„Tefillin“ nedir? Anlamı, açıklaması, tanımı


Yahudilikte „tefillin“ dua kayışı olarak da bilinir ve dini bir objeyi temsil eder. Bu, Yahudi ruhaniliğinin geleneklerinde derin köklere sahiptir. „Tefillin“ iki küçük kutudan oluşan ritüel nesnelerdir. Bunlar birbirlerine deri bir kayışla bağlıdır. İnanan Yahudiler (çoğunlukla erkekler) sabah duaları sırasında „Tefillin“ takarlar.

„Tefillin“ anlam olarak, „Tanah „a (İbranice Kutsal Kitap’ın adıdır) göre kaydedildikleri şekliyle Tanrı’nın emirlerini sembolize eder. „Tefillin“ takan ve bunu dua sırasında kullanan kişi, Tanrı ile olan bağını güçlendirmek ister. „Tefillin „in tam olarak yapımı ve yerleştirilmesi, dini geleneklere derinlemesine kök salmış kesin kuralları takip eder. Peki, „Tefillin“ tam olarak ne anlama geliyor ve bu dini eser nereden geliyor, sırasıyla nasıl ve nerede kullanılıyor? Okuyucu aşağıdaki metinde bu konuda daha ilginç bilgiler öğrenecektir.

„Tefillin „in Tanımı

„Tefillin“ kelimesi İbranice’den gelmektedir ve „dua kemeri“ olarak tercüme edilebilir. „Tefillin“ kelimesinin kökü İbranice tablet kelimesinden, sonu ise güçlü bağlama kelimesinden türemiştir. Bu nedenle alternatif olarak „tefillin“ birbirine sıkıca bağlanmış tabletler olarak tercüme edilebilir. İbranice’de „tefillin“ aynı zamanda „totafot“ olarak da adlandırılabilir. Bu küçük kutularda İbranice Kutsal Kitap’tan el yazısıyla yazılmış metinler veya ayetler bulunur. Bunlar öncelikle „Shma Israel „den (çevirisi: İşit, İsrail!) alınmıştır.

„Tefillin“ böylece Tanrı ile bağlantıyı ve ilahi emirlerin yerine getirilmesini sembolize eder. Kutular genellikle küçük kaideler üzerine yerleştirilir ve daha sonra deri kayışla alttan bağlanır. Alt kısımdaki el yazısı ayetler genellikle altın boya ile süslenir. „Tefillin“ takmak, bir müminin Yahudilikteki dini uygulamalarını ve bağlılığını yansıtan ve dini geleneğin sürekliliğini vurgulayan ritüel bir eylemdir.

„Tefillin „in kökeni ve tarihçesi

„Tefillin „in tarihi Yahudiliğin dini tarihine kadar uzanmaktadır. İlk kullanımları İncil’deki emirlerin yazıldığı döneme kadar uzanmaktadır. O dönemde „tefillin“ öncelikle ilahi emirlere uyulmasını hatırlatan bir araç olarak görülmüştür. „Tefillin „in daha sonra fiziksel bir objeye dönüşmesi, Yahudiliğin temel kutsal kitabı olan „Talmud „a kadar izlenebilir. „Talmud“ daha sonra „Tefillin „in nasıl yapılacağı, takılacağı ve yerleştirileceği konusunda ayrıntılı talimatlar da içerir. Yüzyıllar boyunca, „tefilin“ kullanımında belirli uygulamalar ve gelenekler oluşturulmuş ve nesilden nesile aktarılmıştır. Bugün bile „tefilin“ Yahudilikte hemen hemen her erkeğin sahip olduğu önemli bir dini eserdir.

„Tefillin „in Kullanımı

„Tefillin“ kullanımı bu arada Yahudi inancının ve/veya Yahudi günlük yaşamının birçok alanını kapsar. Genel olarak aşağıdaki alanlarla ilgilidir:

  • Dualar
  • ruhsal rekreasyon
  • günlük yaşam

„Tefillin „in yukarıda belirtilen uygulama alanları aşağıdaki alt bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Dualar

İbadetlerde „Tefillin“ inancın güçlü ve etkileyici bir şekilde uygulanışını temsil eder. Burada, ilahi olanla bir iletişim aracı olarak hizmet ederler. Rahatlık sunarlar ve bireyde ruhani düşünmeyi başlatırlar. Aynı zamanda cemaati de teşvik ederler (çünkü dua eden her Yahudi bunları takmak zorundadır). Yapılandırılmış ritüeller aracılığıyla, dualar inananlar ile ruhani boyutları arasında bir bağlantı yaratır ve genellikle kutsal kitaplardan metinler okur. „Tefillin“ sadece erkekler tarafından değil kadınlar tarafından da takılabilir, ancak erkekler arasında kullanımı çok daha yaygındır. Kendi yapılan veya satın alınan veya verilen „Tefillin“ de bu amaçla kullanılabilir.

Manevi eğlence

„Tefillin“ ile bağlantılı olarak, ruhani rekreasyon doğal olarak bu dini eser için bir başka önemli uygulama alanını temsil etmektedir. Özellikle yoğun ve hızlı tempolu günlük yaşamda, „Tefillin“ sıklıkla ve memnuniyetle dini uygulamalar için kullanılır, bu da meditatif bir etkiye sahiptir ve sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, „Tefillin“ kendini keşfetme yolunu da kolaylaştırır. Kişi bilinçli olarak zaman ayırarak ruhsal enerjisini yenileyebilir, içsel gücünü yeniden kazanabilir ve ruhsal boyutuyla daha derin bir bağlantı kurabilir.

Günlük yaşam

Son olarak, „tefillin“ (Yahudi) günlük yaşamında da takdir edilmektedir. Burada Yahudi ilke ve değerlerinin aktarılmasına hizmet ederler. Bunlar günlük eylemler ve kararlarla desteklenir. Bunlar örneğin merhamet, farkındalık, minnettarlık ve etik davranışlar olabilir. Bu nedenle inançlı Yahudiler, spontane dualar veya ruhani eğlenceler (ya da sadece rahatlama ve derin düşünme) için kullanmak üzere „tefilinlerini“ sıklıkla yanlarında taşırlar. Bu, günlük yaşamda uyumlu bir yaşam tarzını teşvik eden bir bakış açısı sağlar. Gerçekten de „Tefillin“ kişiye hayatın küçük şeylerinde bile anlam bulmayı öğretmek içindir.

„Tefillin“ Yahudilik için ne kadar önemlidir?

Yahudilik için „tefillin“, ilahi emirlerle doğrudan bağlantıyı sembolize ettiği için olağanüstü bir öneme sahiptir. Dua sırasında takılmaları Tanrı’nın emirlerine bağlılığı gösterir ve inanan kişinin ruhani bağlılığını vurgular. Ancak, „tefilinler“ sadece ritüel nesneleri temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda temel Yahudi ilkelerinin günlük bir hatırlatıcısı olarak da hizmet eder. Sembolizmleri aynı zamanda somutluklarıyla birleşerek „Tefillin „i bir bütün olarak Yahudi dini pratiğinin vazgeçilmez bir unsuru haline getirir.

„Tefillin“ nasıl kullanılır?

„Tefillin“ kullanımı belirli prosedürleri takip eder:

1. Hazırlık (bu sırada mümin ellerini yıkar ve dua şalı „tallit „i giyer).

2. „tefilin „in takılması (tefilin daha sonra deri bir kayışla sol kola takılır veya aşağıdan yukarıya doğru kolun etrafına sarılır)

3. Parşömenlerin hizalanması (kutulardaki parşömenler doğru şekilde hizalanmalıdır – böylece dua sırasında okunabilirler)

4. Dua (dua sırasında farklı yazıtlar birkaç kez okunur)

5. Çıkarma (duadan sonra „Tefillin“ ters sırayla tekrar yere konmalıdır)

„Tefillin“ ve benzeri terimlere ilişkin sonuç

Özetle, Yahudilikte „tefillin“ duada, ruhani eğlencede ve günlük yaşamda rahatlama ve duraklama için kullanılan önemli bir dini objeyi temsil eder. Ritüel, maneviyat ve Yahudi kimliği arasında köklü bir bağı temsil eden „tefillin“, deri bir kayış ve alt ucuna dini sözlerin uygulandığı birkaç (ahşap) kutudan oluşur.

„Tefillin“ terimine ek olarak, Yahudilikte var olan diğer terimler arasında „tallit“ ve „mezuzah“ bulunmaktadır. „Tallit“ geleneksel Yahudi dua şalı, „Mezuzah“ ise parşömenlerin ve diğer Yahudi dini sembollerinin iliştirildiği bir kapı çerçevesidir.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.