Co je to femboy? Význam, definice, vysvětlení


Termín Femboy je uměle vytvořené slovo složené ze dvou slabik „Fem“ a „Boy“. „Fem“ je zkratka anglického slova female, které znamená ženský rod. Chlapec naopak označuje chlapce nebo mladého muže.

Co je to fem boy? Význam, definice, vysvětlení

Ve slově femboy se tedy mísí ženská a mužská část člověka. Termín femboy si mezitím našel cestu do jazykového úzu, ale stále ještě není zdaleka všudypřítomný; používají ho hlavně určité skupiny lidí v mladším věku.

Z biologického hlediska, tedy čistě z hlediska pohlavní identity, je takzvaný femboy muž. Takový muž však považuje velmi specifické ženské chování za velmi přitažlivé pro svou osobnost a snaží se to vyjádřit navenek, například stylem oblékání, používáním parfémů pro ženy nebo ženským účesem. Femboy se proto na veřejnosti nebo před ostatními lidmi rád prezentuje s typicky ženskými rysy a způsoby.

Životní styl: Jak žijí FemBoys (význam, vysvětlení)

Ačkoli nelze stanovit konkrétní věkovou hranici, lze předpokládat, že fembiny se obvykle týkají mladších mužů do věku přibližně 30 let. Termín femboy se objevil v souvislosti se zvýšenou společenskou akceptací velmi odlišných genderových orientací a identit.

Pokud je dnes někdo nazýván femboyem, nemusí to být nutně pozitivní, protože ve vnímání veřejnosti to může být míněno i hanlivě. Právě tímto hanlivým způsobem jsou femboys často považováni za gaye, což v naprosté většině případů vůbec není pravda. Je také naprosto nezbytné odlišit femininum od jiných podobných výrazů, i když přechody mohou být docela plynulé. Například femboy by v žádném případě neměl být zaměňován s takzvanými cross-dressery, trans lidmi nebo ladyboys. Crossdressers jsou lidé, kteří rádi nosí oblečení opačného pohlaví. Crossdressery tedy mohou být jak muži, tak ženy.

Femboy v umění a literatuře

Translidé mají obvykle ženské rysy, jsou obvykle vysoké nebo štíhlé postavy a mohou mít prakticky všechny možné pohlavní identity. Výraz femboy také nevypovídá o možné genderové identitě. Muži všech genderových orientací mohou navenek působit jako femboys. Femboys se vyskytují nejen v reálném životě, tedy jako skutečné osoby, ale také v umění, literatuře nebo historii. Anime, manga nebo furry art jsou umělé výtvory, které lze přiřadit k tzv. antropomorfní sféře.

Význam a vysvětlení: Co jsou to „femboys“?

Femboys se často objevují ve všech těchto žánrech, a proto hrají v těchto uměleckých směrech dominantní roli. Spotřeba těchto uměleckých reprezentací je také téměř výhradně mladší generací do 30 let. Termín femboy se však rozšířil zcela nově, a to i díky internetu. Na celém světě existuje stále více komunit a fór specializovaných na femboys, které se zabývají výhradně tímto tématem. Kromě toho jsou tato fóra také místem, kde si podobně smýšlející lidé mohou vyměňovat názory a dozvídat se o nejnovějších trendech. Pokud jsou ženy doprovázeny a dotazovány delší dobu, lze vždy zjistit, že se jedná o dočasnou fázi života. Jakmile tedy překročí věk 30 let, je tato zvláštní forma vyjadřování jako femboy obvykle opět zavržena.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert