Vad är TikTok-trenden „Girl Math“? Betydelse, förklaring, definition


Sommaren 2023 uppstod en ny trend på TikTok under hashtaggen #Girl Math. Girl Math handlar inte om matematik, utan om falska beräkningar som rationaliserar skadliga beteenden och fungerar som motivering. I processen förskönas och bagatelliseras tendensen att spendera för mycket. Människor som är benägna att impulsköpa känner sig bekräftade av denna trend. Det farliga med Girl Math är att framför allt unga människor får fel uppfattning om hur de ska hantera pengar.

Särskilt i åldersgruppen mellan 14 och 20 år kan Girl Math vara farligt, eftersom denna grupp människor ofta inte har någon egen inkomst eller har få ekonomiska resurser. Slarvig hantering av pengar kan snabbt ackumulera ett skuldberg. Whitewashing är inte bara kontraproduktivt, det är också skadligt eftersom skulder som ackumulerats i unga år är svåra att minska.

Vad är „tjejmatte“? Betydelse, förklaring, definition

Videor som publiceras under hashtaggen Girl Math innehåller ibland lite ironi, men det är sällan uppenbart. I själva verket fungerar de som en motivering för att köpa något igen trots att du är „tight on cash“ eftersom du inte har skämt bort dig själv på ett tag. Detta åtföljs av ett löfte till sig själv att göra utan i framtiden. Det är verkligen inget fel med enstaka spontana inköp, men här är syftet att förklara en slösaktig tendens som normal. För att göra detta använder kvinnorna lite logiska beräkningsmetoder.

En motiverande beräkningsstil i Girl Math ser till exempel ut så här: Om man har spenderat 800 euro på ett lyxföremål som en designerhandväska, är det bara 40 euro per år investerat under 20 år. Utgiften sätts därmed i perspektiv. Denna beräkning verkar rimlig vid första anblicken, men den är orealistisk. Den lockar människor att göra fler impulsköp, eftersom det i slutändan inte har några obehagliga effekter att spendera mer pengar än vad som finns tillgängligt. Lagförslaget rationaliserar ett impulsivt beteende som strider mot en förnuftig användning av pengar.

Studien 2022 Youth in Germany visar att särskilt generation Z är benägen att skuldsätta sig. TikTok-trenden Girl Math ger intrycket att det är coolt att skuldsätta sig. Det motsatta är sant. Särskilt i början av en yrkesutbildning eller studier är det viktigt att realistiskt bedöma sina ekonomiska möjligheter. Men när viktiga ekonomiska ämnen trivialiseras uppmuntrar det unga människor att göra förhastade inköp och sedan släta över dem. Sannolikheten för att förlora kontakten med pengar är hög och skuldfällan är förprogrammerad.

Girl Math diskriminerar kvinnor

Girl Math-trenden är problematisk av ytterligare en anledning: den bekräftar gamla klyschor om att kvinnor på grund av sitt kön inte är bra på pengar och tenderar att göra impulsköp. Kvinnor som är mycket duktiga på matematik och framgångsrika inom finansiella yrken misskrediteras däremot enbart på grund av termen. På 2000-talet är det svårt att förstå varför kvinnor måste rättfärdiga sina utgifter. De borde kunna spendera pengar som de själva har tjänat ihop som de vill (om de inte skadar sig själva eller andra genom att göra det).

Psykologi: Varför är trenden så populär?

Trenden sänder budskap som bekräftar ens önskningar och behov (i detta fall för inköp). Underförstått förmedlar den att vi får belöna oss själva när som helst. Det „verkliga“ livet ser oftast annorlunda ut, där det ofta är nödvändigt och oftast det förnuftigare alternativet att klara sig utan. Önskan om en verklighet bortom begränsande ekonomiska förpliktelser är mänsklig och stöds massivt av Girl Math-trenden. Särskilt i dagens värld har vi möjlighet att tillfredsställa våra behov omedelbart. Genom smart reklam manipuleras vi till att tro att vi bara tillhör en social grupp och är coola med en viss produkt.

Finns det en positiv sida av tjejmatten?

Frestelsen att köpa finns överallt och är svår att motstå. Det gör det ännu viktigare att lära unga människor att hantera pengar på rätt sätt så tidigt som möjligt. Många forskare har i åratal krävt att ekonomiska frågor ska behandlas mer intensivt i skolorna, eftersom det sägs alldeles för lite om dem hemma hos föräldrarna. Girl Math-trenden kan mycket väl stimulera diskussionen om pengar och därmed vara ett sätt att fatta bättre ekonomiska beslut. Det är också möjligt att det kan minska skuldkänslorna över det egna konsumtionsbeteendet.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.