Czym jest Greedflation (chciwość inflacji)? Znaczenie, wyjaśnienie, definicja


Greedflation to potoczne określenie spirali zysków i cen. Słowo to łączy w sobie dwa terminy: inflacja i chciwość. Inflacja już spowodowała gwałtowny wzrost cen. Nie tylko ceny energii, ale zwłaszcza ceny żywności wydają się znać tylko jedną drogę: w górę. Chciwość inflacji potępia podejście producentów do przenoszenia nieuzasadnionych podwyżek cen na klientów.

W czerwcu 2023 r. stopa inflacji wyniosła 6,1%. Chociaż spadł nieco w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności nadal znacznie rosły – o prawie 15%. Obecnie żywność kosztuje o 22% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Początkowo kryzysy związane z pandemią koronawirusa, wysokimi kosztami energii i wojną na Ukrainie wywołały inflację. Ale teraz staje się coraz bardziej oczywiste, że firmy również podnoszą ceny bez potrzeby. Proces ten nazywany jest chciwą inflacją. Teraz wyzwalaczem nie jest już presja kosztowa, ale chciwość. Wysokie koszty nie są już zrozumiałe dla większości konsumentów. Nie widzą oni już uzasadnienia dla ogromnych podwyżek cen kosztami energii. Konsumenci nie są jedynymi, którzy oskarżają producentów o czystą chciwość.

Władze monetarne nie mają realnych środków do walki z chciwą inflacją

Nawet szefowa EBC, Christina Lagarde, zauważyła w czerwcu 2023 r. wyraźną chciwą inflację wśród firm. Niezwykle ostro skrytykowała gospodarkę i argumentowała, że sztucznie podnosi ona stopę inflacji. Wysokie ceny są nie tylko uciążliwe dla konsumentów, EBC również ma z nimi problem. Ale ostatecznie nie ma on możliwości wpłynięcia na firmy i powstrzymania ich chciwości zysku. Ponieważ chciwości nie można ograniczyć polityką pieniężną.

Zjawisko chciwej inflacji jest krytykowane nie tylko przez EBC; duże firmy ubezpieczeniowe również dostrzegają rosnącą chęć zysku ze strony producentów, czemu sprzyja brak konkurencji. Według nich jest to szczególnie zauważalne wśród producentów produktów mlecznych oraz sezonowych owoców i warzyw. Ceny wzrosły również nieproporcjonalnie w turystyce. Przykładowo, bilety lotnicze kosztują czasami dwa razy więcej niż w poprzednim roku, ale ceny parafiny gwałtownie spadły.

Podobnie jak w przypadku konsumentów końcowych, ogromne wzrosty cen nie są ani zrozumiałe, ani uzasadnione dla rzeczników konsumentów. W międzyczasie Federalny Urząd Kartelowy otrzymał kilka skarg klientów dotyczących nieuczciwych podwyżek cen w sektorze spożywczym. Na pytania rzeczników konsumentów urząd stwierdził, że monitoruje sytuację, ale jak dotąd nie interweniował.

Niemiecki rząd zajmuje stanowisko w sprawie chciwej inflacji

Dla niemieckiego rządu głównym powodem inflacyjnego wzrostu cen żywności jest rosyjska wojna z Ukrainą. Miała ona znaczący wpływ na rynki rolne, które doświadczyły ogromnego wzrostu kosztów z powodu rosnących cen energii, braku surowców i przerwanych łańcuchów dostaw.

Zapytany o nieuzasadnione podwyżki cen w sektorze spożywczym, rząd federalny napisał, że nie jest możliwe złożenie jakichkolwiek oświadczeń na temat czynników napędzających inflację w odniesieniu do zysków przedsiębiorstw. Zapytany, w jakim stopniu zamierza interweniować w tej sprawie, odpowiedział, że opracowano poprawkę do ustawy, która pozwoli Federalnemu Urzędowi Kartelowemu w przyszłości zarządzić środki promujące konkurencję. Urząd Kartelowy może być zmuszony do podjęcia działań.

Autor: Pierre von BedeutungOnline

Hallo, ich bin Autor und Macher von BedeutungOnline. Bei BedeutungOnline dreht sich alles um Worte und Sprache. Denn wie wir sprechen und worüber wir sprechen, formt wie wir die Welt sehen und was uns wichtig ist. Das darzustellen, begeistert mich und deswegen schreibe ich für dich Beiträge über ausgewählte Worte, die in der deutschen Sprache gesprochen werden. Seit 2004 arbeite ich als Journalist. Ich habe Psychologie und Philosophie mit Schwerpunkt Sprache und Bedeutung studiert. Ich arbeite fast täglich an BedeutungOnline und erstelle laufend für dich neue Beiträge. Mehr über BedeutungOnline.de und mich erfährst du hier.