Har Shannon Schaeffer (fra Painkiller) virkelig eksistert? Var hun en ekte/virkelig person? Netflix, forklaring


I serien „Painkiller“ (Netflix 2023) var Shannon Schaeffer salgsrepresentant hos Purdue Pharma. Eksisterte hun virkelig?

Eksisterte Shannon Schaeffer (fra Painkiller) virkelig? Var hun en ekte / virkelig person? Netflix, forklaring

Nei, Shannon Schaeffer er en fiktiv karakter. Hun har ikke virkelig eksistert. Shannon Schaeffers rollefigurs jobb er å vise seerne hvordan Purdue gikk frem og hvordan selgere jobbet. Shannon Schaeffer gir salgsteamet et ansikt. Hun er representativ for alle de grådige og moralsk svake selgerne. Penger er deres eneste motivasjon.

I serien „Painkiller“ vises det hvordan selgerne lurer legene og får dem til å skrive ut flere piller og høyere doser. Legenes bekymringer skal også bagatelliseres. Til dette ble løgnen om de under 1 prosentene som blir avhengige brukt. Rekrutteringspraksisen for nye selgere tas også opp i serien.

Det er interessant å merke seg at Shannon Schaeffer flere ganger er i tvil om OxyContin og metodene. Hun er aldri hundre prosent overbevist. Pengene og utsagn som at det er folks egen skyld hvis de misbruker pillene, korrumperer henne imidlertid.

Shannon Schaeffer sliter med seg selv og det moralske dilemmaet. Hun tjener mye penger på jobben sin. Men selskapet hun jobber for, skader samfunnet og mennesker. (Red. anm.: Forfatterne har løst dette dilemmaet til publikums fordel. For Shannon Schaeffer gir etter for samvittigheten og støtter aktoratet.

Shannon Schaeffer (Painkiller): Flere fakta, mer info

Hvorvidt det noen gang har vært en salgsansatt eller salgsrepresentant i Purdue Pharma som har delt intern informasjon med påtalemyndigheten, er ikke kjent for redaksjonen. Med så mange ansatte er det imidlertid en klar mulighet.

Shannon Schaeffer spilles av West Duchovny. West Duchovny er datter av David Duchovny og Téa Leoni. (Ja, David Duchovny fra Stock X og Californication.)

Netflix-serien „Painkiller“ er en filmatisering av boken „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ av Barry Meier.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge.


Gefällt dir BedeutungOnline.de? Wenn du BedeutungOnline.de nützlich findest, dann nimm dir bitte eine Minute Zeit und gib mit einer Spende etwas zurück. Schon eine kleine Spende hilft BedeutungOnline weiter für dich zubetreiben und neue Artikel zu schreiben. Mehr Infos, wie du BedeutungOnline.de unterstützen kannst, findest du hier. Danke! Melde dich für den persönlichen BedeutungOnline.de-Newsletter an. Das geht hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert