Vad är „tefillin“? Betydelse, förklaring, definition


I judendomen är de så kallade „tefillin“ också kända som bönremmar och representerar en religiös artefakt. Detta är djupt rotat i traditionerna för judisk andlighet. „Tefillin“ är således rituella föremål som består av två små lådor. Dessa är förbundna med varandra genom en läderrem. Troende judar (främst män) bär „tefillin“ under sina morgonböner.

I sin betydelse symboliserar „Tefillin“ Guds bud – så som de är nedtecknade enligt „Tanach“ (detta är namnet på den hebreiska bibeln). Den som bär ett „tefillin“, respektive använder det under bön, vill stärka sin förbindelse med Gud. Den exakta tillverkningen och placeringen av „tefillin“ följer exakta regler som är djupt rotade i religiös tradition. Men vad betyder egentligen „tefillin“ och var kommer denna religiösa artefakt ifrån, respektive hur och var används den? Läsaren kommer att lära sig mer intressant information om detta i följande text.

Definition av „Tefillin“

Ordet „Tefillin“ kommer från det hebreiska språket och kan översättas transliterativt som „bönbälte“. Roten till „tefillin“ härrör från den hebreiska tabletten, och slutet i sin tur härrör från stark bindning. Alternativt kan „tefillin“ därför översättas med tabletter som är tätt sammanbundna. På hebreiska kan „tefillin“ också kallas „totafot“. De små lådorna innehåller handskrivna texter eller verser från den hebreiska bibeln. Dessa är främst från „Shma Israel“ (översatt: Hör, Israel!).

„Tefillin“ symboliserar därmed förbindelsen med Gud och iakttagandet av de gudomliga buden. Lådorna placeras vanligtvis på små piedestaler, som sedan är anslutna längst ner med läderremmen. De handskrivna verserna längst ner är ofta utsmyckade med guldfärg. Att bära „tefillin“ är en rituell handling som återspeglar en troendes religiösa praxis och hängivenhet inom judendomen och betonar kontinuiteten i den religiösa traditionen.

Ursprung och historia för „Tefillin“

Historien om „tefillin“ går tillbaka till judendomens religiösa historia. De första användningarna kan spåras tillbaka till den tid då de bibliska budorden skrevs. Vid den tiden sågs „tefillin“ främst som en påminnelse om iakttagandet av de gudomliga buden. Den vidare utvecklingen av „tefillin“ till en fysisk artefakt kan sedan spåras till „Talmud“, en central skrift inom judendomen. „Talmud“ innehåller också detaljerade instruktioner om hur man tillverkar, bär och sätter in „tefillin“. Under århundradenas lopp har vissa metoder och traditioner för att använda „tefillin“ etablerats och förts vidare från generation till generation. Än idag representerar „tefillin“ en viktig religiös artefakt som praktiskt taget varje man i judendomen äger.

Användning av „tefillin“

Användningen av „Tefillin“ sträcker sig under tiden till många områden av den judiska tron, och/eller det judiska vardagslivet. Sammantaget rör det sig om följande områden:

  • Böner
  • andlig rekreation
  • vardagsliv

De ovan nämnda användningsområdena för „Tefillin“ kommer att förklaras mer detaljerat i följande underavsnitt.

Böner

I böner representerar „Tefillin“ en kraftfull och uttrycksfull form av praktiserad tro. Här fungerar de som ett sätt att kommunicera med det gudomliga. De erbjuder tröst och initierar andlig reflektion hos individen. Samtidigt främjar de gemenskapen (eftersom varje bedjande jude måste bära dem). Genom strukturerade ritualer skapar böner en koppling mellan troende och deras andliga dimension, ofta reciterar texter från heliga skrifter. „Tefillin“ kan bäras av både män och kvinnor, även om det är mycket vanligare bland män. Självgjorda eller köpta, eller givna „Tefillin“ kan också användas för detta ändamål.

Andlig rekreation

I samband med „Tefillin“ representerar den andliga rekreationen naturligtvis ytterligare ett viktigt användningsområde för denna religiösa artefakt. Särskilt i det hektiska, snabba vardagslivet används „Tefillin“ ofta och gärna för religiösa övningar, som då har en meditativ effekt och har en lugnande och avkopplande effekt. Dessutom underlättar „Tefillin“ vägen till självupptäckt. Genom att medvetet ta en time out kan man förnya sina andliga energier, återfå inre styrka och etablera en djupare koppling till sin andliga dimension.

Det dagliga livet

Sist men inte minst är „tefillin“ också uppskattade i det (judiska) vardagslivet. Här tjänar de till att förmedla judiska principer och värderingar. Dessa förankras i dagliga handlingar och beslut. Det kan t.ex. handla om medkänsla, mindfulness, tacksamhet och etiskt beteende. Troende judar bär därför ofta med sig sina „tefillin“ som de kan använda för spontana böner eller andliga rekreationer (eller helt enkelt för avkoppling och reflektion). Detta ger ett perspektiv i vardagen som främjar en harmonisk livsstil. „Tefillin“ är faktiskt avsedda att lära en att finna mening även i de små sakerna i livet.

Hur viktiga är „tefillin“ för judendomen?

För judendomen är „tefillin“ av enastående betydelse, eftersom de symboliserar en direkt koppling till de gudomliga budorden. Att bära dem under bön manifesterar hängivenhet till Guds bud och betonar den troendes andliga engagemang. Men „tefillin“ representerar inte bara rituella föremål, utan fungerar också som en daglig påminnelse om de centrala, judiska principerna. Deras symbolik i kombination med den samtidiga påtagligheten gör „tefillin“ som helhet till en oumbärlig del av judisk religiös praxis.

Hur används „tefillin“?

Användningen av „tefillin“ följer vissa procedurer:

1. Förberedelse (under denna tvättar den troende sina händer och tar på sig bönesjalen „tallit“).

2. Att sätta på „tefillin“ („tefillin“ fästs sedan på vänster arm med en läderrem, eller lindas runt den från botten till toppen)

3. Justering av skriftrullarna (skriftrullarna på lådorna måste vara korrekt justerade – så att de kan läsas under bönen)

4. Bön (under bönen reciteras olika inskriptioner flera gånger)

5. borttagning (efter bönen skall „tefillin“ läggas ner igen i omvänd ordning)

Slutsats om „tefillin“ och liknande termer

Sammanfattningsvis representerar „tefillin“ i judendomen en viktig religiös artefakt som används i bön, för andlig rekreation och för avkoppling och paus i vardagen. „Tefillin“ representerar en djupt rotad koppling mellan ritual, andlighet och judisk identitet och består av en läderrem och flera (trä) lådor, på vars nedre ände religiösa ord är applicerade.

Förutom termen „tefillin“ finns det inom judendomen även andra termer som „tallit“ och „mezuzah“. „Tallit“ är den traditionella judiska bönesjalen och „Mezuzah“ är en dörrkarm på vilken skriftrullar och andra judiska religiösa symboler fästs.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.