Vad är TikTok „Moon Phase“ Soulmate Test? Förklaring, betydelse, definition


„Moon Phase“ Soulmate Test är ett test för att kontrollera hur väl två personer passar ihop baserat på månen. I idealfallet kommer månfas-testet att hitta själsfränden.

Vad är TikToks „Månfas“-själsfrenstest? Förklaring, betydelse, definition

Obs: Det finns inga säkra bevis för att testet „Månfas“ har något att göra med om två personer kommer att ha en lycklig och varaktig relation med varandra.

Snarare behöver de som vill ha ett lyckligt förhållande färdigheter som att kunna kommunicera väl, att känna igen och kommunicera sina egna behov och att ha en viss insikt i vad som driver dem, vad de söker och vem de är.

Hur fungerar själsfrände-testet med „månfasen“?

Testet fungerar relativt enkelt. Du jämför månen som var under din födelse med månen som var under din partners födelse.

Här gäller att ju bättre de två månfaserna kompletterar varandra och helst bildar en fullmåne, utan överlappning eller lucka, desto bättre antas ni passa ihop.

Detta innebär att om båda månfaserna tillsammans skapar en fullmåne betyder detta – i samband med själsfrenatestet med „månfas“ – att båda partnerna är själsfränder och därför de idealiska partnerna.

Men om en perfekt fullmåne inte skapas och det finns en lucka, då är båda partnerna inte själsfränder. Ju större denna klyfta är, desto mer talar detta test för att båda partnerna – i samband med själsfrändernas test av „månfasen“ – inte är gjorda för varandra.

Om det nu händer att båda parternas månar överlappar varandra starkt, talar detta för att de inte heller bör vara själsfränder. Eftersom deras månfaser överlappar varandra i stället för att komplettera varandra.

Exempel på själsfränder:

Exempel: Fullmåne (100 %) + nymåne (0 %) = själsfrände (100 %).

Avtagande halvmåne (50 %) + tilltagande halvmåne (50 %) = själsfrände (100 %).

Avtagande trekvartsmåne (75 %) + tilltagande halvmåne (25 %) = själsfrände (100 %).

Avtagande halvmåne (25 %) + tilltagande trekvarts måne (75 %) = själsfrände (100 %).

Så länge man får en fullmåne från båda parternas månfaser är man alltså själsfrände.

Exempel på att man inte är själsfrände är:

Avtagande halvmåne (50 %) + avtagande trekvarts måne (75 %) = inte själsfrände (125 %).

Fullmåne (100 %) + tilltagande halvmåne (50 %) = inte själsfrände (150 %).

Nymåne (0 %) + tilltagande halvmåne (25 %) = inte själsfrände (25 %)

Avtagande halvmåne (25 %) + avtagande halvmåne (25 %) = inte själsfrände (25 %)

Test för själsfränder i „månfas“

Den som vill göra „Moon-Phases“-Soulmate-testet nu gör det på följande sätt:

1. Bestäm månfasen med hjälp av en månfasräknare. Om du googlar efter „moon phase birth date“ eller „moon phase calculator“ hittar du tillräckligt många kalkylatorer som visar dig månfasen under din födelse.

Bestäm detta även för din partner.

2. Nu ska båda månfaserna läggas ovanpå varandra. Detta kan göras med ett bildredigeringsverktyg.

TikTok har ett eget filter som heter „Moon Phase“ för detta.

Om själsfrände-testet „Månfas“

På TikTok är „Moon Phase“ Soulmate Test ett hett ämne. Det finns över 330 miljoner videor under hashtaggen #Moonphase, och en del av dem fokuserar på „Moon Phase“ Soulmate Test.

Hashtaggen #Moonphases är lite mer raffinerad och specifik. Över 120 miljoner videor finns här. I många av dem görs „Moon Phase“ Soulmate Testet.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge.


Gefällt dir BedeutungOnline.de? Wenn du BedeutungOnline.de nützlich findest, dann nimm dir bitte eine Minute Zeit und gib mit einer Spende etwas zurück. Schon eine kleine Spende hilft BedeutungOnline weiter für dich zubetreiben und neue Artikel zu schreiben. Mehr Infos, wie du BedeutungOnline.de unterstützen kannst, findest du hier. Danke! Melde dich für den persönlichen BedeutungOnline.de-Newsletter an. Das geht hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert