Wat zijn de „Tehillim“? Betekenis, uitleg, definitie


De boeken van „Tehillim“, ook bekend als „Psalmen“, vertegenwoordigen een fascinerende, centrale verzameling poëtische teksten binnen een grote verscheidenheid aan religies, maar vooral binnen het Jodendom. Het zijn in totaal vijf kleine boekjes die een divers scala aan menselijke ervaringen en extatische lofprijzingen bevatten. Naast liturgische teksten bevatten de „Tehillim“ ook diepgevoelde klaagzangen en geven ze een algemeen beeld van de menselijke ziel.

De „Tehillim“ gaan bijvoorbeeld over dankbaarheid, lijden en hoop en geven een diep inzicht in culturele en religieuze realiteiten. Ze worden daarom beschouwd als belangrijke werken binnen het Jodendom. Maar waar gaan de „Tehillim“ precies over, waar komen ze vandaan en welke boodschap brengen ze over? Het volgende artikel is bedoeld om hier een uitgebreide uitleg over te geven. Verder zal de betekenis van de „Tehillim“ voor het Jodendom en het dagelijks leven van Joodse gelovigen worden uitgewerkt.

Definitie van „Tehillim“

De term „Tehillim“ komt uit het Hebreeuws en betekent zoiets als „lofliederen“ of „lofliederen“. Tehillim“ zelf is afgeleid van „tehillah“, wat lofprijzing betekent, maar ook prijs. Dit verwijst naar verschillende liederen, teksten en psalmen die bedoeld zijn om een veelzijdig literair landschap vol emotie en spiritualiteit over te brengen. De ongeveer 150 gedichten en liederen in elk van de vijf „Tehillim“ gaan over menselijke relaties, maar ook over emoties, geluk en ongeluk.

Van de sublieme lofzang op de schepping tot de wanhopige schreeuw om hulp, de „Tehillim“ bieden een uniek inzicht in menselijke eigenschappen en dienen zo als een belangrijke bron van inspiratie, ervaring en en spirituele reflectie. De „Tehillim“ zijn dus al met al zeer waardevolle en belangrijke boeken, die alle gelovige Joden op een bepaald moment in hun leven gelezen moeten hebben.

Oorsprong en geschiedenis van „Tehillim“

De oorsprong van de „Tehillim“ van vandaag gaat terug naar het oude Israël. Hier wordt gezegd: „Mozes gaf de Israëlieten de vijf boeken van de Torah, en David, aan de andere kant, gaf hen de vijf boeken van de Psalmen (de „Tehillim“)“. – leest een rabbijns commentaar in de „Midrash Tehillim“, gedateerd uit de 3e tot 9e eeuw na Christus. Volgens historici ontstonden de „Tehillim“ dus gedurende meerdere eeuwen. Rond deze tijd werd de uitgebreide schat aan ervaring van David verdeeld over de vijf boeken van de „tehillim“.

Gecombineerd met lokale hymnen en gedichten ontstond zo een uniek collectief dat de culturele schat van het Israëlische volk vertegenwoordigt. Door de geschiedenis heen werden de „tehillim“ vervolgens gebruikt in een verscheidenheid aan religieuze contexten, van tempelceremonies tot individuele gebeden. De geschiedenis van de „Tehillim“ weerspiegelt dus de buitengewone ontwikkeling van de Joodse spiritualiteit en is vandaag de dag nog steeds erg belangrijk.

Wat is de inhoud van de „Tehillim“? Uitleg

De „Tehillim“ bevatten een aantal gedichten, liederen, psalmen en lofprijzingen, die in de loop der eeuwen zijn verzameld van zowel Joodse godheden als van het Joodse volk. De volgende subsecties zullen worden gebruikt om de volgende punten in verband met de „Tehillim“ uit te leggen:

  • Structuur van de boeken
  • Structuur van de Psalmen
  • Indeling in vijf boeken

Structuur van de boeken

De structuur van de „Tehillim“ boeken is in eerste instantie anders dan je zou verwachten, omdat ze nogal divers zijn. Elk boek heeft een unieke thematische samenstelling. Het doel is om met behulp van de vijf boeken een breed scala aan menselijke emoties te behandelen – bijvoorbeeld voor training of educatieve doeleinden. Op deze manier wisselen psalmen (d.w.z. een poëtische, religieuze tekst), hymnen en gedichten en liederen elkaar steeds weer af. Deze indrukwekkende ordening weerspiegelt niet alleen artistieke verfijning, maar ook een diepe structurering die zorgt voor een uitgebreide weergave van de menselijke ervaring. De „Tehillim“ blijken dus leesbaar en gevarieerd, en tegelijkertijd uiterst leerzaam.

Structuur van de psalmen

De psalmen zelf worden ook gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Afzonderlijke psalmen variëren echter aanzienlijk in hun vorm en inhoud. Zo komen onder andere de volgende soorten psalmen voor in de „Tehillim“:

  • Canticles
  • Gebeden
  • klaagliederen
  • wijze lessen
  • emotionele verhalen

Veel van de psalmen in de „Tehillim“ zijn geschreven in poëtische taal die niet alleen hun emotionele diepte benadrukt, maar ook hun artistieke schoonheid.

Indeling in vijf boeken

De verdeling in vijf boeken „Tehillim“ heeft niet alleen een thematische en organisatorische relevantie – deze verdeling geeft ook inzicht in de spirituele ontwikkeling die het Joodse volk doormaakte tussen de 3e en 9e eeuw na Christus. Elk boek weerspiegelt de verschillende stadia van de geschiedenis. De vijf boeken „Tehillim“ zijn onderverdeeld in de volgende:

1. eerste boek (met de psalmen 1 tot 41)
2. tweede boek (met de psalmen 42 tot 72)
3. derde boek (met de psalmen 73 tot 89)
4. vierde boek (met de psalmen 90 tot 106)
5. vijfde boek (met de psalmen 107 tot 150)

Waar worden de „Tehillim“ voor gebruikt?

De „Tehillim“ zijn van groot belang in het Joodse dagelijkse leven. Ze dienen als basis voor verschillende religieuze praktijken, zoals gebeden, lofliederen, klaagzangen en dankbetuigingen. Zo vertegenwoordigen de „Tehillim“ een centraal element van het Joodse, religieuze leven. De „Tehillim“ zijn dus niet alleen gebeden, maar ook een bron van spirituele reflectie en inspiratie die diep doordringt in de individuele en collectieve ziel. Joodse gelovigen dragen daarom individuele of zelfs alle vijf de „Tehillim“ met zich mee in het dagelijks leven en gebruiken het ritje in de trein of de korte wandeling in het park voor een korte lezing erin. Op deze manier kan mentale recreatie plaatsvinden.

Hoe belangrijk zijn de „Tehillim“ voor het Jodendom?

Het komt erop neer dat de „Tehillim“ dienen als een rijke bron vol religieuze inspiratie en vaak gelezen worden in het Jodendom in het dagelijks leven. Ze vertegenwoordigen een smorgasbord dat bestaat uit verschillende psalmen, lofzangen, klaagliederen, maar ook gedichten en parabels die in de loop der eeuwen door zowel Joodse geestelijken als het Israëlische volk zijn samengesteld.

Verwant aan de term „Tehillim“ zijn, onder andere, de termen „Tefillin“ en „Kippa“, die ook Hebreeuwse woorden zijn. Terwijl een „tefillin“ het typische Joodse gebedsriempje is, staat een e voor het Joodse hoofddeksel dat mannen in het Jodendom dragen om hun goddelijke verbondenheid uit te drukken.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.