vänster- och högerextremister står närmare varandra i sina åsikter och sin natur än den moderata mitten.

Idén till hästskoteorin kom till Jean-Pierre Faye när han upptäckte historiska likheter mellan vänster/vänster-extremister och höger/höger-extremister. Ett exempel är Hitlertysklands invasion av Polen, som genomfördes tillsammans med Sovjetunionen. I den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten förenades fascister och kommunister (kortvarigt).

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert