Čo je to „subathon“ na Twitchi? Význam, definícia, vysvetlenie


Subathon je livestream, ktorý pokračuje len vtedy, keď sú livestreamu odovzdané peniaze. Okrem iného sa tu používajú sadzby, ako napríklad: darovanie jedného eura vedie k ďalšej minúte vysielania. Alebo: predplatné vedie k desiatim minútam ďalšieho livestreamu.

Tieto livestreamy sú bežné najmä na Twitchi. Táto stránka je najznámejšou platformou, na ktorej sa livestreamy konajú. Väčšinu streamov tvoria videohry a podujatia elektronického športu, ale veľmi populárne sú aj iné kategórie.

Ako funguje Subathon? Význam, definícia, vysvetlenie

Subathon je špeciálny typ streamu. Toto slovo sa skladá z dvoch slov „subscription“ (predplatné) a „marathon“ (maratón). Na Twitchi je možné predplatiť si streamerov za sumu od 3,99 do 24,99 EUR. Za to divák získava exkluzívne emoty, ako aj ďalšie výhody, o ktorých môže streamer rozhodnúť.

Pri subathone streamer určí určitý minimálny čas, počas ktorého bude stream prebiehať. Diváci potom majú možnosť predĺžiť trvanie streamu prostredníctvom predplatného. Každé predplatné predlžuje trvanie streamu o určitý čas. Keď časovač, ktorý sa zvyčajne zobrazuje spolu s ním, klesne na nulu, stream sa skončí. To, ako dlho bude subatlon trvať, teda závisí od streamera a divákov. Často však existuje horná hranica.

Ak streamer nastavil začiatok na dvanásť hodín a každý odber pridá desať minút času, potom pri 200 dokončených odberoch by stream trval 15 hodín a 20 minút. Okrem dlhšieho trvania streamu sú pre divákov často pripravené aj ďalšie odmeny. V závislosti od počtu odberov sa napríklad odomykajú výzvy pre streamera alebo sa spúšťajú lotérie. Vykonanie subathonu sa u jednotlivých streamerov líši.

Známe subatlony: Ludwig

V súčasnosti existuje množstvo subathonov. Najznámejší z nich sa konal na parníku „Ludwig“. Pôvodne bol naplánovaný na 30 minút a prostredníctvom darov alebo predplatného ho bolo možné predĺžiť vždy o 15 sekúnd. Celkovo trval prúd viac ako 30 dní. Diváci mohli sledovať aj to, ako Ludwig spí. Ludwig vytvoril rekord v počte získaných predplatných počas subatónu. v tom čase si Ludwiga predplatilo 283 066 používateľov služby Twitch. Tým prekonal rekord Ninju, ktorý bol predtým 269 154.

V súčasnosti drží rekord za najdlhšie ukončený subathon na Twitchi streamer GhostInTheMachine. Jeho subathon trval 76 hodín. Za ním nasledujú Athena so 47 hodinami a PappiEric so 45 dňami.

Výhody a kritika: Subathon

Cieľ subathonu je pre väčšinu streamerov rovnaký. Tento formát má prilákať divákov, aby finančne podporili kanál. Na oplátku dostanú obsah, o ktorého dĺžke a čiastočne aj o obsahu môžu spolurozhodovať. Čím dlhší a veľkolepejší je subathon, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa o ňom bude streamer informovať. Dosah streamera tak môže ďalej rásť aj po skončení subathonu.

Charitatívne podujatia na Twitchi sa tiež často konajú ako subathony. Streameri a mimovládne organizácie zvyčajne spolupracujú na dosiahnutí cieľa darcovstva. Okrem darov sa pozornosť upriamuje aj na príslušnú charitatívnu tému.

Twitch opakovane čelil kritike, že platforma podporuje streamerov, aby zvažovali dlhé streamy. Podľa kritikov mechanika odmeňuje organizovanie dlhých subatlonov. V dôsledku toho sa podľa nich poškodzuje duševné zdravie streamerov.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert