Vad är transmog? Betydelse, definition, förklaring


I spelvärlden används termen „transmog“ vanligtvis som en förkortning för ordet „transmogrification“. En bokstavlig översättning skulle kunna betyda något i stil med „mirakulös förvandling“. I datorspel är det helt enkelt förmågan att visuellt anpassa sin utrustning.

Termen „transmog“ myntades definitivt av datorspelet World of Warcraft, även om liknande system redan fanns i andra spel tidigare.

Vad är transmog? Betydelse, definition, förklaring

I många datorspel är karaktärens utrustning av stor betydelse. Detta beror på att föremålen vanligtvis har speciella bonusar och unika förmågor som kan ha en stor inverkan på spelstilen. Samtidigt ser alla användbara föremål olika ut. Alltför ofta uppstår situationer där visuellt mindre tilltalande föremål måste utrustas eftersom de ger bättre bonusar eller till och med oumbärliga färdigheter. För att kunna bära den perfekta utrustningen utvecklades transmog-systemet. Här kan ett föremåls utseende kombineras med ett annat föremåls värden. Det bör dock noteras att endast artiklar av samma typ (t.ex. två huvudbonader) kan kombineras.

Hur Transmog fungerar

I alla datorspel som har transmog-system finns det ett visst antal olika skinn för respektive föremål. Så snart du samlar in ett av dessa skinn i spelet låses det upp för transmogrifiering. Detta gör att samlingsinstinkten finns kvar och att spelarna vill äga så många föremål eller skinn som möjligt.

Spelutvecklare får på så sätt möjlighet att i efterhand integrera speciella visuella effekter och representationer utan att behöva ta hänsyn till de värden som är förknippade med dem. Dessutom kan ytterligare incitament skapas för fans och samlare. Till exempel kan enskilda transmogs erbjudas som extrautrustning när man köper en Collectors Edition eller när man besöker ett konvent. På så sätt markeras sällsyntheten hos vissa visuella föremål tydligt och spelarens (virtuella) självförtroende kan stärkas.

Föregående system till Transmog

Redan innan Blizzard införde sitt transmog-system i World of Warcraft fanns det en möjlighet i enskilda spel att kombinera visuella representationer och värdet av använda föremål. Denna önskan har framför allt genomförts i vissa MMORPGs. Som en enkel lösning har två separata utrustningar integrerats här. Den ena uppsättningen användes för att beräkna bonusar, färdigheter och värden, den andra uppsättningen representerades visuellt. I enstaka fall var det möjligt att använda alla objekt för båda uppsättningarna utan förbehåll, men i andra spel hade man integrerat egna objekt för visuell representation.

Transmog i World of Warcraft

Spelare har kunnat anpassa sin utrustning visuellt i World of Warcraft sedan 2011. För detta ändamål måste man besöka en särskild NPS. Detta kombinerar värdena från ett objekt med utseendet från ett annat. Som en förutsättning anges att karaktären får och kan bära båda föremålen, att föremålen har värden och att vapen- och rustningstypen behålls. Detta innebär till exempel att plåtpansar alltid kan kombineras med ett annat plåtpansar, men inte med tygpansar. Detta för att säkerställa att de enskilda karaktärstyperna alltid kan kännas igen visuellt. En krigare som visuellt ser ut som en magiker är alltså inte möjlig i WoW, till skillnad från andra spel.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert