Čo je to femboy? Význam, definícia, vysvetlenie


Termín Femboy je umelé a portmanteau slovo zložené z dvoch slabík „Fem“ a „Boy“. „Fem“ je skratka anglického slova female, čo znamená ženský rod. Na druhej strane chlapec označuje chlapca alebo mladého muža.

Čo je to fem boy? Význam, definícia, vysvetlenie

V slove femboy sa teda miešajú ženské a mužské časti osoby. Termín femboy si medzitým našiel cestu do jazykového úzu, ale stále nie je zďaleka všadeprítomný; namiesto toho ho používajú najmä určité skupiny ľudí v mladšom veku.

Z biologického hľadiska, t. j. čisto z hľadiska rodovej identity, je takzvaný femboy muž. Takýto muž však považuje veľmi špecifické ženské správanie za veľmi príťažlivé pre svoju osobnosť a potom sa to snaží vyjadriť navonok, napríklad štýlom obliekania, používaním parfumov pre ženy alebo ženským účesom. Femboy sa preto rád prezentuje na verejnosti alebo pred inými ľuďmi s typicky ženskými črtami a spôsobmi.

Životný štýl: Ako žijú FemBoys (význam, vysvetlenie)

Hoci nie je možné stanoviť konkrétnu vekovú hranicu, možno predpokladať, že femboys sa zvyčajne vzťahujú na mladších mužov do veku približne 30 rokov. Termín femboy sa objavil v súvislosti so zvýšenou spoločenskou akceptáciou veľmi odlišných rodových orientácií a identít.

Ak dnes niekoho nazveme femboyom, nemusí to byť nutne pozitívne, pretože vo verejnom vnímaní to môže byť myslené aj hanlivo. Práve týmto znevažujúcim spôsobom sa často predpokladá, že femboys sú homosexuáli, čo v drvivej väčšine prípadov vôbec nie je pravda. Je tiež absolútne nevyhnutné rozlišovať feminína od iných podobných výrazov, aj keď prechody môžu byť pomerne plynulé. Napríklad femboy by sa v žiadnom prípade nemal zamieňať s takzvanými cross-dressermi, trans ľuďmi alebo ladyboys. Crossdresseri sú ľudia, ktorí radi nosia oblečenie opačného pohlavia. Crossdressermi teda môžu byť muži aj ženy.

Femboy v umení a literatúre

Transrodoví ľudia majú zvyčajne ženské črty, sú zvyčajne vysokí alebo štíhlej postavy a môžu mať prakticky všetky možné rodové identity. Výraz femboy tiež nenaznačuje možnú rodovú identitu. Muži všetkých rodových orientácií môžu navonok pôsobiť ako femboys. Femboys sa vyskytujú nielen v reálnom živote, teda ako skutočné osoby, ale aj v umení, literatúre či histórii. Anime, manga alebo furry art sú umelé výtvory, ktoré možno zaradiť do takzvanej antropomorfnej sféry.

Význam a vysvetlenie: Čo sú „femboys“?

Femboys sa často objavujú vo všetkých týchto žánroch, a preto v týchto umeleckých smeroch zohrávajú dominantnú úlohu. Aj spotreba týchto umeleckých stvárnení je takmer výlučne v rukách mladšej generácie do 30 rokov. Termín femboy sa však rozšíril, a to aj prostredníctvom internetu. Na celom svete existuje čoraz viac komunít a fór špecializovaných na femboys, ktoré sa zaoberajú výlučne touto témou. Okrem toho sú tieto fóra aj miestom, kde si ľudia s podobným zmýšľaním môžu vymieňať názory a dozvedieť sa o najnovších trendoch. Ak sú ženy sprevádzané a vypočúvané dlhšie obdobie, vždy sa dá zistiť, že ide o dočasnú fázu života. Akonáhle sa prekročí vek 30 rokov, táto špeciálna forma vyjadrovania sa ako femboy sa zvyčajne opäť zavrhne.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert