Hva er „Tehillim“? Betydning, forklaring, definisjon


Tehillim-bøkene, også kjent som „Salmer“, er en fascinerende og sentral samling poetiske tekster innenfor en rekke religioner, men særlig innenfor jødedommen. De er til sammen fem små hefter som inneholder et bredt spekter av menneskelige erfaringer og ekstatisk lovprisning. I tillegg til liturgiske tekster inneholder „Tehillim“ også dyptfølte klagesanger og åpner for et helhetlig blikk inn i menneskesjelen.

Tehillim handler for eksempel om takknemlighet, lidelse og håp og gir en dyp forståelse av kulturelle og religiøse realiteter. De regnes derfor som viktige verk innen jødedommen. Men hva handler „Tehillim“ egentlig om, hvor kommer de fra og hvilket budskap formidler de? Den følgende artikkelen er ment å gi en omfattende forklaring på dette. I tillegg skal betydningen av „Tehillim“ for jødedommen og de troende jødenes hverdag utdypes.

Definisjon av „Tehillim“

Begrepet „Tehillim“ kommer fra hebraisk og betyr noe sånt som „lovsanger“ eller „lovprisningssanger“. Selve „tehillim“ er avledet av „tehillah“, som betyr lovprisning, men også pris. Det dreier seg om ulike sanger, tekster og salmer som skal formidle et mangefasettert litterært landskap fullt av følelser og spiritualitet. De rundt 150 diktene og sangene i hver av de fem „Tehillim“ handler om menneskelige relasjoner, men også om følelser, lykke og ulykke.

Fra de sublime lovprisningene av skaperverket til de desperate ropene om hjelp – „Tehillim“ gir et unikt innblikk i menneskelige egenskaper og er dermed en viktig kilde til inspirasjon, erfaring og åndelig refleksjon. Tehillim er derfor til sammen svært verdifulle og viktige bøker som alle troende jøder må ha lest på et eller annet tidspunkt i løpet av livet.

Tehillims opprinnelse og historie

Opprinnelsen til dagens „Tehillim“ går tilbake til det gamle Israel. Her heter det: „Moses ga israelittene de fem bøkene i Toraen, og David ga dem derimot de fem salmebøkene („Tehillim“)“. – heter det i en rabbinsk kommentar i „Midrash Tehillim“, datert til det 3. til 9. århundre e.Kr. Ifølge historikerne vokste „Tehillim“ altså frem over flere århundrer. Rundt denne tiden ble Davids omfattende erfaringsbakgrunn fordelt på de fem bøkene i „Tehillim“.

Kombinert med lokale salmer og dikt skapte dette et unikt kollektiv som representerer det israelske folkets kulturskatt. Gjennom historien har „tehillim“ blitt brukt i en rekke religiøse sammenhenger, fra tempelseremonier til individuelle bønner. Tehillims historie gjenspeiler dermed den ekstraordinære utviklingen av jødisk åndelighet og har fortsatt stor betydning i dag.

Hva er innholdet i „Tehillim“? Forklaring

„Tehillim“ inneholder en rekke dikt, sanger, salmer og lovprisninger som i løpet av århundrene ble samlet inn fra jødiske guddommer og fra det jødiske folket. I de følgende avsnittene vil vi forklare følgende punkter i forbindelse med „Tehillim“:

  • Bøkenes struktur
  • Salmenes oppbygning
  • Inndeling i fem bøker

Bøkenes oppbygning

Strukturen i „Tehillim“-bøkene er i utgangspunktet annerledes enn man kunne forvente, siden de er ganske forskjellige. Hver bok har en unik tematisk sammensetning. Målet er å dekke et bredt spekter av menneskelige følelser ved hjelp av de fem bøkene – for eksempel i opplærings- eller utdanningsøyemed. På denne måten veksler salmer (dvs. en poetisk, religiøs tekst), salmer, dikt og sanger om hverandre. Dette imponerende arrangementet gjenspeiler ikke bare kunstnerisk raffinement, men også en dyp strukturering som gir en helhetlig fremstilling av den menneskelige erfaringen. „Tehillim“ fremstår dermed som lesverdig og variert, samtidig som den er svært lærerik.

Salmenes struktur

Salmene i seg selv er også preget av stor variasjon. De enkelte salmene varierer imidlertid betydelig i form og innhold. Blant annet finnes følgende typer salmer i „Tehillim“:

  • Lovsanger
  • Bønner
  • klagesanger
  • visdomslære
  • emosjonelle fortellinger

Mange av salmene i „Tehillim“ er skrevet i et poetisk språk som ikke bare understreker deres følelsesmessige dybde, men også fremhever deres kunstneriske skjønnhet.

Inndeling i fem bøker

Inndelingen i de fem bøkene „Tehillim“ har ikke bare en tematisk og organisatorisk relevans – inndelingen gir også et innblikk i den åndelige utviklingen som det jødiske folket gjennomgikk mellom det 3. og 9. århundre e.Kr. Hver bok gjenspeiler de ulike stadiene i historien. De fem bøkene „Tehillim“ er delt inn i følgende:

1. første bok (med salmene 1 til 41)
2. andre bok (med salmene 42 til 72)
3. tredje bok (med salmene 73 til 89)
4. fjerde bok (med salmene 90 til 106)
5. femte bok (med salmene 107 til 150)

Hva brukes „Tehillim“ til?

„Tehillim“ er av stor betydning i jødisk hverdagsliv. De tjener som grunnlag for ulike religiøse praksiser, som bønner, lovsanger, klagesanger og uttrykk for takknemlighet. Tehillim utgjør dermed et sentralt element i det jødiske, religiøse livet. Tehillim er dermed ikke bare bønner, men også en kilde til åndelig refleksjon og inspirasjon som trenger dypt inn i den individuelle og kollektive sjelen. Jødiske troende bærer derfor med seg enkelte eller til og med alle fem „Tehillim“ i hverdagen og bruker togturen eller den korte spaserturen i parken til en kort lesning i dem. På denne måten kan man få mental rekreasjon.

Hvor viktige er „Tehillim“ for jødedommen?

Poenget er at „Tehillim“ er en rik kilde til religiøs inspirasjon og ofte leses i jødedommen i hverdagen. De representerer et koldtbord bestående av ulike salmer, hymner, klagesanger, samt dikt og lignelser som er samlet av jødiske geistlige og det israelske folket gjennom århundrer.

Beslektet med begrepet „Tehillim“ er blant annet begrepene „tefillin“ og „kippa“, som også er hebraiske ord. Mens en „tefillin“ er den typiske jødiske bønnestroppen, representerer en e et jødisk hodeplagg som bæres av menn i jødedommen for å uttrykke deres guddommelige tilknytning.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.