„Gölge iş“ nedir? Anlamı, açıklaması, tanımı


„Gölge çalışması“ İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung’a kadar uzanan bir psikoloji kavramıdır. Arkasındaki büyüleyici fikir, kişiliğin yıllar boyunca bastırılmış veya inkar edilmiş derinlerde yatan, hoş olmayan yönleriyle ilgilenir. Kişiler arası ilişkilerimizin bu şekilde olmasının nedeni genellikle bunlardır. „Gölge çalışması“ ile bu gizli kişilik parçaları şimdi yeniden ortaya çıkarılacaktır.

„Gölge çalışması“ deneyimli bir psikolog tarafından uygulanır ve insan ruhunun incelenmesinde en başarılı başarılardan biri olarak kabul edilir. Bu makale çerçevesinde, „gölge çalışması „nın tam olarak ne anlama geldiğini ve davranışlarımızı, kararlarımızı ve kişilerarası ilişkilerimizi nasıl etkilediğini derinlemesine inceleyeceğiz. Ayrıca, „gölge çalışması“ konusuna eleştirel bir gözle bakacağız.

„Gölge iş“ tanımı

„Gölge işi“ kelimesi „Gölge“ ve „İş“ kelimelerinden oluşmaktadır. „Gölge“ burada serin, karanlık ya da daha ziyade kapalı, genellikle bilinmeyen bir yer için bir metafor olarak hizmet eder. Bu, bilinçaltında depolanan gizli kişilik özelliklerine atıfta bulunur. Dolayısıyla bunlar gizlidir ve ancak psikolojik uygulamalarla geri kazanılabilir. Bunun için şimdi „çalışma“ sorumludur. Çünkü bireysel kişilik üzerindeki „çalışma“ sayesinde gizli kişilik parçaları ortaya çıkarılabilir.

Bu nedenle „gölge çalışması“ psikolojik bir kavramın adı olarak anlaşılmalıdır. Psikologlar arasında hastaları tedavi etmek için sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak kabul edilir. Buna ek olarak, „gölge çalışması“ artık amatör psikologlar, hipnotistler ve kişilik koçları arasında da çok popüler.

„Gölge çalışması „nın kökeni ve kökenleri

İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung, psikanalist olarak kariyeri boyunca „gölge çalışması „nı geliştirmiştir. Arkasındaki kavram, 20. yüzyılın ilk yıllarında ürettiği analitik psikoloji çalışmalarının bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Sigmund Freud ile işbirliği ve daha sonraki bağımsız çalışmaları sırasında Jung, insan ruhunun derinliklerini araştırmış ve kişiliğin davranışlarımızı etkileyen bir „gölge“ veya gizli, genellikle hoş olmayan bir tarafı olduğu sonucuna varmıştır. 1920 ve 1930 yılları arasında Jung, daha sonra analitik psikolojinin ayrılmaz bir parçası haline gelmeden önce „gölge çalışması“ kavramını geliştirmeye devam etti. Ölümüne kadar Zürih’teki muayenehanesinde bu kavram üzerinde çalışmaya devam etmiştir.

„Gölge çalışması“ nasıl çalışır?

Jung tarafından geliştirilen „gölge çalışması“ aşağıdaki adımlarla uygulanabilir:

1. Gölge tanımlama (yansıtma, kişisel önyargıların, korkuların ve sevilmeyen özelliklerin farkına varma).
2. Farkındalık (bastırmanın farkına varma, „gölgeleri“ tanıma ve kabul etme)
3. yüzleşme („gölgeler“ ile yüzleşme, karar verme için bireysel davranışların analizi)
4. bütünleşme („gölgenin“ bilinçli benlikle bütünleşmesi)
5. Kendini kabullenme (iç huzura kavuşma ve kişinin kendi eylemleri ve duyguları üzerinde daha iyi kontrol sahibi olması).

Genel olarak, gölge çalışması kendini tanımayı derinleştirmeyi ve kişisel gelişimi teşvik etmeyi amaçlar.

„Gölge çalışması“ hangi alanlarda karşımıza çıkar?

„Gölge çalışması“ 20. yüzyılın dikkat çekici bir kavramı olarak kabul edilir ve bugün aşağıdaki yaşam alanlarında karşımıza çıkar:

  • Psikoterapi
  • Hipnoterapi
  • Kişilik gelişimi

Aşağıdaki alt bölümlerde, „gölge çalışması“ için yukarıda belirtilen ana uygulama alanları daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Psikoterapi

Psikoterapide „gölge çalışması“ psikolojik sorunların tanımlanması ve yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Psikoterapistler Carl Jung’un kavramlarını kullanarak hastalarının kişiliklerinin gizli, bastırılmış ve hatta bastırılmış yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olurlar. Bu şekilde, içsel çatışmalar daha iyi anlaşılabilir veya ortadan kaldırılabilir. „Gölge“ ile bilinçli bir şekilde yüzleşerek, derinlerde yatan travmalar, korkular ve çözülmemiş sorunlar ortaya çıkarılabilir ve sonuçta duygusal iyileşme ve kişisel gelişim sağlanabilir.

Hipnoterapi

Hipnoterapide, „gölge çalışması“ bilinçaltı zihinden bilgi veya deneyimleri kurtarmak için yaygın olarak kullanılır. Burada, hipnozun kendisi öncelikle birçok gölge yönün demirlendiği bilinçaltı zihne erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Bu amaçla, hipnoterapistler hastalarını trans benzeri bir duruma sokarak ruhun derin katmanlarına erişir ve gölge yönlerin entegrasyonunu teşvik eder. Bu yöntem sayesinde, kişi genellikle gerçek „gölge çalışmasına“ daha hızlı başlayabilir.

Kişisel gelişim

Kişisel ve mesleki başarı genellikle sağlıklı, bilinçli bir kişilikle yakından bağlantılıdır. Kişilik gelişiminde „gölge çalışması“ bu nedenle daha yüksek bir öz farkındalık seviyesine ulaşmaya ve kişisel gelişimi sağlamaya hizmet eder. Burada da kişi, ilişkilerde ve karar vermede belirli davranış kalıplarını daha iyi anlamak (ve gerekirse optimize etmek) için bireysel gölge yönleriyle aktif olarak ilgilenir. Bu, yaşamda daha bilinçli ve daha sağlıklı yollar seçmeyi ve daha derin bir öz kabul geliştirmeyi mümkün kılar.

„Gölge çalışması“ eleştirileri

Kişilik keşfi için önemine rağmen, „gölge çalışması“ her zaman çok sayıda eleştiri almıştır. Başlıca eleştiriler arasında, kavramın çok öznel ve çok muğlak olarak görülmesi yer almaktadır. Eleştirmenlerin gözünde, tam olarak hangi yönlerin „gölge“ olarak kabul edildiğini açıkça tanımlamak zor olabilir. Bunun nedeni, bunun bireysel inançların yanı sıra normlara ve değerlere (örneğin kültürden kültüre büyük ölçüde değişebilen) çok fazla bağlı olmasıdır. Ayrıca, bazı durumlarda „gölge çalışması“ çok yoğun ve duygusal olarak yorucu olarak algılanabilir. Bazılarında bu, kişiliğin olumsuz yönlerine aşırı odaklanmaya (ve dolayısıyla kendini reddetme duygusunun artmasına) yol açabilir. Bu nedenle „gölge çalışması“ yalnızca deneyimli psikoterapistler tarafından kullanılabilir ve kullanılmalıdır, örneğin kendini hobi psikoloğu veya kişilik koçu ilan edenler tarafından değil.

„Gölge çalışması“ ve psikolojideki benzer terimler konusunda sonuç

Sonuç olarak, „gölge çalışması“ 20. yüzyıl psikolojisinde Carl Gustav Jung adlı İsviçreli psikanalist tarafından geliştirilen dikkate değer bir kavramı temsil etmektedir. Bu yöntem, kişiliğin gizli kalmış veya bastırılmış kısımlarını ortaya çıkarmayı amaçlar, böylece bunlar üzerinde daha spesifik çalışmalar yapılabilir veya kendini kabullenme teşvik edilebilir. Bugün hala çok sayıda psikoterapi uygulamasının yanı sıra hipnoz terapilerinde de kullanılmakta ve çok tartışmalı olduğu düşünülmektedir.

„Gölge çalışması“ kavramıyla ilgili olarak, örneğin, psikolojik terimler „kendini kabul“ ve „kendini yansıtma „dır. „Kendini kabul“ bir kişinin kendini ve kişiliğinin tüm yönlerini çekincesiz kabul etme becerisini ifade ederken, „kendini yansıtma“ kişinin kendi düşünceleri, duyguları, davranışları ve motivasyonları hakkında eleştirel düşünme sürecini ifade eder. Her iki terim de „gölge çalışması „nın önemli bir parçasıdır.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.