Czym są „Tehillim“? Znaczenie, wyjaśnienie, definicja


Księgi „Tehillim“, znane również jako „Psalmy“, stanowią fascynujący, centralny zbiór tekstów poetyckich w wielu różnych religiach, ale szczególnie w judaizmie. Jest to w sumie pięć małych książeczek zawierających różnorodne ludzkie doświadczenia, a także ekstatyczne pochwały. Oprócz tekstów liturgicznych, „Tehillim“ zawierają również głęboko odczuwane lamenty i otwierają ogólny wgląd w ludzką duszę.

„Tehillim“ traktują na przykład o wdzięczności, cierpieniu i nadziei oraz zapewniają głębokie zrozumienie realiów kulturowych i religijnych. Są one zatem uważane za ważne dzieła w judaizmie. Ale o czym dokładnie są „Tehillim“, skąd pochodzą i jakie przesłanie przekazują? Poniższy artykuł ma na celu dostarczenie wyczerpujących wyjaśnień na ten temat. Ponadto omówione zostanie znaczenie „Tehillim“ dla judaizmu i codziennego życia wierzących Żydów.

Definicja „Tehillim“

Termin „Tehillim“ pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza coś w rodzaju „pieśni pochwalnych“ lub „pieśni pochwalnych“. Samo „Tehillim“ pochodzi od słowa „tehillah“, które oznacza pochwałę, ale także cenę. Odnosi się to do różnych pieśni, tekstów i psalmów, które mają na celu przekazanie wieloaspektowego krajobrazu literackiego pełnego emocji i duchowości. Około 150 wierszy i pieśni zawartych w każdym z pięciu „Tehillim“ dotyczy relacji międzyludzkich, ale także emocji, szczęścia i nieszczęścia.

Od wzniosłych pochwał stworzenia po rozpaczliwe wołanie o pomoc, „Tehillim“ oferują wyjątkowy wgląd w ludzkie cechy, a tym samym służą jako ważne źródło inspiracji, doświadczenia i duchowej refleksji. „Tehillim“ są zatem bardzo cennymi i ważnymi księgami, które wszyscy wierzący Żydzi musieli przeczytać w pewnym momencie swojego życia.

Pochodzenie i historia „Tehillim“

Początki dzisiejszych „Tehillim“ sięgają starożytnego Izraela. Tutaj jest powiedziane: „Mojżesz dał Izraelitom pięć ksiąg Tory, a Dawid, z drugiej strony, dał im pięć ksiąg Psalmów („Tehillim“)“ – czytamy w rabinicznym komentarzu „Midrasz Tehillim“, datowanym na III-IX wiek naszej ery. Według historyków, „Tehillim“ powstawały przez kilka stuleci. Mniej więcej w tym czasie bogate doświadczenie Dawida zostało podzielone między pięć ksiąg „Tehillim“.

W połączeniu z lokalnymi hymnami i wierszami stworzyło to wyjątkowy kolektyw, który reprezentuje skarb kulturowy narodu izraelskiego. Na przestrzeni dziejów „tehillim“ były następnie wykorzystywane w różnych kontekstach religijnych, od ceremonii świątynnych po indywidualne modlitwy. Historia „Tehillim“ odzwierciedla zatem niezwykły rozwój duchowości żydowskiej i jest nadal bardzo znacząca.

Jaka jest treść „Tehillim“? Wyjaśnienie

„Tehillim“ zawierają szereg wierszy, pieśni, psalmów, a także pochwał, które zostały zebrane na przestrzeni wieków od bóstw żydowskich, a także od narodu żydowskiego. Poniższe podrozdziały posłużą do wyjaśnienia następujących kwestii związanych z „Tehillim“:

  • Struktura ksiąg
  • Struktura Psalmów
  • Podział na pięć ksiąg

Struktura ksiąg

Struktura ksiąg „Tehillim“ początkowo różni się od tego, czego można by się spodziewać, ponieważ są one dość zróżnicowane. Każda księga ma unikalną kompozycję tematyczną. Celem jest objęcie szerokiego zakresu ludzkich emocji za pomocą pięciu ksiąg – na przykład w celach szkoleniowych lub edukacyjnych. W ten sposób psalmy (tj. poetycki, religijny tekst), hymny oraz wiersze i pieśni przeplatają się raz po raz. Ten imponujący układ odzwierciedla nie tylko artystyczne wyrafinowanie, ale także głęboką strukturę, która zapewnia wszechstronną reprezentację ludzkiego doświadczenia. W ten sposób „Tehillim“ wydają się być czytelne i różnorodne, a jednocześnie niezwykle pouczające.

Struktura psalmów

Same psalmy również charakteryzują się dużą różnorodnością. Poszczególne psalmy różnią się jednak znacznie pod względem formy i treści. Tak więc, między innymi, w „Tehillim“ znajdują się następujące rodzaje psalmów:

  • Kantyki
  • modlitwy
  • lamentacje
  • nauki mądrościowe
  • emocjonalne historie

Wiele psalmów zawartych w „Tehillim“ jest napisanych poetyckim językiem, który nie tylko podkreśla ich emocjonalną głębię, ale także podkreśla ich artystyczne piękno.

Podział na pięć ksiąg

Podział na pięć ksiąg „Tehillim“ ma nie tylko znaczenie tematyczne i organizacyjne – podział ten pozwala również na wgląd w duchowy rozwój, przez który naród żydowski przeszedł między III a IX wiekiem naszej ery. Każda księga odzwierciedla różne etapy historii. Pięć ksiąg „Tehillim“ dzieli się na następujące części:

1. pierwsza księga (z psalmami od 1 do 41)
2. druga księga (z psalmami od 42 do 72)
3. trzecia księga (z psalmami od 73 do 89)
4. księga (z psalmami od 90 do 106)
5. piąta księga (z psalmami od 107 do 150)

Do czego służą „Tehillim“?

„Tehillim“ mają ogromne znaczenie w żydowskim życiu codziennym. Służą one jako podstawa różnych praktyk religijnych, takich jak modlitwy, pieśni pochwalne, lamentacje i wyrazy wdzięczności. W ten sposób „Tehillim“ stanowią centralny element żydowskiego życia religijnego. „Tehillim“ są zatem nie tylko modlitwami, ale także źródłem duchowej refleksji i inspiracji, która głęboko wnika w indywidualną i zbiorową duszę. Dlatego też wierzący Żydzi noszą ze sobą w codziennym życiu poszczególne lub nawet wszystkie pięć „Tehillim“ i wykorzystują jazdę pociągiem lub krótki spacer po parku do ich krótkiej lektury. W ten sposób może odbywać się mentalna rekreacja.

Jak ważne są „Tehillim“ dla judaizmu?

Najważniejsze jest to, że „Tehillim“ służą jako bogate źródło pełne religijnej inspiracji i są często czytane w judaizmie w życiu codziennym. Stanowią one zestaw składający się z różnych psalmów, hymnów, lamentów, a także wierszy i przypowieści skompilowanych przez żydowskich duchownych i Izraelitów na przestrzeni wieków.

Z terminem „Tehillim“ związane są między innymi terminy „Tefillin“ i „Kippa“, które również są hebrajskimi słowami. Podczas gdy „tefilin“ jest typowym żydowskim paskiem modlitewnym, e reprezentuje żydowskie nakrycie głowy noszone przez mężczyzn w judaizmie, aby wyrazić ich boskie przywiązanie.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.